ˆ

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:57:58 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXIII/179/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony