ˆ

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:25:39 Edycja elementu informacja UCHWAŁA NR XXXIII/228/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2013-07-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:56:39 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXXIII/228/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Sebastian Górski
« powrót do poprzedniej strony