ˆ

Inwestycje celu publicznego 2021

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:24:33 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm wraz z przyłączem PE dn 25 mm, na działkach o nr ewid.: 348/23, 62/2, 348/16, 348/8, 53/7, 53/4, 326/2, obręb 0005, położonych w Lubsku. Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony