ˆ

Inwestycje celu publicznego 2020

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:56:08 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu – zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko – i o możliwościach zapoznania się z jego treścią w procedurze postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony