ˆ

Inwestycje celu publicznego 2020

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:42:05 elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: wymiany istniejącej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowa linii kablowej SN w m. Mierków, na działkach o numerach ewidencyjnych 57/1 , 252/1,250/1,26611,253,267,279/1,255/1,375, 273/1, 348, 182/2, obr~b 0011, położonych, w m. Mierków, Gmina Lubsko. - status archiwalny Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2020-07-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:14:24 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: wymiany istniejącej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowa linii kablowej SN w m. Mierków, na działkach o numerach ewidencyjnych 57/1 , 252/1,250/1,26611,253,267,279/1,255/1,375, 273/1, 348, 182/2, obr~b 0011, położonych, w m. Mierków, Gmina Lubsko. Sebastian Górski
08:13:59 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: wymiany istniejącej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowa linii kablowej SN w m. Mierków, na działkach 0 numerach ewidencyjnych 57/1 , 252/1,250/1,26611,253,267,279/1,255/1,375, 273/1, 348, 182/2, obr~b 0011, położonych, w m. Mierków, Gmina Lubsko. Sebastian Górski
08:09:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji treść obwieszczenia - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajqcej na budowie sieci elektroenergetycznej Sebastian Górski
08:07:52 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajqcej na budowie sieci elektroenergetycznej: wymiany istniejqcej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowa Iinii kablowej SN w m. Mierkow, na dzialkach 0 numerach ewidencyjnych 57/1 , 252/1,250/1,26611,253,267,279/1,255/1,375, 273/1, 348, 182/2, obr~b 0011, polozonych, w m. Mierkow, Gmina Lubsko. Sebastian Górski
« powrót do poprzedniej strony