ˆ

Interpelacje

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:07:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na zapytanie - na kiedy są zaplanowane konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Lubsko i przedstawicielami firmy kupującej - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Lubsku VIII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Lubska oraz udzielonych odpowiedzi - 2021 rok Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2021-12-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:18:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź - Proszę o informację w sprawie przekazania obiektów sportowych w Gorzynie przy ul. Sportowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Lubsku VIII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Lubska oraz udzielonych odpowiedzi - 2021 rok Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2021-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:06:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie - Proszę o informację w sprawie przekazania obiektów sportowych w Gorzynie przy ul. Sportowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Lubsku VIII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Lubska oraz udzielonych odpowiedzi - 2021 rok Anna Kalinowska
12:06:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie - na kiedy są zaplanowane konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Lubsko i przedstawicielami firmy kupującej - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Lubsku VIII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Lubska oraz udzielonych odpowiedzi - 2021 rok Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2021-05-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:09:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na interpelację w sprawie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Lubsku VIII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Lubska oraz udzielonych odpowiedzi - 2021 rok Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2021-05-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:51:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Lipowej w Lubsku - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Lubsku VIII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Lubska oraz udzielonych odpowiedzi - 2021 rok Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2021-05-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:11:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Interpelacja w sprawie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Lubsku VIII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Lubska oraz udzielonych odpowiedzi - 2021 rok Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2021-04-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:25:08 Edycja elementu załącznik do informacji INTERPELACJA w sprawie remontu nawierzchni drogim gminnej - ul. Lipowej w Lubsku - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Lubsku VIII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Lubska oraz udzielonych odpowiedzi - 2021 rok Sebastian Górski
12:24:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji INTERPELACJA w sprawie remontu nawierzchni drogim gminnej - u1. Lipowej w Lubsku - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Lubsku VIII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Lubska oraz udzielonych odpowiedzi - 2021 rok Sebastian Górski

Zmiany z dnia: 2021-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:42:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu nawierzchni ulic Sportowej, Podgórnej, Zapolskiej, Zana i Żeromskiego - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Lubsku VIII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Lubska oraz udzielonych odpowiedzi - 2021 rok Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony