ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXIV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XXIV sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 29 października 2020 r.          
Początek obrad o godz. 8:30 w sali widowiskowej w Lubskim Domu Kultury, plac Jana Pawła II 1.
 
Porządek sesji
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lubsko za rok szkolny 2019/2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubsko na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Lubskiego Domu Kultury.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w Lubsku w jedną instytucję kultury o nazwie „Biblioteka i Lubski Dom Kultury” z siedzibą w Lubsku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia formy spłaty zadłużenia z tytułu zaległości w opłatach za lokale mieszkalne w  postaci świadczeń rzeczowych – pracy na rzecz Gminy Lubsko.
 13. Przyjęcie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do rządowego programu „Kolej Plus”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 sierpnia 2020 roku, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do rządowego programu „Kolej Plus”.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Interpelacje i zapytania sołtysów.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Gutowski
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa, a także uczestników posiedzenia prosimy o zaopatrzenie się w maseczki ochronne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-20 14:46:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-20 14:46:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-20 14:46:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana terminu posiedzenia Komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w Lubsku odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Temat posiedzenia:
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubsko za I półrocze 2020 roku dot. spraw oświatowych.
 2. Opiniowanie projektów  uchwał .
 3. Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Komisji
 
Adriana Rotkis
 
 
 
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa, a także uczestników posiedzenia prosimy o zaopatrzenie się w maseczki ochronne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-12 13:29:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-12 13:29:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-12 13:29:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc październik 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
5
14:00
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
- Burmistrz Lubska
- Naczelnik IGN
- Dowódca JRG w Lubsku
-  Prezes PGKiM
- Kierownik ZGMK
- Sołtysi Gminy Lubsko
- Starostwo Powiatowe w Żarach
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
- Usługi Kominiarskie
- Biuro Zarządzania Nieruchomościami
- Alfa Nieruchomości
 1. Informacja na temat stanu technicznego dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  w gminnie Lubsko. Plany poprawy stanu nawierzchni dróg oraz chodników - określenie priorytetów na IV kw. 2020 i 2021 rok.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa lokatorów budynków komunalnych w zakresie drożności przewodów kominowych i skuteczności działania wentylacji. Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych. Prezentacja działania czujki dymu i  czadu. Promocja akcji społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Zaproś kominiarza”.   
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
 
19
15:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 
- Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami
 
 1. Stan cmentarzy komunalnych, utrzymanie czystości i parkingów przy cmentarzach.
 2. Utrzymanie,potrzeby remontowe dróg gminnych i oświetlenia ulic.
 3. Omówienie projektów uchwał
 4. Sprawy różne
20
14:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
 
- Burmistrz Lubska,
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Naczelnik WE
 
 
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubsko za I półrocze 2020 roku dot. spraw oświatowych.
 2. Opiniowanie projektów  uchwał .
 3. Sprawy różne.
 
26
08:30
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
 
- Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Naczelnik WE
- Dyrektorzy szkół
 
 1. Placówki oświaty (podsumowanie roku szkolnego 2019/2020, problemy, plany w nowym roku szkolnym, potrzeby).
 2. Analiza finansowa placówek, propozycje oszczędności placówek.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Lubsku planowane jest na dzień 29 października 2020 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-02 13:47:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-02 13:48:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-02 13:48:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »