ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OR.0002.14.2023         
 
                                                                                                                O G Ł O S Z E N I E
 
              Uprzejmie zapraszam na LXX sesję (zwyczajną) Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się  w dniu 28 września 2023 r.        
              Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a  w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Funkcjonowanie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Lubsku.
4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
8. Podjęcie uchwały sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2023-2032 (w skrócie GPR).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/449/23 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Interpelacje i zapytania sołtysów.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.
 
 
                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                      /-/ Artur Bondarenko
 
 
 
 
 
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
                                                                                              
KLAUZULA INFORMACYJNA               
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-20 07:43:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Byczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-20 07:43:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriela Byczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-20 07:44:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-14 09:18:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Daniłkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-14 09:20:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Daniłkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 09:24:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                                                   Lubsko, dnia 12.09.2023 r.
OR.0002.13.2023                                                                                 
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
Uprzejmie zapraszam na LXIX sesję Rady Miejskiej w Lubsku (sesję nadzwyczajną), która odbędzie się w dniu 14 września 2023 r. Początek obrad o godz. 15:00 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
             
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 4. Dewastacja słupów oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubsko.
 5. Zakończenie sesji.
 
 
                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej         
                                                                                                                            
                                                                                                  /-/ Artur Bondarenko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
                                                              
KLAUZULA INFORMACYJNA                           
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-13 08:34:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Daniłkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-13 08:35:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Daniłkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-13 08:35:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram na wrzesień 2023r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-01 08:54:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Byczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-01 08:55:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriela Byczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-01 08:55:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Skarg Wniosków i Petycji
                                                                                                                                                                                 Lubsko, dnia 23.08.2023 r.
0R.0012.6.3.2023
 
 
                                                                                                              <p1>
                                                                                                             <p2>
 
                       
                     Zgodnie z  94b uchwały Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lubsko (t.j. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022r. poz. 2024) informuję, że w dniu 28 sierpnia 2023r. o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku, w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
                                
Porządek posiedzenia:
 
 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lubska.
 2. Zajęcie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
                                
 
 
                                                                                                                                                 Zastępca Przewodniczącego Komisji
                                                                                                         
                                                                                                                                                                   /-/  Karol Łyczko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
                                                     
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-23 10:15:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Daniłkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-23 10:16:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Daniłkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-23 10:16:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                     Lubsko, dnia 18 sierpnia 2023 r.
OR.0002.12.2023      
 
O G Ł O S Z E N I E
 
              Uprzejmie zapraszam na LXVIII sesję (zwyczajną) Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się  w dniu 29 sierpnia 2023 r.   
Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
 
    1. Otwarcie sesji.
     2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Stan techniczny i inwestycje w świetlicach wiejskich oraz fundusz sołecki.
4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego  do przewozu przez rodziców lub opiekunów          prawnych, dzieci i uczniów niepełnosprawnych  do przedszkola szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku                                przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników Sądu Rejonowego w Żarach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
     10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
     13. Interpelacje i zapytania sołtysów.
     14. Sprawy różne.
     15. Zakończenie sesji.
 
                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej         
                                                                                                                                                /-/ Artur Bondarenko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
                                                              
KLAUZULA INFORMACYJNA                      
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-18 10:14:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Daniłkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-18 10:15:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Daniłkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-18 10:15:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                              Lubsko, dnia 2  sierpnia 2023 r.
OR.0012.10.2023
 
 
                                                                                                                   <p1>
                                                                                                                    <p2>
 
           
Informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2023r. o godz. 12:00 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku.
           
Tematy posiedzenia:
 
 1. Opiniowanie projektów uchwał.
 2. Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. zo.o. (działalność, bieżące sprawy).
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w gminie Lubsko w 2022 roku, sprawy bieżące oraz sprawy związane z występowaniem wścieklizny. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach na temat ASF i Ptasiej Grypy.
 4. Sprawy różne.                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
 
   /-/ Artur Bondarenko
 
 
Przewodniczący Komisji                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                                   
/-/ Robert Słowikowski                                                     /-/ Marcin Choiński
 
 
 
Przewodniczący Komisji                                                 Przewodnicząca Komisji
 
 /-/ Krzysztof Bielecki                                                /-/ Ewa Śmiałek- Kowalewska
 
 
 
 
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
                                                                       
KLAUZULA INFORMACYJNA                    
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-02 13:15:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Byczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-02 13:15:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriela Byczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-02 13:17:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                   Lubsko, dnia 15 czerwca 2023 r.
0R.0012. 9 .2023
 
 
                                                                                                  <p1>
                                                                                                  <p2>
 
           
Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 08:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1.
              
Tematy posiedzenia:
 
 1. Analiza wykonania budżetu za rok 2022.
 2. Zapoznanie się z raportem o stanie gminy.
 3.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko za 2022 rok. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym zleconym do realizacji organizacjom pozarządowym.
 4. Remonty na terenach wiejskich w zakresie świetlic wiejskich, działalność sołectw.
 5. Piąta edycja konkursu „Na Najładniejszą Posesję w Gminie Lubsko”.
 6. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 7.  Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
/-/ Artur Bondarenko
 
 
Przewodniczący Komisji                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                                   
/-/ Robert Słowikowski                                                     /-/ Marcin Choiński
 
 
 
Przewodniczący Komisji                                                 Przewodnicząca Komisji
 
 /-/ Krzysztof Bielecki                                                /-/ Ewa Śmiałek- Kowalewska
 
 
 
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
                                                                       
KLAUZULA INFORMACYJNA                    
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-15 15:36:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Daniłkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-15 15:37:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Daniłkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-15 15:37:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
507 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sesji zwyczajnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

OR.0002.11.2023                                                                                                                                                                  Lubsko, dnia 14 czerwca 2023r.
                                                                                 O G Ł O S Z E N I E
 
Uprzejmie zapraszam na LXVII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się dnia  29 czerwca 2023r. Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Lubsko za 2022 rok.
 5. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Lubsko za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubska.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2022r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022r.
 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.
 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2022r.
 11. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska za 2022 rok.
 12. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Lubska z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubsko za rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie opłaty od posiadania psów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/103/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie opłaty targowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubsko.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Interpelacje i zapytanie sołtysów.
 26. Sprawy różne.
 27. Zakończenie sesji.
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                              /-/  Artur Bondarenko
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-14 08:27:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Byczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-14 08:27:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriela Byczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-14 08:29:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

OR.0002.10.2023                                                                                                                                    Lubsko, dnia 13 czerwca 2023r.
 
 
 
 
                                                                                                   O G Ł O S Z E N I E
 
 
            Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) z w o ł u j ę na dzień 15 czerwca 2023r. LXVI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku. Początek obrad o godz. 14:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Porządek sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036.
4. Zakończenie sesji.
 
                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                          /-/ Artur Bondarenko
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
                                                              
KLAUZULA INFORMACYJNA                    
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-13 15:03:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Byczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-13 15:03:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriela Byczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-13 15:05:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji