ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r.
Początek obrad o godz. 08:30 sali widowiskowej w Lubskim Domu Kultury, plac Jana Pawła II 1.
 
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/208/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Gminy Lubsko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Interpelacje i zapytania sołtysów.
 12. Sprawy różne.                      
 13. Zakończenie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Radosław Bondarenko
 
 
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-20 12:07:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-20 12:07:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20 12:07:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc styczeń 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
11
08:30
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
- Burmistrz Lubska
- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Komendant Komisariatu Policji
- Naczelnik  WE
- Naczelnik SO
- Sołtysi
 1. Informacja dot. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko za 2020 rok. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym zleconym do realizacji organizacjom pozarządowym.  
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.
18
14:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Naczelnik Wydziału GKO
- Prezes LWIK,
- Nadzór Wodny w Lubsku
 1. Działalność LWIK, Miejskiej Oczyszczalni ścieków, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji pod kątem zaopatrzenia w wodę, awarii wodociągów i odbioru ścieków.
 2. Stan wód oraz melioracje wodne w Gminie.
 3. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
18
8:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
 - Burmistrz Lubska,
 - Sekretarz Gminy
 - Naczelnik WE
 - Skarbnik Gminy
 1. Opiniowanie projektu uchwał na
 2. Sprawy różne.
 3. Wizytacja w godz. 09:00 –  11:00 w OSiR, LDK, Biblioteka, Klub Seniora, ŚDS. Informacje na temat funkcjonowania i działalności oraz  organizacja na rok 2021. 
19
08:30
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
-Burmistrz Lubska
- Skarbnik Gminy
 1. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ocena działalności , potrzeby, problemy).
 2. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Lubsku planowane jest na dzień 26 stycznia 2021 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-04 10:32:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-04 10:33:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04 10:33:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »