ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ogłoszenie o sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OR.0002.5.2023                                                                                                                                Lubsko, dnia 22 marca 2023r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
              Uprzejmie zapraszam na LXI sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się  w dniu 30 marca 2023 r.           
              Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a  w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubsko w latach 2018-2023.
4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko".
6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2023 roku na terenie Gminy Lubsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/20 Rady Miejskiej w Lubsku  z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Stara Woda w sprawie przebudowy dróg gminnych zlokalizowanych w obrębie wsi Stara Woda ze względu na ich zły stan.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubsko”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Interpelacje i zapytania sołtysów.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie sesji.
                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                        /-/ Artur Bondarenko
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
                                                                                              
KLAUZULA INFORMACYJNA               
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 08:47:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Daniłkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 08:47:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 14:14:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram na marzec 2023r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 09:18:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Hładkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-01 09:19:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriela Hładkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-01 09:19:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »