ˆ

Rada Miejska w Lubsku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                    Lubsko, dnia 18 stycznia 2023 r.
OR.0002.2.2023        
 
O G Ł O S Z E N I E
 
              Uprzejmie zapraszam na LVIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r.        
Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Podsumowanie 2022 roku.
4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych        w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 maja 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Tuchola Żarska oraz Stara Woda.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Interpelacje i zapytania sołtysów.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.
                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej                                    
                                                                                                                             /-/ Artur Bondarenko
 
 
 
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
                                                              
KLAUZULA INFORMACYJNA                           
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-18 12:51:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Daniłkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-18 12:51:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Daniłkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-18 12:51:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »