ˆ

Ewidencja kąpielisk

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ewidencja kąpielisk - 2021

Tabela I. Wykaz kąpielisk

Nazwa województwa, powiatu i gminy: lubuskie, żarski, Lubsko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Krajowy kod kąpieliska1)
Identyfikator
kąpieliska
NUMID1)
Nazwa
kąpieliska2)
Adres
kąpieliska2)
Rok3)
Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym4)
Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5)
Sezon
kąpielowy6)
Informacje zawarte w wykazie kąpielisk7)
0811PKAP0003
PL4321106508000029
Zbiornik retencyjny „Nowiniec”
Dz. nr 899/3                       obręb Białków
2019
Nowe kąpielisko
Wyznaczono
Uchwała nr VIII/54/19       z dnia 25 kwietnia 2019r.
22/06-31/08
0811PKAP0003
PL4321106508000029
Zbiornik retencyjny „Nowiniec”
Dz. nr 899/3                       obręb Białków
2020
Czynne
Wyznaczono
Uchwała nr XIX/150/20
z dnia 31 marca 2020r.
26/06-31/08
0811PKAP0003
PL4321106508000029
Zbiornik retencyjny „Nowiniec”
Dz. nr 899/3                       obręb Białków
2021
Czynne
Wyznaczono
Uchwała nr XXIX/234/21 z dnia 30 marca 2021 r.
25/06-31/08
 
 
1) Dane pochodzące od właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
2) Dane własne organizatora kąpieliska.
3) Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze w kolumnach od 6–9 w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność zachowania danych z poprzednich lat. Należy dostosować liczbę wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.
4) Czynne/nieczynne/nowe kąpielisko.
5) W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać "wyznaczono" w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub "nie wyznaczono", jeżeli kąpielisko w danym roku
nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.
6) Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.
7) Informacje zawarte w wykazie kąpielisk, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm.) Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.

Tabela II. Karta kąpieliska

Krajowy kod kąpieliska: 0811PKAP0003
Nazwa i adres kąpieliska: Zbiornik retencyjny „Nowiniec” dz.nr 899/3 obręb  Białków
Lp.
Rok
Właściwy
państwowy
inspektor
sanitarny1)
Ocena bieżąca jakości wody
Ocena
sezonowa
jakości
wody2)
Klasyfikacja3)
Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego
Aktualizacja
informacji4)
Data
badania
Wynik
oceny5)
Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli
Zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym6)
Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego
 
1.
2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary;
tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
24.06.2021
 
 
 
Woda przydatna do kąpieli 
Nie dotyczy
 
 
 
 
 
2.
2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary;
tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
 
09.07.2021
 
Woda przydatna do kąpieli
Nie dotyczy
 
 
 
 
 
3.
2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary;
tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
19.07.2021
 
Woda przydatna do kąpieli
Nie dotyczy
 
 
 
 
 
4.
2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary;
tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
05.08.2021
 
Woda przydatna do kąpieli
Nie dotyczy
 
 
 
 
 
5. 2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary;
tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
20.08.2021
Woda przydatnan do kąpieli Nie dotyczy          
6. 2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary;
tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
     
09.1.02021r.
Jakość wody-
 -doskonała
Nie dotyczy  Nie dotyczy 
12.11.2021 r.
HK.9027.2.18.2021
 
Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku po sezonie kąpielowym 2021
 
1) Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.
2) Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.
3) Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.
4) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.
5) Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.
6) Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-01 14:32:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-01 14:32:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 11:45:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ewidencja kąpielisk - 2020

Tabela I. Wykaz kąpielisk

Nazwa województwa, powiatu i gminy: lubuskie, żarski, Lubsko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Krajowy kod kąpieliska1)
Identyfikator
kąpieliska
NUMID1)
Nazwa
kąpieliska2)
Adres
kąpieliska2)
Rok3)
Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym4)
Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5)
Sezon
kąpielowy6)
Informacje zawarte w wykazie kąpielisk7)
0811PKAP0003
PL4321106508000029
Zbiornik retencyjny „Nowiniec”
Dz. nr 899/3                       obręb Białków
2019
Nowe kąpielisko
Wyznaczono
Uchwała nr VIII/54/19       z dnia 25 kwietnia 2019r.
22/06-31/08
0811PKAP0003
PL4321106508000029
Zbiornik retencyjny „Nowiniec”
Dz. nr 899/3                       obręb Białków
2020
Czynne
Wyznaczono
Uchwała nr XIX/150/20
z dnia 31 marca 2020r.
26/06-31/08
 
1) Dane pochodzące od właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
2) Dane własne organizatora kąpieliska.
3) Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze w kolumnach od 6–9 w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność zachowania danych z poprzednich lat. Należy dostosować liczbę wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.
4) Czynne/nieczynne/nowe kąpielisko.
5) W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać "wyznaczono" w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub "nie wyznaczono", jeżeli kąpielisko w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.
6) Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.
7) Informacje zawarte w wykazie kąpielisk, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.

Tabela II. Karta kąpieliska

Krajowy kod kąpieliska: 0811PKAP0003
 
Nazwa i adres kąpieliska: Zbiornik retencyjny „Nowiniec” dz.nr 899/3 obręb  Białków
Lp.
Rok
Właściwy
państwowy
inspektor
sanitarny1)
Ocena bieżąca jakości wody
Ocena
sezonowa
jakości
wody2)
Klasyfikacja3)
Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego
Aktualizacja
informacji4)
Data
badania
Wynik
oceny5)
Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli
Zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym6)
Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego
 
1.
2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary;  tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
 
 
 
24.06.2020
 
 
 
Woda nieprzydatna do kąpieli 
Przekroczenia mikrobiologiczne- przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii Escherichia coli
 
 
Tymczasowy zakaz kąpieli do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania próbki wody
(do 1.07.2020r.);
Przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii Escherichia coli o 509 NPL w 100ml
1. Wprowadzenie tymczasowego zakazu kąpieli do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania próbki wody;
2. Podjęcie działań dla ochrony zdrowia ludzkiego, polegających na poinformowaniu użytkowników kąpieliska poprzez lokalne środki masowego przekazu oraz pisemne ogłoszenia na terenie kąpieliska o tymczasowym zakazie kąpieli
29.06.2020r.
Decyzja nr ONS.413.HK.542.4.2020 z dn.26.06.2020r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Żarach
2.
2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary; 
tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
 
29.06.2020
 
Woda przydatna
do kąpieli
Nie dotyczy
 
 
 
 
Bieżąca ocena jakości wody z dnia 01.07.2020r.
 
3.
2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary; 
tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
08.07.2020
 
 
Woda przydatna
do kąpieli
Nie dotyczy
 
 
 
 
Bieżąca ocena jakości wody z dnia 08.07.2020r.
4. 2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary;  tel.68 470 62 58
mail:
www.bip.pssezary.pl
20.07.2020
https://sk.gis.gov.pl
Woda przydatna do kąpieli Nie dotyczy         Bieżąca ocena jakości wody z dnia 23.07.2020r. 
5. 2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary; tel.68 470 62 58 mail: lwww.bip.pssezary.pl
06.08.2020
https://sk.gis.gov.pl
Woda przydatna do kąpieli Nie dotyczy         Bieżąca ocena jakości wody z dnia 10.08.2020r. 
6. 2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary; tel.68 470 62 58 mail: lwww.bip.pssezary.pl
20.08.2020
https://sk.gis.gov.pl
Woda przydatna do kąpieli Nie dotyczy         Bieżąca ocena jakości wody z dnia 24.08.2020r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-29 16:29:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-29 16:29:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-01 14:31:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ewidencja kąpielisk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M. Słowińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Słowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-13 16:10:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-13 16:10:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 11:47:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Lubsko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina: LUBSKO
Powiat: ŻARSKI
Województwo: LUBUSKIE
 
l.p.
Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
1.
Nazwa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Zalew Nowiniec
2.
Adres lub lokalizacja miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Działka o nr ewidencyjnym 899/3 obręb Białków
3.
Rok
2018
4.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego
Uchwała Nr LXIV/339/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 czerwca 2018r.
5.
Sezon kąpielowy:
 
Od 10 lipca 2018 r. do 8 sierpnia 2018r.
 
6.
Liczba kąpiących się:
Ok. 150 osób dziennie
7.
Organizator:
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku
 
7a.
Adres:
ul. Bohaterów 3D, 68-300 Lubsko
8.
Ocena jakości wody
Pobór próbki wody w dniu:
27.06.2018 – przydatność wody do kąpieli
 
24.07.2018 – przydatność wody do kąpieli
9.
Informacja o zakazie kąpieli
 
Zakaz kąpieli występuje poza okresem kąpielowym.
 
10.
Zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach
Brak zaleceń
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Krugiełka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Krugiełka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-29 13:28:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-29 13:28:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-01 16:27:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »