ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA - sesje Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2018-11-22 11:50:16 przez Anna Kalinowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Lubska mający siedzibę  w Lubsku  68-300, plac Wolności 1, można się z nim skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, telefonicznie: 68 457 61 08
 
Inspektor ochrony danych
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  , tel. 603061746 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Cele i podstawy przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.".
 
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) i jest udostępniane na stronie internetowej www.lubsko.pl i w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Okres przechowywania danych
Dostęp do danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubsku oraz na stronie internetowej www.lubsko.pl  będzie możliwy przez okres 5 lat licząc od dnia publikacji. Następnie dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.)
 
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci ma prawo:
- dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych,
- ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Ponadto informujemy, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Marcinów
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Marcinów
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-22 11:48:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-22 11:50:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-04 09:56:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony