ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA - przetwarzanie danych osobowych wynikające z przepisów prawa

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-05 10:00:25 przez Anna Kalinowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Lubska mający siedzibę  w Lubsku  68-300, plac Wolności 1, można się z nim skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, telefonicznie: 68 457 61 08.
 
Inspektor ochrony danych
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  , tel. 603061746 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu  wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 
 
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.
Państwa dane możemy przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach takich jak wdrożenie naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r. nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, ale tylko na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 
Obowiązek podania danych
Podanie danych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Akapit nr 2 - brak tytułu

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Oskierko-Liczner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Oskierko-Liczner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-05 09:44:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-05 10:00:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02 08:56:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1967 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony