ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieudostępnione w BIP

Nieudostępnione w BIP

Informacje nieudostępnionej w BIP

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej.Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą:
- wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego 
  wyboru
- wyłożenia lub wywieszenia informacji w powszechnie dostępnym miejscu (art. 11 ust. 1 i 2)
- poprzez terminale informacyjne (infomaty).
- udostępniania na wniosek zainteresowanego (art.10.ust.1.).


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej
    lub pisemnej.

2) Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba
    występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.

3) Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10)
    (formularz wniosku).

4) Informacja, o której mowa w punkcie 3., udostępniana jest na pisemny wniosek
    zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty
    złożenia wniosku (art. 13.ust.1).

5) Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest
    w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym
    terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

6) Możliwe jest skopiowanie, sporządzenie odpisu, wydrukowanie, przesłanie pocztą, pocztą
    elektroniczną lub przeniesienie informacji na dyskietkę 3,5 cala (w postaci plików w
    powszechnie używanych standardach zapisu dla komputerów PC obsługiwanych przez system
    operacyjny MS Windows).

7) W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony
    kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz
    koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art.15.ust.1).
    Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty
    i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku lub go wycofać.


Odmowa udostępnienia informacji publicznej

1) Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych
    osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna,
    przedsiębiorcy, i inne).

2) Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do
    uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie
    istotne dla interesu publicznego.
    Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.

3) Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje
    się w terminie 14 dni (art.16.ust.2.pkt.1).

4) W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych, np. dotyczących zasobu
    geodezyjnego, informacji o środowisku i innych, ustawa o dostępie do informacji publicznej
    nie ma zastosowania (art.1.ust.2.).
    Obowiązują wówczas inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualnej odpłatności.
    W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji
    publicznej w sprawie nie podlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie
    powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.

 

Tryb odwoławczy

Podmiotowi, któremu nie udostępniono informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności lub np. ochronę danych osobowych, przysługuje w świetle art. 22 ustawy prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego w Żarach o udostępnienie takiej informacji.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
B.Cierzniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
-0001-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
0000-00-00 00:00:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
B.Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-25 14:59:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-18 13:10:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
-0001-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
0000-00-00 00:00:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-23 12:25:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-18 13:11:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
L. Bondarenko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Konieczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-20 11:39:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-20 11:41:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-23 11:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »