ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:20:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 24.01.2023 r., znak GKO.6220.1.2022 dot. przedłużenia załatwienia sprawy w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 80,66 MWAC wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 514/1, 544/1 obręb Chocicz, 8/3, 9/1, 15/1, 18, 19/1, 86/1, 282 obręb Chocimek, 207/6, 208/1, 213/3, 218/2, 226/2, 228/4, 229/1, 230/1, 231/1, 234/2, 239/1 obręb Lutol, 2, 3/3, 3/4, 6, 7, 10, 11/1, 12/1, 17/2, 24/3, 113, 116, 117 obręb Mokra, gmina Lubsko” Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony