ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:58:10 Deaktywacja elementu załącznik do informacji GKO.6220.33.2020 Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 18.01.2023 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 18.01.2023 r., znak GKO.6220.33.2020 dot. wydania decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Lubska z dnia 05 stycznia 2021 r., znak GKO.6220.33.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej – generatory Lubsko Północny Wschód 8A (PW 8A)„ o mocy do 6 MWAC, na działce ozn. nr 239/1 obręb Lutol, gmina Lubsko. Sebastian Górski
08:41:39 Deaktywacja elementu załącznik do informacji GKO6220.33.2020 Decyzja Burmistrza Lubska z dnia 18.01.2023 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 18.01.2023 r., znak GKO.6220.33.2020 dot. wydania decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Lubska z dnia 05 stycznia 2021 r., znak GKO.6220.33.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej – generatory Lubsko Północny Wschód 8A (PW 8A)„ o mocy do 6 MWAC, na działce ozn. nr 239/1 obręb Lutol, gmina Lubsko. Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2023-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:08:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 18.01.2023 r., znak GKO.6220.33.2020 dot. wydania decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Lubska z dnia 05 stycznia 2021 r., znak GKO.6220.33.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej – generatory Lubsko Północny Wschód 8A (PW 8A)„ o mocy do 6 MWAC, na działce ozn. nr 239/1 obręb Lutol, gmina Lubsko. Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony