ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:02:12 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 03.01.2023 r., znak GKO.6220.21.2022 dot. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa drogi wewnętrznej na trasie Dłużek-Lubsko na działkach ozn. nr 35/1, 32/3, 33/7 obręb 0005 m. Lubsko, dz. nr 14/6, 16/1, 14/5, 2/8, 3, 4, 5, 17/2, 18/4, 14/4, 14/25, 19/1, 18/30 obręb 0006 m. Lubsko, dz. nr 66, 1/3 obręb 0007 m. Lubsko, na dz. nr 320/1, 318, 317/4, 510 obręb 0006 Dłużek.” Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony