ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:51:23 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 03.01.2023 r. znak: GKO.6220.17.2022 dot. wydania postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 kV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 345, 372, 19/1, 5, 2, 3, 8 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko o mocy do 34 MW” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony