ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:58:31 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 19.10.2022 r., znak GKO.6220.10.2022 dot. wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 kV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 381, 374/1, 369/4, 354/3, 111/1, 98/2, 82/1, 76/1 obręb Białków, gmina Lubsko o mocy do 168 MW wraz infrastrukturą techniczną”. Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony