ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:09:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 27.09.2022 r., znak GKO.6220.19.2022 dot. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 KV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 7/1, 27, 325, 264/2, 259/2, 258/1, 257/1, 253/2, 230/1, 222/2 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko o mocy do 155 MW”. Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony