ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:54:50 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 21.09.2022 r. znak: GKO.6220.1.2022 dot. ponownego zawiadomienia o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 80,66 MWAC wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony