ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:16:41 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 20.09.2022 r., znak GKO.6220.18.2022 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 KV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 33/5, 41/2, 42, 155/2, 326/1, 370, 44, 40/1, 374, 377 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko o mocy do 117 MW”. Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony