ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:33:19 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 11.08.2022 r., znak GKO.6220.11.2022 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 KV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 367, 345, 372, 19/1, 5, 4, 2, 3, 8, 13, 14, 15, 16, 17/1, 18/1, 24 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko o mocy do 34 MW.” Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony