ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:45:14 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Decyzja - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 16.05.2022 r., znak GKO.6220.3.2022 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w km 8+005 w miejscowości Górzyn, na działkach oznaczonych nr 1049, 1082, 1199, 1081, 1168, 1051 obręb Górzyn, gmina Lubsko”. Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-05-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:23:55 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 16.05.2022 r., znak GKO.6220.3.2022 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w km 8+005 w miejscowości Górzyn, na działkach oznaczonych nr 1049, 1082, 1199, 1081, 1168, 1051 obręb Górzyn, gmina Lubsko”. Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony