ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:33:48 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 19.11.2021 r., znak GKO.6220.10.2021 r. dot. wydania postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 119/2, 119/4, 118/6, 118/8, 126, 127, 189/1, 190, 186/2 obręb 0016 w miejscowości Stara Woda, gmina Lubsko”do czasu przedłożenia raportu przez Wnioskodawcę. Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony