ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:57 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Decyzja - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE Burmistrz Lubska działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2021 r. na wniosek złożony przez Tomasza Apanowicza, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 3 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2021-09-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:53:05 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE Burmistrz Lubska działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2021 r. na wniosek złożony przez Tomasza Apanowicza, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 3 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Sebastian Górski
12:07:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji treść obwieszczenia - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE I DEDYZJA Burmistrz Lubska działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2021 r. na wniosek złożony przez Tomasza Apanowicza, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 3 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Sebastian Górski
12:07:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Decyzja - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE I DEDYZJA Burmistrz Lubska działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2021 r. na wniosek złożony przez Tomasza Apanowicza, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 3 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Sebastian Górski
12:03:24 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE I DEDYZJA Burmistrz Lubska działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2021 r. na wniosek złożony przez Tomasza Apanowicza, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 3 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Sebastian Górski
« powrót do poprzedniej strony