ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:13:52 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 23 września 2021 r. znak GKO.6220.2.2021 dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Białkowie, gmina Lubsko, powiat żarski, województwo lubuskie, na działce o nr ewid. 307/2”. Sebastian Górski
« powrót do poprzedniej strony