ˆ

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:26:17 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 16.09.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 119/2, 119/4, 118/6, 118/8, 136/6, 126, 127, 189/1, 190, 186/2 (obręb 0016) w miejscowości Stara Woda, Gmina Lubsko”. Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony