ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Drewniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-18 14:43:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-18 14:45:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-18 14:45:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Iwaniuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-06 13:34:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-06 13:34:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-06 13:34:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11045 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram wypłat świadczeń 2019/2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na stronie lubsko.pl publikujemy harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego ( 500+)  oraz harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  w okresie świadczeniowym 2019/2020, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku środków na wypłatę świadczeń (środki przekazuje Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.) wypłata nastąpi w innym terminie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
K. Koska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-04 11:58:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-04 11:59:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-04 11:59:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 06 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W czasie podejmowania przez Radę Miejską w Lubsku Uchwały nr VII/36/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie były znane planowane zmiany, które zostały dokonane przez ustawodawcę.
Gmina Lubsko obejmując systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe miała na celu skuteczne uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednakże wg nowych przepisów takiej możliwości nie ma.
Wobec powyższego zasadne było uchylenie przez Radę Miejską w Lubsku ww. uchwały w dniu 26 września 2019 r.
W związku z tym, nieruchomości niezamieszkałe pozostają w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, a właściciele ww. nieruchomości w dalszym ciągu obowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
Oświadczenia, które Państwo złożyliście, o wyrażeniu zgody na dobrowolne przystąpienie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną wykorzystane w przyszłości, w przypadku ponownego objęcia nieruchomości niezamieszkałych przez gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (nr tel. 68 457 62 87, 68 457 62 17).
 
Urząd Miejski w Lubsku
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
E. Glinka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-03 09:28:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-03 09:28:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-03 09:28:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zmianie siedziby GKRPA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie została przeniesiona na ul. 3 Maja 1, do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej (wejście z tyłu budynku). Numer telefonu 601 923 103.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
B. Sówka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-02 14:13:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-02 14:13:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-02 14:15:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Lubska informuje o możliwości zawarcia współpracy z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z tym, iż 12 września 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) informujemy, że jest możliwość zawarcia porozumienia między Gminą Lubsko a podmiotami leczniczymi w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.
W porozumieniu określony zostanie sposób organizacji udzielania świadczeń, w tym miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
Przedmiotem porozumienia będą:
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,
  • określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
  • współpraca lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
Gmina Lubsko jest organem prowadzącym dla czterech  szkół:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku,
- Szkoła Podstawowa w Górzynie.
Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 
Zapraszamy do pisemnego zgłaszania się podmiotów leczniczych zainteresowanych świadczeniem w/w usług.
 
Osobą  wyznaczoną do kontaktu jest naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  w Gminie Lubsko  Elżbieta Haściło tel. 698663089.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
E. Haściło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-23 07:47:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-23 07:47:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-23 07:47:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla podatników - wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 lipca 2019r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne.
Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r.Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.
 

Podatek od nieruchomości od 01.07.2019r.

Podatek rolny od 01.07.2019r.

Podatek leśny od 01.07.2019r.

Deklaracje na podatek od środków transportowych na rok 2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
E. Mijalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-03 11:35:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-03 11:42:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04 09:10:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z ogłoszoną przez IUNG w Puławach suszą rolniczą na terenie Gminy Lubsko, Burmistrz Lubska informuje, że można składać wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych.
Procedura szacowania strat odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie / Rolnictwo / Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w 2019 roku.
Druki wniosków w sprawie szacowania szkód dostępne są w Urzędzie Miejskim  oraz na stronie internetowej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-03 09:38:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-03 09:39:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04 09:10:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inkaso podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i za posiadanie psów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuje się, że podjęte na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019 r. uchwały:
  1. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/165/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. w sprawie opłaty od posiadania psów
zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 30 kwietnia 2019 r. i wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 15 maja 2019 r. W związku z tym wymieni w uchwałach inkasenci od tego dnia mogą pobierać
  1. podatek od nieruchomości, rolny i leśny
  2. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. opłatę za posiadanie psów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Wiśniewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-07 13:05:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-07 13:08:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07 13:08:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubsko na okres 3 lat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska działając na podstawie  art. 24j, 24c ust.2 w związku z art.27a ust.3 pkt.2) i 27c ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. 1152 ze zm. - dalej u.z.z.w),  w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U. z 2018, poz.2096) podaje do publicznej  wiadomości, że z dniem 03.05.2019r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu wchodzą w życie nowe taryfy dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Lubsko na okres 3 lat.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
D. Borkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-02 07:42:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-02 07:48:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-02 07:48:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji