ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, na których zainstalowano odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-13 08:39:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-13 08:40:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-13 08:40:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-26 07:30:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-26 07:35:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-26 07:35:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z realizacją zapisów art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) Burmistrz Lubska informuje mieszkańców Gminy, że pracownicy tut. Urzędu Miejskiego będą przeprowadzać kontrole realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.
Kontrola obejmować będzie w szczególności:
 1. stwierdzenie posiadania przez właściciela nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubsko,
 2. udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,
 3. częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Ponadto informujemy, że osoby które do tej pory nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny niezwłocznie zawrzeć przedmiotowe umowy. Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubsko dostępny jest na stronie internetowej Gminy Lubsko- www.bip.lubsko.pl
 
Rozpoczęcie kontroli  od lutego 2023 roku.
 
Za uchylanie się od obowiązków wynikających w ww. ustawy właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego może zostać nałożona grzywna w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-23 15:41:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-23 15:41:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-23 15:41:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2023 r.
Burmistrz Lubska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubsko na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioski można składać od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Dotacje udzielone będą podmiotom, których nieruchomości położone są poza terenami, na których planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione.
Przyznanie dotacji celowej odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/357/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubsko oraz Uchwałą Nr L/364/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/357/22 22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubsko.
Dotacje udzielone będą w wysokości 50% poniesionych kosztów udokumentowanych na podstawie faktur lub rachunków, lecz nie więcej niż 3 000 zł.
Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubsko bip.lubsko.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 457 61 68 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku Aleja Niepodległości 2 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok.  A 01.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lubsku Aleja Niepodległości 2, w godzinach pracy Urzędu tj. pon. godz. 7:30-17:00, wt.-czw. godz. 7:30-15:30 i pt. godz. 7:30-14:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-23 11:35:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-23 11:41:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-23 15:39:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii, wyznaczonych do badania mięsa zwierząt poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa odstrzelonych zwierząt łownych, przeznaczonego na użytek własny, na obszarze działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku w I kwartale 2023 r. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-17 14:05:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-17 14:06:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17 14:06:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2515 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Lubska z 16.01.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubsko na lata 2023- 2026 z perspektywą do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Witos
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-16 15:27:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-16 15:30:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-16 15:30:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o sprzedaży węgla

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Gminy Lubsko od 1 stycznia 2023 r.
W związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Lubsko informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego również od dnia 1 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Lubsko.
Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Gminy Lubsko.
Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, może złożyć wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:
 • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
 • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w ilości:
 • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.
oraz dodatkowo niewykorzystaną ilość węgla w okresie do 31 grudnia 2022 r.
Ministerstwo Aktywów Państwowych zmieniło przepisy uelastyczniając zasady zakupu surowca. Według nowego rozporządzenia, wolumen, który nie został wykorzystany w ubiegłym roku, nie przepada. Każde gospodarstwo domowe może kupić 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022/2023.
Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2:
a) pkt 1 - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,
b) pkt 1 i 2 łącznie - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.
Państwa wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Lubsku. Po pozytywnej weryfikacji Państwa wniosku pracownik Urzędu Miejskiego w Lubsku zadzwoni do Państwa na numer telefonu podany we wniosku z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu Państwa wniosku i o konieczności uiszczenia zapłaty za węgiel w wysokości 1900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100) za 1 tonę w:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy al. Niepodległości 2, C pok. 9 w dniach i godzinach otwarcia kasy, tj. poniedziałek 8:00 – 12:00, wtorek-środa 8:00 – 1130, czwartek i piątek – kasa nieczynna;
lub
 • na konto bankowe Gminy Lubsko w PKO BP nr 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714
Po wpłacie pieniędzy za zakup węgla otrzymają Państwo fakturę potwierdzającą zakup węgla. We wskazanym przez pracownika Urzędu Miejskiego w Lubsku dniu, udadzą się Państwo z fakturą do składu opału przy ul. Budowlanych 3 w Lubsku po odbiór węgla i uzgodnienie terminu dowozu węgla do gospodarstwa domowego. Dodatkowo pracownik Urzędu Miejskiego będzie codziennie przekazywał składowi opału listę osób uprawnionych do odbioru węgla.
Przy odbiorze węgla ze składu opału zostanie sporządzony protokół odbioru węgla, a następnie podpisany przez osobę upoważnioną ze składu opału oraz przez mieszkańca, który dokonał zakupu węgla i potwierdził jego odbiór.
Dodatkowych informacji w tym zakresie udziela pracownik Urzędu Miejskiego przy al. Niepodległości 2, A pok. 0.7 (nr tel. 68 457 61 62) w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:00, wtorek ‑ czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, piątek w godzinach 7:30 ‑ 14:00.
Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Lubsko.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
T. Zbroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-05 14:41:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-05 14:42:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-05 14:42:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stawki podatkowe w 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Podatek rolny 
 • dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) – 185,13od 1 ha przeliczeniowego gruntów, co stanowi równowartość pieniężną 2,5q żyta
 • dla pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha) – 370,25 zł od 1 ha fizycznego gruntów, co stanowi równowartość pieniężną 5q żyta.
Podatek leśny71,10 od 1 ha, co stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-28 10:18:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-28 10:18:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-09 15:21:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3933 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o złożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz WPF

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 15 listopada 2022r. został złożony projekt uchwały w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2023 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2023-2036, który jest dostępny w biurze Rady Miejskiej w Lubsku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-17 08:55:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-17 08:57:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17 08:57:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Lubsko informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Lubsko.
Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Gminy Lubsko.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:
 • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
 • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:
 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.
Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.
Jednocześnie informujemy, że Gmina może dokonać zakupu węgla na poziomie 1 500,00 zł brutto za tonę, a następnie sprzedać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.  Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego.
Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Lubsko.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Dodatkowych informacji w tym zakresie udziela pracownik Urzędu Miejskiego przy al. Niepodległości 2, budynek A,  pokój 0.7 (nr tel. 68 457 61 62) w godzinach funkcjonowania Urzędu,
tj. poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:00, wtorek ‑ czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, piątek w godzinach 7:30 ‑ 14:00.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
T. Zbroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-03 10:23:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-03 10:24:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-12 08:51:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji