ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Burmistrz Lubska podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 198 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "Hutnik" w Głogowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D.Bober
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-23 11:45:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-23 11:45:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-23 11:45:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O G Ł O S Z E N I E - XXIII sesja zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, odbędzie się w dniu 30 września 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OR.0002.7.2020                  

Uprzejmie zapraszam na XXIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 30 września 2020 r.     
Początek obrad o godz. 8:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.    

Porządek sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Rozwój transportu – a rozwój gminy. Prezentacja planowanych przedsięwzięć przeciwdziałających wykluczeniu komunikacyjnemu gminy Lubsko.
3. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Górzyn, Gmina Lubsko.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Lubsko w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. „ Remont drogi wojewódzkiej nr 287 w Lubsku w ciągu ul. Wrocławskiej oraz w miejscowości Budziechów”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lubsko, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lubsko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.     
12.Sprawy różne.
13.Zakończenie sesji.
 
                        Przewodniczący Rady Miejskiej                       
                                    Marek Gutowski

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa, a także uczestników posiedzenia prosimy o zaopatrzenie się w maseczki ochronne.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J.Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-22 14:23:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-22 14:23:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22 14:23:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowy wzór deklaracji dot. odpadów komunalnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/172/20 Rady Miejskiej w Lubsku  z dnia 25 czerwca 2020r.  od 1 września 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji.
Deklarację można pobrać  w Urzędzie Miejskim pl. Wolności 1, pok. 2 (punkt obsługi interesanta), w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 28 ul. Powstańców Wlkp. 3), lub na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl.
Pisemną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim, pl. Wolności 1 (punkt obsługi klienta, parter).
Istnieje również możliwość wysłania deklaracji  podpisanej podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Lubsku (ePUAP).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Witos
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-02 14:25:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-02 14:26:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-03 07:27:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - dot. środków do dezynfekcji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H. Miklaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-25 14:16:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-25 14:19:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-26 11:01:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Polowania - Koło Łowieckie "Ryś" Lubsko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-25 11:07:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-25 11:07:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-25 11:07:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1097 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Polowania - Jeleń Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodów łowieckich nr 187, 199 oraz 200 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie " Jeleń" Brody.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-07 09:13:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-07 09:13:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-07 09:13:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szacowanie strat w uprawach rolnych - aplikacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna, poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-07 10:08:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-07 10:08:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-07 10:08:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku "Nowiniec"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D.Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-03 09:46:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-03 09:46:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-03 09:47:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości, którym udzielono pomocy publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) Burmistrz Lubska podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Lubska podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 

Nawigacja między stronami listy informacji