ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Refundacja podatku VAT za gaz - aktualizacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

REFUNDACJA PODATKU VAT
 ZA DOSTARCZONE PALIWO GAZOWE w okresie
 01.01.2023r. – 31.12.2023r. oraz w okresie 01.01.2024r. – 30.06.2024r.  
W przypadku gdy :
- końcowy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 20.12.2022r. , albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB ( nowe źródło ) ;
- jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2.100,00 zł lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę
przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. oraz od dnia 01.01.2024r. do 30.06.2024r.  do tego odbiorcy paliw gazowych. 
W myśl art.3 pkt.3a ustawy – prawo energetyczne – PALIWA GAZOWE – to gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany , w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego , dostarczane za pomocą sieci gazowej  .
Wniosek o refundację podatku vat składa osoba (końcowy odbiorca ) , która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.   
Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:
  • Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne;
  • Dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.
Wnioski o refundację podatku VAT można składać :
  • Do dnia 30 września 2024r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT;
  • Po dniu 30 września 2024r. – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.
Wniosek o refundację VAT składa się w  gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
Definicja gospodarstwa domowego:
 
- gospodarstwo domowe jednoosobowe - gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o refundację podatku VAT , samotnie zamieszkująca i gospodarująca
- gospodarstwo domowe wieloosobowe - osoba składająca wniosek o refundację podatku VAT  oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
i gospodarujące 
 
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:
w 2022 r.
– w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 r.
Realizacją wypłaty refundacji VAT za dostarczone za pomocą sieci gazowej paliwa gazowe do gospodarstw domowych  na terenie gminy Lubsko zajmuje się Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku ( Aleja Niepodległości 2 68-300 Lubsko pok. C-3 łącznik budynku tel. 684576163 ; 694576164 )
Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023r.  jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska :
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-18 07:41:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-18 07:42:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-18 07:42:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Witos
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-11 11:12:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-11 11:12:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-11 11:12:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Witos
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-10 12:16:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-10 12:16:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-10 12:16:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stawki podatkowe w 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Podatek od nieruchomości - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr LXXIII/502/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2024 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr LXXIV/507/23 z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/502/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2024
2. Podatek od środków transportowych - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr III/11/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 r.
3. Podatek rolny 
  • dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) – 187,50od 1 ha przeliczeniowego gruntów,
  • dla pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha) – 375,00 zł od 1 ha fizycznego gruntów.
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 została obniżona z kwoty 89,63 zł za 1 q do kwoty 75 zł za 1 q zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr LXXIII/503/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego.
4. Podatek leśny72,03 zł od 1 ha, co stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-12 11:11:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-12 11:11:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-12 11:11:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lubuski Urząd Wojewódzki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-27 10:28:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-27 10:28:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-27 10:28:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Zielonej Górze I i II

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lubuski Urząd Wojewódzki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-27 10:20:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-27 10:28:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-27 10:28:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyborach ławników na kadencję 2024-2027 - wybory uzupełniające

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
G. Byczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-23 13:10:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-23 13:12:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-23 13:13:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-15 12:18:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-15 12:21:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-15 12:21:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3520 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 14 listopada 2023 r. został złożony projekt uchwały w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2024 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na Iata 2024-2036, który jest
dostępny w biurze Rady Miejskiej w Lubsku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
G. Byczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-15 11:43:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-15 11:43:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-15 11:43:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obowiązek prowadzenia przez posiadaczy zwierząt dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej w formie ewidencji leczenia zwierząt

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-25 12:35:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-25 12:36:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-25 12:36:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji