ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Chocicz, Chocimek, Mokra i Lutol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Słowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-14 10:40:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-14 13:08:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-14 13:08:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
L. Rogacewicz - Kierownik MGOPS
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-08 14:48:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-08 14:48:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08 14:48:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc kwiecień 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
12
08:30
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
- Burmistrz Lubska
- Kierownik Nadzoru Wodnego w Lubsku
- Prezes LWiK w Lubsku
- Dowódca JRG w Lubsku
- Komendant Komisariatu Policji w Lubsku
- Prezesi OSP
- Dyrektor OSiR
- Dyrektor LDK
- Naczelnik SO
- Naczelnik IGN
- Sołtysi
 
 
 1. Stan techniczny, utrzymanie i eksploatacja cieków wodnych i kanałów oraz melioracje na terenie gminy Lubsko w kontekście zagrożeń powodziowych oraz zagrożeń wywołanych porywistymi wiatrami, intensywnymi opadami deszczu oraz wiosennymi nawałnicami. Informacja na temat drożności studzienek kanalizacyjnych oraz sieci hydrantowej w gminie Lubsko.
 2. Poprawa, czystości, estetyki, wizerunku i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej gminy Lubsko.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy sołeckie.
 5. Sprawy różne.
 
12
14:00
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
 
- Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Dyrektor OSiR
- Kierownik ZGMK
- Sołtysi
 1. Świetlice wiejskie (koszty utrzymania, problemy, plany remontowe).
 2. Wiejskie place zabaw, potrzeby wsi. 
 3. Opiniowanie  projektów  uchwał.
 4. Sprawy różne.
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
15:30
 
 
 
 
 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku
 
 
 
- Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Naczelnik IGN
 
 1. Zapoznanie się z petycją w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 2. Zapoznanie się z petycją w sprawie budowy/remontu drogi. 
 3. Zajęcie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
19
14:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- Burmistrz Lubska,
- Sekretarz Gminy
- Naczelnik Wydziału GKO
- Dyrektor OSiR
 
 1. Dopłaty do gruntów rolnych.
 2. Place zabaw i boiska sportowe na terenach wiejskich.
 3. Zagrożenia dla rolnictwa w aspekcie ASF i ptasiej grypy.
 4. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.
26
14:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
 
- Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Starosta Powiatu Żarskiego
- Naczelnik WE
- Dyrektorzy szkół
 1. Podsumowanie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń za rok 2020. Plan na 2021 rok.
 2. Szkolnictwo ponadpodstawowe i specjalne.
 3. Wyniki egzaminu próbnego ósmoklasisty 2021r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.
 
Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Lubsku planowane jest na dzień 29 kwietnia 2021 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-02 11:19:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-02 11:19:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-02 11:19:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lubsku, w okręgu wyborczym nr 5, zarządzone na dzień 9 maja 2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda Lubuski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-02 08:59:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-02 09:00:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-02 09:01:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
599 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Kapela - Starostwo Powiatowe w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-19 10:57:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-19 10:58:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19 10:58:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
841 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-15 13:54:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-15 13:55:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-15 13:55:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zasady przyjęć interesantów przez Burmistrza Lubska w czasie lockdown’u

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady przyjęć interesantów przez Burmistrza Lubska w czasie lockdown’u
Od poniedziałku 15 marca br. zostają wprowadzone nowe obostrzenia wynikające z lockdown'u województwa lubuskiego.
W związku z powyższym, odnosząc się do dnia przyjęć interesantów przez Burmistrza Lubska, ustala się że:
 1. Co do zasady, zalecany jest kontakt telefoniczny bądź mailowy z Burmistrzem w załatwianiu spraw interesantów (poniedziałki, godziny od 12:00 do 17:00)
  tel. do sekretariatu Urzędu: 68 457 61 08
  e-mail: 
 2. Aby ustalić czas telefonicznej rozmowy z Burmistrzem, należy się wcześniej umówić również telefonicznie (tel. 68 457 61 08)
Burmistrz Lubska pozostaje do dyspozycji interesantów, jednak prosimy o rozwagę i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych telefonicznie lub mailowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Konieczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-12 13:41:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-12 13:41:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-12 13:41:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1067 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy miejsko - wiejskiej Lubsko za okres od 1.01- 31.12.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-03 10:47:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-03 10:48:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-15 13:55:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kasa urzędu czynna od poniedziałku do środy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. do odwołania Kasa Urzędu będzie czynna od poniedziałku do środy, tj.
Poniedziałek 8:00-14:00
Wtorek 8:00-13:00
Środa 8:00-13:00
W pozostałe dni kasa nieczynna
 
Za utrudnienia przepraszamy i przypominamy, że wszelkich płatności można dokonywać na rachunki bankowe Urzędu:
 • podatki i opłaty - indywidualne rachunki bądź rachunek główny Gminy Lubsko -  42 1020 5402 0000 0502 0267 7714
 • zwroty zasiłków - nr  53 1020 5402 0000 0802 0267 7854
 • wadia -  nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821
 • zwroty alimentacyjne – nr 63 1020 5402 0000 0402 0267 7870.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Gołębiewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-26 09:39:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-26 09:42:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26 09:42:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyborze partnera w ramach naboru dla Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H. Miklaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-25 15:26:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-25 15:27:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26 07:36:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji