ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Debata na temat raportu o stanie gminy za 2019 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Lubska przedstawia Radzie Miejskiej w Lubsku RAPORT O STANIE GMINY LUBSKO za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
 Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lubsko za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lubsko odbędzie się 25 czerwca 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2020 r. w godzinach 7.30-15.30 Urzędu Miejskiego w Lubsku przy pl. Wolności 1 w biurze podawczym (parter).
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej gminy, a także w biurze podawczym urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-03 13:19:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-03 13:22:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-03 13:22:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc czerwiec 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
5
9:00
Komisja Rewizyjna
- Burmistrz
- Dyrektor OSiR, MGOPS,ZGMK
- Dyrektor SP-1, SP-2, SP-3,       SP w Górzynie
- Dyrektor P-1, P-2, P-3, P-5
Przeprowadzenie kontroli rozliczeń finansowych wynikających z delegacji pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku oraz jednostek podległych za 2019 rok.
 
8
8:30
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
- Burmistrz
Lubska
- Naczelnik SO
- Naczelnik IGN
- Prezes LWiK
- Dowódca JRG w Lubsku
- Prezesi OSP
- Dyrektor OSiR
 1. Informacja na temat stanu przygotowania gminy na wypadek  zagrożeń związanych z anomaliami pogodowymi i klęskami żywiołowymi (w szczególności; intensywnymi opadami deszczu,  silnymi wiatrami i ich skutkami).
 2. Informacja na temat stanu technicznego sieci hydrantowej oraz przeprowadzonych okresowych  przeglądów technicznych.
 3. Informacja na temat przygotowania infrastruktury miejskiej do sezonu letniego Zalew Karaś, kąpielisko Nowiniec oraz stan techniczny i ocena bezpieczeństwa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.
 
15
8:30
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 
- Burmistrz Lubska,
- Sekretarz Gminy,
- Naczelnik Wydziału GKO
- Naczelnik Wydziału IGN
- Naczelnik Wydziału OR        
 
 1. Dopłaty do gruntów rolnych. Pomoc rolnikom, likwidacja skutków suszy.
 2. Skutki pandemii COVID-19 i jej oddziaływanie na rolnictwo.
 3. Miejsca szczególne w Gminie Lubsko.
 4. Przygotowania do Święta Plonów.
 5. Druga edycja konkursu ''Na Najładniejszą Posesję w Gminie Lubsko''.
 6. Omówienie projektów uchwał.
 7. Zostawmy coś po sobie- ławeczka od radnego.
 8. Podsumowanie I półrocza pracy Komisji Rolnictwa Leśnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
 9. Sprawy różne.
 
18
8:30
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
 
-Burmistrz Lubska
- Skarbnik Gminy
- Sekretarz Gminy
- Dyrektor LDK, - Dyrektor OSiR,
- Dyrektor Biblioteki
1. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy    ( LDK , OSiR , Biblioteka Publiczna).
2. Ocena działalności , plany na rok 2020 .
3. Wpływ pandemii na działalność jednostek .
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.
22
13:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
 
- Burmistrz Lubska,
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Naczelnik WE
- Dyrektorzy szkół i przedszkoli
- Dyrektor LDK, OSiR, Biblioteki
 1. Przedstawienie działań przez dyrektora szkoły i przedszkola w celu sprawnego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 (rekrutacja, przygotowania placówek pod względem wykonanych remontów, prac konserwatorskich i porządkowych).
 2. Oferta na wakacje jednostek  kulturalno-oświatowych, oraz sportowo – rekreacyjnych.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
 
Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Lubsku planowane jest na dzień 25 czerwca 2020 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-01 11:11:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-01 11:11:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-01 11:27:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Lubsku przywraca się bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.
Dopuszczalna ilość interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno pomieszczenie.
Interesanci podczas pobytu w urzędzie zobowiązani są do bezwzględnego respektowania nakazu zakrywania ust i nosa, a także zachowana dystansu społecznego.
Cotygodniowe „poniedziałkowe", bezpośrednie spotkania z Burmistrzem zostają zawieszone. Burmistrz Lubska informuje, że będzie przyjmował  zapisy mieszkańców na kontakt telefoniczny pod nr tel. 68 457 61 08.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-01 08:34:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-01 08:35:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-01 08:35:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Lubska w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku za święta przypadające w soboty w 2020 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku, osób odbywających staż pracy i praktykę w Urzędzie Miejskim w Lubsku dzień:
1) 12 czerwca 2020 roku (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r., który wypada w dzień wolny od pracy (sobota);
2) 24 grudnia 2020 roku (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r., który wypada w dzień wolny od pracy (sobota).
 
W związku z powyższym, Urząd Miejski będzie w te dni zamknięty.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Duszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-29 14:09:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-29 14:13:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-29 15:13:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Drewniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-12 09:16:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-12 09:17:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-12 09:17:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Kaniowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-06 15:08:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-06 15:08:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-06 15:08:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-27 15:20:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-27 15:20:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-27 15:20:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych jest możliwe w odległości równej bądź większej od dziesięciu wysokości „wiatraka” (obszar poza okręgami koloru żółtego).
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w strefie mniejszej niż 10H jest niemożliwe.
Zgodnie z art. 15 ww. ustawy w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (16 lipca 2016r.) dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych.
Wobec powyższego planowane jest uchwalenie planu miejscowego przewidującego lokalizację budynków mieszkalnych na terenach objętych oddziaływaniem „wiatraków”:
Właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają budować budynki mieszkalne na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych (okręgi koloru żółtego) prosi się o składanie wniosków przez Internet (ePuap), na adres e-mail:   bądź w formie papierowej w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, w terminie do 31 lipca 2020 roku.
Złożone wnioski będą weryfikowane pod względem położenia nieruchomości na terenie zabudowy mieszkalnej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko – Uchwała nr XXXIII/229/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Mapa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
K. Zakrzewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-19 09:25:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-19 09:26:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-19 10:33:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2992 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Polecenie Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Lubuski poleca czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa lubuskiego w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c). klubach integracji społecznej;
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy;
f) warsztatach terapii zajęciowej.
 
Informacja w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Konieczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-13 08:33:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-13 08:33:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-13 09:33:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-11 14:06:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-11 14:07:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-11 15:07:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2736 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji