ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XIX Sesja Rady Miejskiej (zmiana miejsca)

Akapit nr 1 - brak tytułu

XIX Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku odbędzie się w dniu 31 marca 2020r.
Początek obrad o godz. 8:30 w sali widowiskowej w Lubskim Domu Kultury, plac Jana Pawła II 1.
 
Ogłoszenie w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-23 13:52:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-23 13:58:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-26 14:28:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych jest możliwe w odległości równej bądź większej od dziesięciu wysokości „wiatraka” (obszar poza okręgami koloru żółtego).
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w strefie mniejszej niż 10H jest niemożliwe.
Zgodnie z art. 15 ww. ustawy w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (16 lipca 2016r.) dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych.
Wobec powyższego planowane jest uchwalenie planu miejscowego przewidującego lokalizację budynków mieszkalnych na terenach objętych oddziaływaniem „wiatraków”:
Właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają budować budynki mieszkalne na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych (okręgi koloru żółtego) prosi się o składanie wniosków przez Internet (ePuap), na adres e-mail:   bądź w formie papierowej w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, w terminie do 31 lipca 2020 roku.
Złożone wnioski będą weryfikowane pod względem położenia nieruchomości na terenie zabudowy mieszkalnej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko – Uchwała nr XXXIII/229/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Mapa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
K. Zakrzewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-19 09:25:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-19 09:26:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-19 09:33:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
526 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja ZGMK

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Dziopa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-16 08:49:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-16 08:50:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16 08:50:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Od 16.03.2020 r. Urząd Miejski nieczynny dla Petentów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat Burmistrza Lubska – od 16 marca 2020 roku Urząd Miejski w Lubsku nieczynny dla Petentów (pracownicy urzędu normalnie pracują)
Szanowni Państwo!
W związku z dynamicznie rozwijającą się w Polsce sytuacją związaną z koronawirusem, mając na uwadze decyzje rządu Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), a także dbając o bezpieczeństwo petentów i pracowników naszego Urzędu informuję, że od  dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Miejski w Lubsku zostaje zamknięty dla Petentów.
Informuję jednakże, że pracownicy Urzędu nadal pracują i służą Państwu pomocą.
 
Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie poprzez kontakt telefoniczny 68 457 61 01; 68 457 61 15; 68 457 61 08 lub mailowy, 
 
Petenci będą wpuszczani jedynie w sprawach ważnych, w szczególności do Urzędu Stanu Cywilnego np. w sprawie rejestracji zgonu.
Pozostałe sprawy należy załatwiać telefonicznie, mailowo i drogą pocztową. Numery telefonów znajdują się poniżej oraz zostaną wywieszone na drzwiach Urzędu. W razie potrzeby proszę dzwonić pod wskazany numer telefonu. Po skontaktowaniu się z tutejszym Urzędem upoważniony pracownik, po zapoznaniu się z rodzajem sprawy zdecyduje o możliwościach i sposobie jej załatwienia.
 
Wykaz bezpośrednich numerów telefonicznych znajduje się na stronie internetowej Urzędu:  bip.lubsko.pl
 
Niezbędne druki są możliwe do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Lubsku BIP – Jak załatwić oraz BIP - druki
Jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikiem, a stroną. 
Informuję także, że z uwagi na zaistniałą sytuację, zaplanowane w miesiącu marcu br. posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Lubsku zostały odwołane.
Płatności na rzecz Gminy i wypłata świadczeń:
 • proszę o przekazywanie numerów rachunków bankowych, na które mają być przekazywane świadczenia i zasiłki kierownikowi Referatu Spraw Społecznych pod nr tel. 68 457 62 63,
 • w dniu 19 marca kasa będzie czynna tylko dla świadczeniobiorców. Jednocześnie  apelujemy,  aby w pomieszczeniu przed kasą Urzędu przebywały maksymalnie 2 osoby z zachowaniem bezpiecznej odległości  min. 1 metra. Pozostałe osoby prosimy o pozostanie na zewnątrz. Informujemy również, że w dniach 23-27 marca kasa Urzędu będzie NIECZYNNA,
 • przypominamy, że wszelkich płatności można dokonywać na rachunki bankowe Urzędu:
 • podatki i opłaty - indywidualne rachunki bądź rachunek główny Gminy Lubsko 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714,
 • zwroty zasiłków - nr  53 1020 5402 0000 0802 0267 7854,
 • wadia -  nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821
 • zwroty alimentacyjne – nr 63 1020 5402 0000 0402 0267 7870.
 
Wszystkim Mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, rekomenduję unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. Osoby młodsze proszę przy tym, by pamiętały o osobach w starszym wieku (o swoich dziadkach, czy sąsiadach) i otoczyły ich wymaganą opieką i pomocą.
 
Apeluję do rodziców o odpowiedzialne wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć w szkołach. Dzieciom należy zapewnić opiekę w domu i zadbać o to, by nie przebywały bez opieki poza nim.
Spotkania towarzyskie, rodzinne nie są wskazane, należy z nich zrezygnować lub mocno je ograniczyć, by nie stwarzać sobie i innym sytuacji zagrożenia.
 
Zachęcam do bieżącego śledzenia oficjalnej strony internetowej Urzędu www.lubsko.pl oraz gminnego facebook’a.
Proszę Państwa o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia!
 
Burmistrz Lubska
Janusz Dudojć

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Konieczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-13 11:38:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-13 11:38:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-13 11:39:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawieszenie imprez artystycznych i rozrywkowych - aktualizacja zarządzeń Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
poniżej przekazuję linki do aktów prawnych wydanych przez Wojewodę Lubuskiego w dniu dzisiejszym.
1. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2020 r. dotyczącego zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego
 
2. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego
 
"§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa lubuskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:
 1. imprez artystycznych i rozrywkowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 2. imprez masowych artystyczno – rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2171)
- organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa lubuskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.
§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020r. "

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Jaskulska Dyżurny Operacyjny Wojewody Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-13 08:44:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-13 08:45:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-13 08:45:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Polecenie Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Lubuski poleca czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa lubuskiego w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c). klubach integracji społecznej;
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy;
f) warsztatach terapii zajęciowej.
 
Informacja w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Konieczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-13 08:33:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-13 08:33:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-13 08:33:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
765 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-11 14:06:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-11 14:07:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-11 14:07:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc marzec 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
9
8:30
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
- Burmistrz Lubska
- Naczelnik SO
-  Naczelnik WE
- Naczelnik IGN
- Starosta Żarski
- Dyrektor ZSOiE w Lubsku
- Dyrektor ZST w Lubsku
- Dyrektor ZDZ w Lubsku
- Dyrektor SOSW w Lubsku
- Kierownik Urzędu Pracy w Lubsku.
- Prezes A-TUT Sp. z o.o. w Lubsku.
 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w gminie Lubsko. Potrzeby, szkolenia i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach, Emigranci z Ukrainy i innych państw w gminie Lubsko - korzyści, problemy i zagrożenia.
 2. Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim w kontekście szansy i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych - planowane nowe kierunki i specjalności w lubskich szkołach w latach 2020-2021.
 3. Perspektywa nowych miejsc pracy w kontekście powstania nowych zakładów pracy.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne
16
8:30
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- Burmistrz Lubska,
- Sekretarz Gminy,
- Sołtysi,
- Naczelnik Wydziału GKO
- Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego.
 
 1. Doradztwo rolnicze w Gminie Lubsko i aktualne programy dla rolników.
 2. Spotkanie z Sołtysami w świetle aktualnego regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich. Informacja na temat działalności sołectw.
 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenach wiejskich. Dzikie wysypiska śmieci.
 4. Omówienie projektów uchwał
 5. Sprawy różne
 
23
14:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
- Burmistrz Lubska,
- Sekretarz Gminy
- Naczelnik WE
 1. Zasłużeni dla Lubska i najwybitniejsi uczniowie. Założenia i kryteria wyboru.   
 2.  Omówienie projektów uchwał
 3.  Sprawy różne
 
24
8:30
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
Burmistrz Lubska
Sekretarz Gminy
Naczelnik IGN
 
 
 1. Strefa ekonomiczna Górzyn: plany, potencjalni inwestorzy, oczekiwania.
 2. Strefa przy ulicy Reymonta: obecna działalność, oczekiwania przedsiębiorców względem Gminy, plany rozwoju obecnych inwestorów .
Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Lubsku planowane jest na dzień 31 marca 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-02 14:55:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-02 14:58:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-02 15:00:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakaz wstępu do lasu

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z występowaniem na terenie Gminy Lubsko choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) u dzików oraz wprowadzeniem strefy objętej ograniczeniami (czerwonej) na terenie całego powiatu żarskiego, informujemy o bezwzględnym zakazie wstępu do lasu!!
Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-24 14:18:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-24 14:18:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 14:18:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opłata za psa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przypomina się właścicielom psów, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr VIII/57/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., każdy właściciel psa ma obowiązek dokonać opłaty w wysokości 30 zł za każdego psa, w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. 3, w godzinach:
pon. 8:00-14:00
wt., śr., czw. 8:00-13:00
pt. 8:00-12:00
lub wpłacając należność na rachunek bankowy: PKO Bank Polski 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714 tytułem "opłata za psa".
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
 1. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
 2. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
 3. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,
 4. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.
Ponadto zwalnia się z opłaty psy do 6. tygodnia życia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-24 08:55:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-24 08:55:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:55:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji