ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XLVIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLVIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r.
            Początek obrad o godz. 13:00 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Działalność Biblioteki -Centrum Kultury im Jana Raka w Lubsku po połączeniu od 1 lipca 2021 roku Lubskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko im. Komisji Edukacji Narodowej w jedną instytucję kultury.
 4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Interpelacje i zapytania sołtysów.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie sesji.
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej      
 /-/ Artur Bondarenko

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-17 15:14:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-17 15:17:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17 15:17:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o współpracy z organizacjami za rok 2021

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Drewniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-10 08:46:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-10 08:51:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-10 08:51:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
370 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Białkowie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-06 12:37:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-06 13:04:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-06 13:04:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc maj 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
 
16
 
15:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej
 
- Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Sołtysi
- Naczelnik Wydziału GKO
- Naczelnik Wydziału IGN
- Dyrektor OSiR
oraz goście zaproszeni wg porządku posiedzenia
 1. Ścieżki rowerowe jako element rekreacji oraz komunikacji w Gminie Lubsko.
 2. Utrzymanie Parku Miejskiego- plany i koncepcje.
 3. Miejsca wypoczynku w gminie-Zalew Karaś, zbiornik i kąpielisko Nowiniec.
 4. Odnowa i rewitalizacja na terenach wiejskich
 5. Informacja na temat pszczelarstwa i polityki Gminy Lubsko w zakresie ochrony i wsparcia pszczelarstwa.
 6. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 7.  Sprawy różne.
17
14:00
 
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
 
- Burmistrz Lubska
- Naczelnik Wydziału WE
- Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w gminie Lubsko
 
 1. Wstępna analiza i omówienie arkusza organizacyjnego szkół podstawowych oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsko.
 2.  Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 3.  Sprawy różne.
 
23
11:00
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
 
- Burmistrz Lubska,
- Naczelnik Wydziału OR oraz IGN
- Sołtysi
oraz goście zaproszeni wg porządku posiedzenia
 1. Realizowane i planowane inwestycje i remonty w gminie Lubsko w 2022 r. Wizytacja w budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 2 oraz Centrum Informacji Turystycznej.
 2. Dyskusja nad nową koncepcją organizacji ruchu, propozycje i możliwości zmian w kontekście poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności komunikacji na drogach w mieście i gminie Lubsko.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy sołeckie.
 5. Sprawy różne.
23
14:00
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
 
 
-Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Prezes LWiK
 
 1.  LWiK omówienie stawek wody i ścieków. Wydatkowanie środków na modernizację sieci wodociągowej.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne
 
Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku planowana jest na dzień 26.05.2022r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-29 10:43:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-29 10:43:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-29 12:28:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

2. maja Urząd Miejski będzie zamknięty dla interesantów

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 2 maja 2022 r. Urząd Miejski w Lubsku będzie zamknięty dla interesantów.
Dokumenty i wnioski można:
- składać za pośrednictwem platformy ePuap:   /1e408uxblm/skrytka
- wysyłać pocztą na adres Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-26 13:22:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-26 13:24:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-26 14:57:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
660 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Firuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-26 10:13:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-26 10:14:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-26 10:14:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja Dyrektora RZGW we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.70.5.2022 zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lubskie Wodociągi i Kanalizacja
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-20 14:46:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-20 14:47:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-20 14:47:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
967 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLVII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r.    
Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.
4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Interpelacje i zapytania sołtysów.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie sesji.
 Przewodniczący Rady Miejskiej                                 
  /-/ Artur Bondarenko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-19 15:09:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-19 15:09:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-19 15:09:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiany w systemie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2023 r. Gmina przejmuje obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (dotyczy m. in. lokali handlowych i gastronomicznych, przychodni, zakładów usługowych, firm budowlanych itp.), na których powstają odpady komunalne. Powyższe wynika z Uchwały Nr XLV/337/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r., nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obligatoryjnie objęte zostały ww. uchwałą. Natomiast pozostali właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy mają 60 dni na złożenie oświadczenia o wyłączeniu z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Lubsko na podstawie tej uchwały. W oświadczeniu właściciel nieruchomości musi wskazać przedsiębiorcę z którym zawarł umowę oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia wejścia w życie uchwały i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały.
            W następnych miesiącach podjęte zostaną kolejne uchwały.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubsku ul. Powstańców Wielkopolskich 3, pok. nr 28 (tel. 0 68 457 61 67); w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. poniedziałek w  godzinach 7:30-17:00, wtorek – czwartek w godzinach 7:30-15:30, piątek w godzinach 7:30-14:00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
E. Glinka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-14 10:02:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-14 10:02:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14 10:10:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
939 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dyrektor Przedszkola nr 5 w Lubsku informuje, że od dnia 14 kwietnia rusza nabór do grupy 3 Latków – rocznik 2019.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Przedszkola nr 5 w Lubsku informuje, że od dnia 14 kwietnia rusza nabór do grupy 3 Latków – rocznik 2019. Poniżej przedstawiamy harmonogram naboru.
l.p.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
19.04.2022-28.04.2022
 
 
17.05.2022-28.05.2022
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe
 
 
02.05.2022-05.05.2022
 
 
31.05.2022- 4.06.2021
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
08.05.2022
 
07.06.2022
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 
09.05.2022-11.05.2022
 
07.6.2022-16.06.2022
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
12.05.2022
 
18.06.2022
Dokumenty rekrutacyjne proszę pobierać u dyrektora Placówki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
E. Haściło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-14 09:22:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-14 09:22:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14 09:22:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
918 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji