ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sesja Rady Miejskiej - 26 lutego 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 27.02.2020 r. odbędzie się Ogólnopolski  Konkurs Wiedzy Pożarniczej eliminacje szczebla gminnego, w związku z tym sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku odbędzie się w dniu 26 lutego o godz. 11:00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-18 15:19:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-18 15:19:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18 15:19:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XVIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020r. 
Początek obrad o godz. 11:00 w sali posiedzeń (l piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Porządek sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubsku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 2019 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: Chocicz, Chocimek, Mokra i Lutol, Gmina Lubsko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-18 15:17:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-18 15:19:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-19 13:15:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Konieczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-18 13:28:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-18 13:28:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18 13:28:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
275 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan kontroli podatkowej nieruchomości położonych na terenie gminy Lubsko na rok 2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
E. Mijalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-13 13:27:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-13 13:27:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-13 13:27:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
635 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-05 14:43:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-05 14:44:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-05 14:44:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc luty 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
 
 
6
 
 
9:00
 
Komisja Rewizyjna
Dyrektor Biblioteki
 1. Kontrola dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko oraz Magazynu Lubskiego za 2019 rok.
 2. Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejską w Lubsku.
10
8:30
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
Burmistrz
Lubska
 
Naczelnik SO
 Naczelnik WE
 
Starosta Żarski
- Kierownik Pogotowia Ratunkowego przy 105 Szpitalu Wojskowym w Żarach
- Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku
- Komendant Komisariatu Policji w Lubsku
- Sołtysi gminy Lubsko.
 
 1. Informacja na temat funkcjonowania ratownictwa medycznego w gminie Lubsko
  oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej w 2019 roku - podsumowanie działalności. Plany organizacyjne w zakresie funkcjonowania w 2020 roku.
 2.  Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeń występujących na terenie gminy Lubsko w 2019 roku.  
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lubsko oraz informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach gminnych w 2019 roku.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.
10
15:00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Burmistrz
Lubska
 
Dyrektor OSiR
 
Uczniowski Klub Sportowy „ HAT-TRICK LUBSKO”
1.Zapoznanie się Komisji z petycją Uczniowskiego Klubu Sportowego „ HAT-TRICK LUBSKO” w związku z odbywaniem się zajęć piłki nożnej w hali sportowo- widowiskowej w Lubsku.
2.Zajęcie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji.
17
8:30
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Naczelnik IGN
- Kierownik ZGMK
 
 1. Działalność ZGMK. Informacja o planowanych zadaniach remontowo-budowlanych w Gminie Lubsko.
 2. Dzierżawa i sprzedaż nieruchomości.
 3. Potrzeby remontowe dróg gminnych i oświetlenia ulic.
 4. Opiniowanie projektów uchwał
 5.  Sprawy różne
 
20
13:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
- Burmistrz Lubska,
- Sekretarz Gminy
- Kierownik MGOPS
 
1. Działalność Klubu Senior + 
2. Opiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne
 
26
8:30
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
Burmistrz Lubska
Prezes LWiK
 
1. LWiK ( ocena działalności , plany rozwoju spółki , analiza stawek opłat za wodę i ścieki, )
2. Zagrożenia dostawy wody spowodowane złym stanem sieci
3. Plan modernizacji istniejącej infrastruktury wodociągowej
4. Opiniowanie projektów uchwał
5. Sprawy różne
Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Lubsku planowane jest na dzień 27 luty 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-03 13:12:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-03 13:13:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-06 07:24:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Lubska w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku za święta przypadające w soboty w 2020 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku, osób odbywających staż pracy i praktykę w Urzędzie Miejskim w Lubsku dzień:
1) 12 czerwca 2020 roku (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r., który wypada w dzień wolny od pracy (sobota);
2) 24 grudnia 2020 roku (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r., który wypada w dzień wolny od pracy (sobota).
 
W związku z powyższym, Urząd Miejski będzie w te dni zamknięty.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Duszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-29 14:09:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-29 14:13:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-29 14:13:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2051 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-24 13:14:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-24 13:17:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 13:17:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DECYZJE PODATKOWE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 24 stycznia 2020r., pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku będą doręczali podatnikom decyzje podatkowe.
Zgodnie z art.  144 §  1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa organ podatkowy doręcza pisma:
- za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów,
 
Decyzje doręczane będą od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-19:00.
Doręczyciele – pracownicy Urzędu - nie pobierają żadnych kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę.
Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do okazania legitymacji służbowej.
Osoby odbierające decyzje proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.
W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.
Akcja potrwa do 29 lutego 2020r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
E. Mijalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-24 07:51:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-24 07:51:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 12:07:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2020 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H. Dybka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-17 10:06:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-17 10:07:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-17 10:07:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji