ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przepisy w zakresie eksploatacji kominków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza
Województwo Lubuskie
– Od 1 stycznia 2027 będzie możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu. Ograniczenie to obowiązuje w całym województwie z wyjątkiem obszaru miast Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra, gdzie wchodzi w życie od 1 stycznia 2023.
Z wszystkich zaktualizowanych programów ochrony powietrza usunięto wszelkie ograniczenia eksploatacji kominków.
Źródła:
– UCHWAŁA NR XLVI/732/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
– UCHWAŁA NR XLVI/734/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wielkopolski ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
– UCHWAŁA NR XLVI/733/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw
– UCHWAŁA NR LVII/885/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych
– UCHWAŁA NR LVII/887/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych
– UCHWAŁA NR LVII/886/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Batura - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-05 08:38:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-05 08:38:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-05 08:38:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
39 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku ws. obowiązujących aktów prawnych dot. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-26 15:33:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-26 15:34:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-26 15:34:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska ogłasza nabór członków Komitetu rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w uchwale nr LXXVI/520/24 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25.01.2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy Lubsko w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowanego    i realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsko na lata 2023-2032 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo- doradczą Burmistrza Lubska w zakresie rewitalizacji.
W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie do 7 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji,
w tym:
1) 2 mieszkańców obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą nr LXVIII/467/23 z 29 sierpnia 2023 roku,
2) 1 przedsiębiorca lub osoba zasiadająca w organach podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, działającego na terenie gminy Lubsko,
3) 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na terenie gminy Lubsko działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
4) 1 przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego, znajdujących się na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą nr LXVIII/467/23 z 29 sierpnia 2023 roku,
5) 1 przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Lubsku lub reprezentant: gminnych jednostek organizacyjnych lub spółek gminnych.
 
Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 21.02.2024 r. do dnia 12.03.2024 r. włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostarczenie go w następujący sposób:
  1. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko;
  2. bezpośrednio dostarczyć do Punktu Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Lubsku, al. Niepodległości 2; 68-300 Lubsko  w godzinach pracy urzędu.
Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Lubska. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Lubska.
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
1) niepodpisane,
2) złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony.
 
Burmistrz Lubska
/-/ Janusz Dudojć

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-20 13:37:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-20 13:38:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-20 13:38:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi SUW Gozdno

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
DB
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-15 12:30:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-15 12:30:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-15 12:30:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi SUW Białków

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
DB
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-15 12:28:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-15 12:28:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-15 12:28:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Burmistrz Lubska ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej  z usuwaniem  azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lubsko.
  Nabór wniosków odbędzie się w terminie do dnia  05 kwietnia 2024 r.
            Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.   
              Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Lubsku, Aleja Niepodległości 2 (punkt obsługi interesanta).
              Formularz  wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Lubsku, Aleja Niepodległości 2 (punkt obsługi interesanta) oraz do pobrania ze strony internetowej www.lubsko.pl.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubsku, Aleja Niepodległości 2 (pok. A 0.1) lub pod  nr tel. 68 457 61 69.
 
  Uwaga:  Realizacja wniosków będzie możliwa pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
 Urząd Miejski w Lubsku
Wydział Gospodarki  Komunalnej i Ochrony Środowiska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Pietrus-Bondarenko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-02 12:33:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-02 12:35:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-02 12:36:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1018 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oceny okresowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres od 1.01.-31.12.2023 r. dostarczanych z wodociągów publicznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-30 11:23:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-30 11:25:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-30 11:25:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczonej z wodociągu publicznego - SUW Górna Glinka

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-30 11:19:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-30 11:20:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-30 11:20:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o naborze na udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubsko na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wnioski można składać od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.
Dotacje udzielone będą podmiotom, których nieruchomości położone są poza terenami, na których planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione.
Dotacje udzielone będą w wysokości 50% poniesionych kosztów udokumentowanych na podstawie faktur lub rachunków, lecz nie więcej niż 3 000 zł.
Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubsko bip.lubsko.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 457 61 68 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy Alei Niepodległości 2 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr A01.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-25 13:55:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-25 13:59:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-25 13:59:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii, wyznaczonych i upoważnionych do badania mięsa zwierząt poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa odstrzelonych zwierząt łownych, przeznaczonego na użytek własny, na obszarze działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-24 12:31:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-24 12:32:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-24 12:32:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji