ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:30:51 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Lubska z 16.01.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubsko na lata 2023- 2026 z perspektywą do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Anna Kalinowska
« powrót do poprzedniej strony