ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Ryś" Lubsko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-08 15:29:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-08 15:29:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-25 08:54:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2815 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2021 r.           
Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Lubsko na rok 2022.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. odczytanie opinii stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach stałych komisji Rady Miejskiej, 
  5. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej, 
  6. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
  7. dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
  8. podjęcie uchwały: Uchwała Budżetowa Gminy Lubsko na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 października 2021 roku, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie finansowania działalności organizacji seniorskich, kół gospodyń wiejskich i seniorskich grup nieformalnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Interpelacje i zapytania sołtysów.
 14. Sprawy różne.                      
 15. Zakończenie sesji.
                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej                                 
                                                                                               /-/ Artur Bondarenko
                W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.
                                                              

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-08 12:17:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-08 12:18:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-08 12:18:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o dodatkowych polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Hutnik" Głogów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-02 14:32:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-02 14:33:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-25 08:55:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2612 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2022 roku na terenie Gminy Lubsko.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-02 14:30:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-02 14:31:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 10:00:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2918 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XL sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XL sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r.  Początek obrad o godz. 8:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
 3. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Artur Bondarenko
 
 
 
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-02 12:31:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-02 12:31:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-02 12:31:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc grudzień 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
1
8:30
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
 
- Burmistrz Lubska,
  - Sekretarz Gminy
 
1. Analiza realizacji planu pracy za 2021 rok
2. Przygotowanie Planu Pracy na 2022 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.
2
8:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
 
 
 
-Burmistrz Lubska
 
- Sekretarz Gminy
 
 
1. Podsumowanie pracy komisji za rok 2021.
2. Plan pracy komisji na rok 2022.
3. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.
6
 
10:00
 
 
Komisja Rewizyjna
 
- Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
 
1. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
2. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Omówienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
4. Opracowanie planu pracy na rok 2022.
6
11:00
Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku
- Burmistrz Lubska
-Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
1.  Analiza realizacji budżetu za 2021r.
2.  Plany budżetu gminy na 2022r.
3.  Omówienie dostarczonych projektów uchwał.
4.  Sprawy różne.
6
15:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 
 
 
 
- Burmistrz Lubska
 
- Sekretarz Gminy
 
 1. Podsumowanie prac Komisji Rolnictwa Leśnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej za 2021r.
 2. Plan pracy komisji Rolnictwa, Leśnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na 2022r.
 3. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
6
16:00
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
- Burmistrz Lubska
-Sekretarz Gminy
 
1. Podsumowanie pracy komisji za rok 2021.
2. Przygotowanie Planu Pracy na 2022 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.
Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku planowana jest na dzień 23.12.2021r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-01 09:03:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-01 09:03:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-01 09:03:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenia o polowaniach - Koło Łowieckie Jeleń Brody

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-18 14:15:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-18 14:16:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-25 08:58:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2851 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r.   
Początek obrad o godz. 8:30 sali widowiskowej w Lubskim Domu Kultury, plac Jana Pawła II 1.
 
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubsko na lata 2022 -2027.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".
 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/197/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lubsku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Lubska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektu w ramach programu Kolej+”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025", będących w posiadaniu Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Interpelacje i zapytanie sołtysów.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie sesji.
                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                           
                                                                                                  /-/ Artur Bondarenko
                W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.
                                                              

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-17 15:26:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-17 15:26:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17 15:26:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-09 15:34:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-09 15:35:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 12:50:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przydział środków na wsparcie klubów sportowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych informuje, że w dniu 05.11. 2021 roku odbyło się posiedzenie komisji opiniującej podział środków na wsparcie dla klubów sportowych. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego i zapoznaniu się z opinią zawartą w protokole Komisji Konkursowej Burmistrz Lubska przyznał kwoty na realizację zadań dla klubów sportowych, które złożyły swoje oferty. Poniżej Informacja o ostatecznym przydziale środków dla klubów sportowych na wsparcie zadań na 2021 rok. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Drewniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-05 13:21:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-05 13:23:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-25 09:12:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2846 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji