ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie Starosty Żarskiego o wyłożeniu do wglądu projektu założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów wiejskich

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-08 09:14:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-08 09:15:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-08 09:15:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc marzec 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
14
12:00
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
 
- Burmistrz Lubska,
- Naczelnik Wydziału WE oraz IGN
- Sołtysi
oraz goście zaproszeni wg porządku posiedzenia
 1. Informacja nt. stanu zaawansowania prac w zakresie planowanej inwestycji pn. Remont Drogi Powiatowej  Nr 3210F - ul. Kilińskiego w Lubsku, (przedstawienie opracowanej dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz złożonych wniosków o dofinansowanie).
 2. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w gminie Lubsko. Potrzeby, szkolenia i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach.
 3. Perspektywa nowych miejsc pracy w kontekście powstania nowych zakładów pracy.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy sołeckie.
 6. Sprawy różne:
14
14:00
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
 
 
-Burmistrz Lubska
 
- Sekretarz Gminy
 
- Skarbnik Gminy
 
oraz goście zaproszeni wg porządku
 
 1. Rynek pracy, stan bezrobocia, firmy     inwestujące na terenie gminy.
 2. Nowi inwestorzy i ich plany .
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne
21
14:00
 
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
 
- Burmistrz Lubska
-Sekretarz Gminy
 
 
 
 
 1. Spotkanie z klubami sportowymi – działalność i źródła finansowania.
 2.  Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 3.  Sprawy różne.
 
 
21
 
14:30
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej
 
 
- Burmistrz Lubska
 
- Sekretarz Gminy
 
- Sołtysi
 
- Naczelnik Wydziału GKO
 
- Kierownik ZGMK
 
oraz goście zaproszeni wg porządku posiedzenia
 
 1. Działalność Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w świetle zadań remontowo-budowlanych. Stan mienia komunalnego w Gminie Lubsko.
 2. Stan wód oraz melioracje wodne w Gminie. Informacja Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Lubsku.
 3. Place zabaw i boiska sportowe na terenach wiejskich.
 4. Inwestycje na terenach wiejskich w zakresie świetlic wiejskich.
 5. Informacja na temat działalności sołectw.
 6. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.
 
Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku planowana jest na dzień 31.03.2022r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-01 12:31:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-01 12:31:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-12 09:43:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga zmiana niektórych numerów telefonów w Urzędzie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 28 lutego ulegają zmianie numery telefonów niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubsku:
Urząd Stanu Cywilnego 684576160, 684576161,
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 684576144-49,
Referat Spraw Społecznych 684576163-65,
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 684576162, 684576166-69,
Wydział Finansowy 684576170-81, FAX w wydziale Finansowym: 684576183
 Szczegóły na stronie: bip.lubsko.pl
Bez zmian zostają numery do Biura Obsługi Interesanta 684576101,  684576115, do sekretariatu 684576108, oraz FAX 684576100, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Kalinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-25 13:26:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-25 13:26:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 10:54:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1843 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii, wyznaczonych i upoważnionych do badania mięsa zwierząt poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa odstrzelonych zwierząt łownych, przeznaczonego na użytek własny, na obszarze działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku w 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H. Dybka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-25 09:21:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-25 09:22:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17 14:04:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podział środków na wsparcie dla klubów sportowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych informuje, że w dniu 18.02.2022 roku odbyło się posiedzenie komisji opiniującej podział środków na wsparcie dla klubów sportowych. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego i zapoznaniu się z opinią zawartą w protokole Komisji Konkursowej Burmistrz Lubska przyznał kwoty na realizację zadań dla klubów sportowych, które złożyły swoje oferty. Poniżej Informacja o ostatecznym przydziale środków dla klubów sportowych na wsparcie zadań na 2022 rok. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Drewniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-21 09:56:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-21 09:58:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 10:54:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1765 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLIV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLIV sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r.           
Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Finansowanie sportu w latach 2018 – 2021 oraz plany na dalszy okres, a także wydatki bieżące budżetowe w zadaniach fakultatywnych a inwestycje miejskie i wiejskie zrealizowane oraz planowane do wykonania.
 4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXIX/292/21 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2022 roku na terenie Gminy Lubsko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zwarcia umowy dzierżawy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko w obrębie Górzyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubsko
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Interpelacje i zapytania sołtysów.                    
 17. Sprawy różne.                        
 18. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Artur Bondarenko
 
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-16 12:05:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-16 12:05:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-16 12:05:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o obszarowej ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy miejsko-wiejskiej Lubsko za okres 1.01-31.12.2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-15 13:15:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-15 13:16:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 10:55:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLIII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 r.  Początek obrad o godz. 15:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Artur Bondarenko
 
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-03 13:51:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-03 13:52:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-03 13:52:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3484 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc luty 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
14
12:00
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
 
- Burmistrz Lubska,
  - Sekretarz Gminy
- Sołtysi
oraz goście zaproszeni wg porządku posiedzenia
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeń występujących na terenie gminy Lubsko w 2021 roku.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lubsko oraz informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach gminnych w 2020 roku.
 3. Informacja nt. stanu prac i uzgodnień w sprawie zawieszonych kursów autobusowych w gminie Lubsko, w szczególności relacji Lubsko-Żary, Żary-Lubsko.
 4. Sprawy Sołeckie
 5. Sprawy różne:
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
14
15:00
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
 
 
-Burmistrz Lubska
 
- Sekretarz Gminy
 
- Skarbnik Gminy
 
oraz goście zaproszeni wg porządku
 
 
 
 1. Wzrost cen energii, paliw i postępująca inflacja, realny wpływ na wykonanie budżetu w bieżącym roku.
 2. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 3.  Sprawy różne.
15
 
9:00
 
 
Komisja Rewizyjna
 
- Burmistrz Lubska
- Prezes PGKiM w Lubsku
 
 
PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. -kontrola w zakresie zarządzania nieruchomościami w latach 2019 – 2021.
 
17
14:00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- Burmistrz Lubska
-Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
oraz goście zaproszeni wg porządku posiedzenia
 
 
 1. Ponowne rozpatrzenie petycji w sprawie remontu i wymiany systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Lutolu .
 2. Zajęcie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
21
13:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
 
 
- Burmistrz Lubska
-Sekretarz Gminy
- Sołtysi
oraz goście zaproszeni wg porządku posiedzenia
 
 1. Podsumowanie akcji "ferie zimowe" organizowanej przez OSiR i Bibliotekę Centrum Kultury w Lubsku. Oferta planowanych zajęć i imprez kierowanych do młodzieży a organizowanych przez OSiR i Bibliotekę Centrum Kultury w Lubsku.
 2. Sytuacja w oświacie Gminy – spotkanie informacyjne z sołtysami.
 3. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
21
14:30
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 
 
- Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Prezes PGKiM w Lubsku
 - Sołtysi
 
oraz goście zaproszeni wg porządku posiedzenia
 
 1. Informacja na temat działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 2. Drogi publiczne w Gminie Lubsko. Zimowe i letnie utrzymanie dróg.
 3. Informacja Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg na temat dróg powiatowych w Gminie Lubsko w aspekcie planowanych remontów i inwestycji.
 4. Informacja na temat dróg gminnych. Remonty dróg i chodników, inwestycje gminne w tym zakresie.
 5. Uszkodzenia pojazdów na skutek złej nawierzchni dróg publicznych.
 6. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.
Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku planowana jest na dzień 24.02.2022r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-03 07:19:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-03 07:19:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-03 07:21:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o ocenie okresowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągów publicznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-01 13:29:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-01 13:30:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 12:51:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji