ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Białkowie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-06 12:37:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-06 13:04:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 12:52:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc maj 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
 
16
 
15:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej
 
- Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Sołtysi
- Naczelnik Wydziału GKO
- Naczelnik Wydziału IGN
- Dyrektor OSiR
oraz goście zaproszeni wg porządku posiedzenia
 1. Ścieżki rowerowe jako element rekreacji oraz komunikacji w Gminie Lubsko.
 2. Utrzymanie Parku Miejskiego- plany i koncepcje.
 3. Miejsca wypoczynku w gminie-Zalew Karaś, zbiornik i kąpielisko Nowiniec.
 4. Odnowa i rewitalizacja na terenach wiejskich
 5. Informacja na temat pszczelarstwa i polityki Gminy Lubsko w zakresie ochrony i wsparcia pszczelarstwa.
 6. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 7.  Sprawy różne.
17
14:00
 
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
 
- Burmistrz Lubska
- Naczelnik Wydziału WE
- Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w gminie Lubsko
 
 1. Wstępna analiza i omówienie arkusza organizacyjnego szkół podstawowych oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsko.
 2.  Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 3.  Sprawy różne.
 
23
11:00
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
 
- Burmistrz Lubska,
- Naczelnik Wydziału OR oraz IGN
- Sołtysi
oraz goście zaproszeni wg porządku posiedzenia
 1. Realizowane i planowane inwestycje i remonty w gminie Lubsko w 2022 r. Wizytacja w budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 2 oraz Centrum Informacji Turystycznej.
 2. Dyskusja nad nową koncepcją organizacji ruchu, propozycje i możliwości zmian w kontekście poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności komunikacji na drogach w mieście i gminie Lubsko.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy sołeckie.
 5. Sprawy różne.
23
14:00
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
 
 
-Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Prezes LWiK
 
 1.  LWiK omówienie stawek wody i ścieków. Wydatkowanie środków na modernizację sieci wodociągowej.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne
 
Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku planowana jest na dzień 26.05.2022r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-29 10:43:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-29 10:43:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-29 12:28:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

2. maja Urząd Miejski będzie zamknięty dla interesantów

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 2 maja 2022 r. Urząd Miejski w Lubsku będzie zamknięty dla interesantów.
Dokumenty i wnioski można:
- składać za pośrednictwem platformy ePuap:   /1e408uxblm/skrytka
- wysyłać pocztą na adres Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-26 13:22:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-26 13:24:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-03 08:23:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLVII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r.    
Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.
4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Interpelacje i zapytania sołtysów.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie sesji.
 Przewodniczący Rady Miejskiej                                 
  /-/ Artur Bondarenko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-19 15:09:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-19 15:09:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Medyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-19 11:09:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dyrektor Przedszkola nr 5 w Lubsku informuje, że od dnia 14 kwietnia rusza nabór do grupy 3 Latków – rocznik 2019.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Przedszkola nr 5 w Lubsku informuje, że od dnia 14 kwietnia rusza nabór do grupy 3 Latków – rocznik 2019. Poniżej przedstawiamy harmonogram naboru.
l.p.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
19.04.2022-28.04.2022
 
 
17.05.2022-28.05.2022
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe
 
 
02.05.2022-05.05.2022
 
 
31.05.2022- 4.06.2021
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
08.05.2022
 
07.06.2022
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 
09.05.2022-11.05.2022
 
07.6.2022-16.06.2022
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
12.05.2022
 
18.06.2022
Dokumenty rekrutacyjne proszę pobierać u dyrektora Placówki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
E. Haściło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-14 09:22:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-14 09:22:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-30 15:10:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLVI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 r.  
Początek obrad o godz. 15:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
 3. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Artur Bondarenko
 
 
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-01 12:59:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-01 12:59:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-01 13:02:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jakośc wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczonej z wodociągów publicznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-28 11:58:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-28 11:59:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 12:52:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1404 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ulgi i pomoc publiczna w 2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-21 11:10:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-21 11:11:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 10:26:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Drewniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-16 12:17:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-16 12:18:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14 14:45:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLV sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r.          
Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Działania Gminy Lubsko w zakresie realizacji Programu Czyste Powietrze i realizacja ogólnopolskiego programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz stan sieci wodociągowej w gminie Lubsko, potrzeby inwestycyjne w tym zakresie.
 4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego spółki Lubuskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Interpelacje i zapytania sołtysów.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Artur Bondarenko
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-15 12:07:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-15 12:07:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-15 12:07:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji