ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Drewniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-30 12:24:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-30 12:25:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14 14:45:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ocena jakości wody w kąpielisku Nowiniec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-23 07:43:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-23 07:44:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 12:53:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowa lokalizacja MGOPS, ZGMK i części wydziałów UM

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 13.06.2022 w nowym budynku rozpoczynają swoją działalność:
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym, wejście od strony Alei Niepodległości 2, część B, I piętro, pokoje 1.2 - 1.7
Od 14.06.2022 w nowej siedzibie działa:
Referat Spraw Społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, KDR, dodatki mieszkaniowe) - parter pokoje C 3 i C4, wejścia od strony ul. Tkackiej lub M. Konopnickiej
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (dowody osobiste, ewidencja ludności i działalność gospodarcza), parter, pokój C 1 i C 2, wejścia od strony ul. Tkackiej i ul. M. Konopnickiej (była SP 2)
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wejście od strony Alei Niepodległości 2, część B, parter, pokoje: 0.1 - 0.9; I piętro, pokoje 1.8 i 1.9
Zmianie uległy nr telefonów do MGOPS. Sekretariat 68  457 61 98.
Od 20 czerwca 2022 roku Biuro Obsługi Interesanta działa w nowym budynku Urzędu przy Alei Niepodległości 2, na parterze - wejście od strony ul. Tkackiej lub M. Konopnickiej.
budynek dojazd

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
ak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-21 12:26:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-21 12:26:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 10:05:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLIX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLIX sesję zwyczajną Rady Miejskiej
w Lubsku, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 r.
Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Lubsko za 2021 rok.
 5. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Lubsko za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubska.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2021r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021r.
 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2021r.
 11. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska za 2021 rok.
 12. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Lubska z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubsko za rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubsko na rok szkolny 2022/2023.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubsku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubsko.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie statutu Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/335/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Interpelacje i zapytanie sołtysów.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie sesji.
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                     /-/  Artur Bondarenko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-14 14:52:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-14 14:54:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 14:54:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej
w Lubsku, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń
(I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1.
 
Tematy posiedzenia:
 
 1. Analiza wykonania budżetu za rok 2021.
 2. Wpływy podatków z odnawialnych źródeł energii.
 3. Zapoznanie Rady z osiągnięciami placówek oświatowych w gminie.
4.    Omawianie i opiniowanie projektów uchwał.
5.    Sprawy różne.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
/-/Artur Bondarenko
 
 
 
Przewodniczący Komisji                                                 Przewodniczący Komisji
                 
 /-/ Robert Słowikowski                                                      /-/ Marcin Choiński
 
 
 
Przewodniczący Komisji                                                 Przewodnicząca Komisji
 
 /-/  Krzysztof Bielecki                                                      /-/Ewa Śmiałek- Kowalewska
 
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.
                                                     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-14 07:23:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-14 07:23:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 07:24:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA – utrudnienia w załatwieniu spraw społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniach od 09.06.2022r. do 13.06.2022r. Referat Spraw Społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, KDR, dodatki mieszkaniowe) będzie nieczynny dla klienta z uwagi na przeprowadzkę.
Za utrudnienia przepraszamy.
Nowe miejsce siedziby Referatu Spraw Społecznych – Urząd Miejski, Aleja Niepodległości 2, Lubsko.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-08 15:15:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-08 15:15:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-08 15:15:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2520 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Utrudnienia w załatwieniu spraw obywatelskich w związku z przeprowadzką

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że w dniach 10 i 13 czerwca 2022 roku z uwagi na przeprowadzkę do nowego budynku, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) będzie nieczynny dla interesantów.

Od 14 czerwca 2022 roku Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (dowody osobiste, ewidencja ludności i działalność gospodarcza) będzie obsługiwał interesantów w nowym budynku Urzędu przy Alei Niepodległości 2, parter, pokój C.1 i C.2, wejścia od strony ul. Tkackiej i ul. M. Konopnickiej (łącznik byłej SP 2).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Konieczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-06 16:31:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-06 16:31:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-30 15:08:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2069 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

17 czerwca Urząd będzie zamknięty

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/z/2022 Burmistrza Lubska z dnia 2 czerwca 2022 r. informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 r. Urząd Miejski w Lubsku będzie zamknięty dla interesantów. 
Dokumenty i wnioski można:
- składać za pośrednictwem platformy EPUAP: /1e408uxblm/skrytka
- wysyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko.
Za utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-02 15:28:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-02 15:28:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-02 15:29:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2802 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLVIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLVIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r.
            Początek obrad o godz. 13:00 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Działalność Biblioteki -Centrum Kultury im Jana Raka w Lubsku po połączeniu od 1 lipca 2021 roku Lubskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko im. Komisji Edukacji Narodowej w jedną instytucję kultury.
 4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Interpelacje i zapytania sołtysów.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie sesji.
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej      
 /-/ Artur Bondarenko

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-17 15:14:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-17 15:17:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17 15:17:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o współpracy z organizacjami za rok 2021

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Drewniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-10 08:46:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-10 08:51:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 10:07:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji