ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Mieszkanie z zasobu gminy do wynajmu - Górzyn

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem w Górzynie (szczegóły w załączniku), które może być przedmiotem najmu. 
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem mieszkania i deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro, pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 26 czerwca.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Dubowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Dubowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-04 16:15:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-04 16:16:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06 09:51:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc czerwiec 2018 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
4
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
oraz
goście zaproszeni wg.
porządku posiedzenia
 1. Informacja na temat zagrożenia powodziowego oraz stanu przygotowania gminy na wypadek innych zagrożeń i klęsk żywiołowych, (w szczególności intensywnych opadów deszczu, silnych wiatrów i ich skutków). Burmistrz, Prezes Zarządu LWiK, , Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, Dowódca JRG Lubsko, Prezesi OSP, Naczelnicy OSP.
 2. Informacja na temat stanu technicznego sieci hydrantowej oraz przeprowadzonych okresowych przeglądów technicznych. Godz. 8.45. Burmistrz, Prezes Zarządu LWiK, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, Dowódca JRG Lubsko, Prezesi OSP, Naczelnicy OSP.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
12
9:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
oraz
Kierownik ZGMK
 1. Informacja na temat funkcjonowania ZGMK 2017-2018.
 2. Sprawy różne.
14
8:15
Rewizyjna
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Naczelnik Wydz. Org. tut. urzędu
Dyrektorzy Biblioteki i LDK
Zapoznanie Komisji Rewizyjnej z protokołami kontroli przeprowadzonych w ramach audytów zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących Biblioteki Miejskiej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury .
Porządek posiedzenia:
 1. Zapoznanie Członków Komisji Rewizyjnej z materiałami przygotowanymi przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubsku
 2. Analiza przygotowanego materiału pod kątem wdrażania zaleceń i wniosków pokontrolnych
 3. Wysłuchanie zaproszonych gości w przedmiotowej sprawie.
 4. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
 5. Opracowanie wniosku.
 6. Sprawy różne.
20
9:00
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Naczelnik WSS, dyrektorzy szkół,
uczniowie wraz z rodzicami
Posiedzenie w LDK
Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół w mijającym roku szkolnym 2017/2018:
- dyrektorzy szkół podsumują działalność swoich placówek,
- wręczenie stypendiów i nagród książkowych uczniom za wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
- wręczenie nagród rzeczowych nauczycielom – opiekunom olimpijczyków
 
25
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
           
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Naczelnik Wydz. Spr.Społ.
Naczelnik CUW
 1. Analiza kosztów finansowych placówek oświatowych.
 2. Co można zrobić, aby subwencja oświatowa wystarczyła na utrzymanie placówek oświatowych.
 3. Analiza podpisanych umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło w placówkach oświatowych z podmiotami zewnętrznymi i pracownikami.
 4. Sprawy różne.
20 czerwca godz. 12:00 planowana jest sesja zwyczajna.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-29 11:29:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-29 11:29:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-29 11:29:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9005 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na LXII sesję uroczystą Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018r.
Początek obrad o godz. 14:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Odegranie hejnału Lubska.
 3. Nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubsko" Panu Stefanowi Ciężkowskiemu.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-22 13:33:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-22 13:33:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-22 13:33:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7932 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na LXI sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 30 maja 2018r.   
 Początek obrad o godz.9:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Porządek sesji
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubsko”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej, zlokalizowanej przy Placu Jana Pawła II w Lubsku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Górzyn, Gmina Lubsko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania jednostkom pomocniczym gminy uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubsko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Andrzej Tomiałowicz

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-22 13:30:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-22 13:33:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25 11:35:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8299 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 7 czerwca br. (czwartek) o godz. 1000, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Dubowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Dubowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-18 12:38:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-18 12:38:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-18 12:38:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla przedsiębiorców

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru  PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.
Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony "setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.
Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.
Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.
Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Urban
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Urban
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-17 14:12:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-17 14:12:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12 10:24:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29868 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
w związku z art. 12 ust. 1:
 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla przedszkoli obliczona na dzień 31.03.2018 r.   wynosi 12 109,37 (1 009,11 miesięcznie);
 2. Statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2017 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsko pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 336;
 3. Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla oddziału przedszkolnego obliczona na dzień 31.03.2018 r. wynosi 4 877,74 (406,48 miesięcznie);
 4. Statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2017 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsko pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 157;
 5. Podstawowa kwota subwencji na ucznia wynosi:
Finansowy standard A podziału subwencji
5 409,1141000000
Wskaźnik korygujący Di
1,0291365129
Zadania szkolne
1,0000000000
Podstawowa kwota subwencji
5 566,7168227522
 
 
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji następuje:
1)      w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;
2)      w październiku roku budżetowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Piasecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Piasecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-15 14:22:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-15 14:22:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14 14:34:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29292 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja nadzywczajna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.  z 2017 r. poz. 1875 ze zm. oraz na wniosek  Burmistrza Lubsko z dnia 8 maja 2018r. zwołuję na dzień 11 maja 2018 r. LX sesję - nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.
Początek obrad o godz. 8:00  sala  posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-08 14:40:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-08 14:40:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-08 14:40:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc maj 2018 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
9
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Nacz.Wydz.Spr.Społ.
oraz
godz: 9:00
dyr. OSiR, LDK
przew. GKRPA
 1. Arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2018/2019.
 2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
 3. Rozpatrywanie projektów uchwał
 4. Sprawy różne (m.in. przygotowania do uroczystego posiedzenia Komisji)
 
 
14
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 
 1. Stan przygotowań do imprezy masowej „Dni Lubska”.
  Zaproszeni: Dyrektor LDK w Lubsku, Dyrektor OSIR w Lubsku, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku.
 2. Patologie i zagrożenia przestępczością nieletnich na terenie Gminy Lubsko w kontekście dostępu do alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Analiza bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w obrębie punktów sprzedających alkohol. Godz. 8.30.
  Zaproszeni:  Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko za 2017 rok.
  Godz. 9.00.
  Zaproszeni: Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Burmistrz Lubska.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku za 2017 rok. Godz. 9.30.
  Zaproszeni: Kierownik MGOPS w Lubsku, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017r.
  Zaproszeni jak  w punkcie 4 porządku.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.
16
8:30
wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 1. Omówienie budżetu miasta i Gminy Lubsko za 2017r.
 2. Omówienie dostarczonych projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.
 
21
11:00
Rewizyjna
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 1. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2017r.
 2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Lubska .
24
8:15
Rewizyjna
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Naczelnik Wydz. Org. tut. urzędu
Dyrektorzy LDK i Biblioteki
Temat posiedzenia: Zapoznanie Komisji Rewizyjnej z protokołami kontroli przeprowadzonych w ramach audytów  zewnętrznych i wewnętrznych  dotyczących Biblioteki Miejskiej  w Lubsku  i Lubskiego  Domu Kultury.
Porządek posiedzenia:
 1. Zapoznanie Członków Komisji Rewizyjnej  z materiałami  przygotowanymi  przez  Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubsku
 2. Analiza przygotowanego materiału pod kątem wdrażania zaleceń i wniosków  pokontrolnych
 3. Wysłuchanie  zaproszonych gości w przedmiotowej  sprawie .
 4. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej .
 5. Opracowanie wniosku .
 6. Sprawy różne .
28
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
z
Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 
 
 1. Ocena działalności PGKiM za 2017r.
  Zaproszeni: Prezes PGKiM wraz z gł. księgową.
 2. Merytoryczna i finansowa analiza działalności OSiR za 2017r. godz. 10:30
 3. OSiR- racjonalność wydatków, możliwość obniżania wydatków.
 4.  Analiza podpisanych umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło w OSiR z podmiotami  zewnętrznymi i pracownikami.
  Zaproszeni: Dyrektor OSiR wraz z gł. księgową.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy Lubsko. Godz. 12:00
  Zaproszona Skarbnik Gminy
 6. Sprawy różne.
 
Posiedzenie sesji planowane jest na dzień 30  maja 2018r. godz. 9:00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-24 11:08:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-24 11:09:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-22 13:30:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie do wynajęcia - ul. Kilińskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem przy ulicy Kilińskiego 22/4, które może być przedmiotem najmu.
Szczegóły w załączniku. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 14 maja.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Dubowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Dubowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-20 13:31:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-20 13:32:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-20 11:43:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25784 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji