ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wytwarzanie ciepła z rekompensatą - uprawnieni odbiorcy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo ;
Burmistrz Lubska przypomina , że w dniu 20 września 2022r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. , poz.1967) . Przepisy te mają na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla uprawnionych ustawowo podmiotów , którymi między innymi są gospodarstwa domowe oraz instytucje użyteczności publicznej w okresie od dnia 01.10.2022r. do 30.04.2023r.   Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.
Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:
 • dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy - 150,95 zł/GJ,
 • dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ.
W celu zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą uprawnieni odbiorcy są zobowiązani do dnia 11 października 2022r. złożyć u dostawcy ciepła oświadczenie. Wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. (link: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197501.pdf). Przy każdej zmianie danych , o których mowa w oświadczeniu odbiorca składa ponownie nowe oświadczenie.
Niezłożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy (podmioty wrażliwe) oświadczeń uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Natomiast złożenie oświadczenia po upływnie w/w terminu zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.
Jednocześnie informuje, że zgodnie z treścią ustawy osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy , która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec podmiotu uprawnionego , na zasadach określonych odpowiednio w art.5 i 6 ww. ustawy. Oświadczenia , o których mowa w art. 5 ust.1 i art.6 ust.1 ustawy składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów uprawnionych , pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. 2022r. poz. 1967)  ( link:  https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000196701.pdf),
- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. 2022r. pzo.1975) ( link: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197501.pdf). 
 Podmiotami wrażliwymi wg ustawy ( art.4 ust.1 pkt. 4)  są  m.in. :
 • placówek systemu ochrony zdrowia,
 • systemu oświaty,
 • szkolnictwa wyższego i nauki,
 • żłobków, klubów dziecięcych,
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • placówek kulturalnych,
 • straży pożarnych,
 • pozarządowych organizacji pożytku publicznego,
 • spółdzielni socjalnych
Średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie stosuje się do odbiorców w zakresie, w jakim korzystają ze wsparcia na podstawie przepisów:
 1. ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);
 2. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);
 3. art. 24 lub art. 26 ustawy o szczególnych  rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 
link do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska : https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D.Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-11 11:44:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-11 11:44:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 09:57:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oględziny lokali mieszkalnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
Oględziny lokali mieszkalnych przy
ul. Chopina 2/6 w Lubsku
ul. Tkacka 3/5 w Lubsku
ul. Reja 13B/7 w Lubsku
ul. Wrocławska 73/13 w Lubsku
odbędą się w dniach:
 
12 października 2022 r. (środa)
godz.  10ºº - 10³º - ul.  Chopina 2/6 w Lubsku,
godz.  10³º - 11ºº - ul.  Tkacka 3/5 w Lubsku,
godz.  11ºº - 11³º - ul.  Reja 13B/7 w Lubsku,
godz.  11³º - 12ºº - ul.  Wrocławska 73/13 w Lubsku.
 
17 października 2022 r. (poniedziałek)
godz.  10ºº - 10³º - ul.  Chopina 2/6 w Lubsku,
godz.  10³º - 11ºº - ul.  Tkacka 3/5 w Lubsku,
godz.  11ºº - 11³º - ul.  Reja 13B/7 w Lubsku,
godz.  11³º - 12ºº - ul.  Wrocławska 73/13 w Lubsku.
 
24 października 2022 r. (poniedziałek)
godz.  14³º - 15ºº - ul.  Chopina 2/6 w Lubsku,
godz.  15ºº - 15³º - ul.  Tkacka 3/5 w Lubsku,
godz.  15ºº - 15³º - ul.  Reja 13B/7 w Lubsku,
godz.  15³º - 16ºº - ul.  Wrocławska 73/13 w Lubsku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A.Dubowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-10 14:19:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-10 14:19:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 09:58:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku dysponuje wolnymi mieszkaniami, które mogą być przedmiotem najmu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Dubowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-10 14:17:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-10 14:17:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 09:58:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2822 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrz Lubska, że na terenie obwodu łowieckiego nr 171 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Wojskowe Koło Łowieckie „Szarak” w Wałbrzychu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D.Borskowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-10 14:15:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-10 14:15:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 09:58:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Lubska Nr 118/z/2022 z dnia  6 października 2022 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,  ustala się przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji w formie on-line (załącznik nr 2 do ww. zarządzenia)  projektu uchwały w sprawie  „Rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
 
            Termin ww. konsultacji przypada od 07.10.2022 r. do 24.10.2022 r. 
 
Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
- w formie elektronicznej na adres e-mail: lub
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko  z dopiskiem „ Uwagi do Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 ”.
 
- osobiście poprzez złożenie Formularza uwag w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lubsku, Aleja Niepodległości 2 pok. C.10., 68-300 Lubsko.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Drewniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-07 12:29:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-07 12:29:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 10:02:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Lubska podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 186 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „Ryś” Lubsko.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D.Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-05 12:39:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-05 12:39:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 10:01:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1064 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż zniczy i kwiatów na terenie przyległym do cmentarza komunalnego w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze zbliżającym się „Świętem Zmarłych” zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprzedażą zniczy i kwiatów na terenie przyległym do cmentarza komunalnego w Lubsku do składania pisemnych wniosków o przydzielenie miejsca handlowego.
Wnioski należy składać do dnia 17 października 2022 r. do godz. 17:00 w biurze obsługi interesanta (Lubsko. Aleja Niepodległości 2 – łącznik dawnej SP nr 2 parter).
Przydział miejsc odbędzie się w dniu 21 października 2022 r. o godz. 11:00 przy bramie głównej cmentarza komunalnego  w Lubsku.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
E. Bobińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-27 12:13:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-27 12:14:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-27 12:14:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych zorganizowanych przez Koło Łowieckie „Hutnik” Głogów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
K. Jabłońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-21 13:10:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-21 13:11:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 13:11:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Drewniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-14 14:43:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-14 14:44:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-10 09:35:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych zorganizowanych przez Wojskowe Koło Łowieckie „Lis” Gubin

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
K. Jabłońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-14 14:42:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-14 14:43:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14 14:43:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji