ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r.
Początek obrad o godz. 08:30 sali widowiskowej w Lubskim Domu Kultury, plac Jana Pawła II 1.
 
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/208/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Gminy Lubsko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Interpelacje i zapytania sołtysów.
 12. Sprawy różne.                      
 13. Zakończenie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Radosław Bondarenko
 
 
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-20 12:07:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-20 12:07:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20 12:07:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dn. 13.01.2021

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Król Dyrektor Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-18 10:32:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-18 10:34:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-18 10:34:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2021 r. na terenie Gminy Lubsko.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-14 14:54:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-14 14:55:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-14 14:55:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
912 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-07 14:03:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-07 14:07:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-24 12:51:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IT.6220.9.2020 Decyzja Wójta Gminy Brody o umorzeniu postępowania administracyjnego oraz obwieszczenie o wydaniu decyzji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy Brody
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-28 12:16:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-28 12:17:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-28 12:17:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVI Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XXVI sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r.
Początek obrad o godz. 11:00 sali widowiskowej w Lubskim Domu Kultury, plac Jana Pawła II 1.
 
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2036.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Lubsko na rok 2021.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. odczytanie opinii stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach stałych komisji Rady Miejskiej, 
  5. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej, 
  6. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
  7. dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
  8. podjęcie uchwały: Uchwała Budżetowa Gminy Lubsko na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Lubska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/195/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Uchwały Nr XXX/262/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/364/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 3 marca 2010 r. dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Uchwały nr XXV/197/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku na 2021 rok.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Interpelacje i zapytania sołtysów.
 18. Sprawy różne.                      
 19. Zakończenie sesji.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej   
 /-/ Radosław Bondarenko
 
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-08 19:22:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-08 19:23:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-08 19:23:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Z-ca Wójta Gminy Brody
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-08 09:01:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-08 09:02:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-08 09:02:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Lubska w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku za święta przypadające w soboty w 2020 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku, osób odbywających staż pracy i praktykę w Urzędzie Miejskim w Lubsku dzień:
1) 12 czerwca 2020 roku (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r., który wypada w dzień wolny od pracy (sobota);
2) 24 grudnia 2020 roku (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r., który wypada w dzień wolny od pracy (sobota).
 
W związku z powyższym, Urząd Miejski będzie w te dni zamknięty.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Duszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-29 14:09:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-29 14:13:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07 13:58:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7710 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubsko, dnia 25 listopada 2020 roku
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
68-300 Lubsko
 
ZGMK.002.09.20
 
OGŁOSZENIE
 
Informuję, że w dniu 03 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz 1000 odbędzie się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na którym będą rozpatrywane wnioski o najem lub zamianę mieszkań oraz sprawy różne.
Biższych informacji można uzyskać w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 3 (parter, pokój nr 5)
 
                                                                                                                                          Kierownik
                                                                                                                                   Małgorzata Dziopa
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Dziopa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-26 12:04:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-26 12:04:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-04 10:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-19 10:59:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-19 11:00:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19 11:00:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji