ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XLIX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLIX sesję zwyczajną Rady Miejskiej
w Lubsku, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 r.
Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Lubsko za 2021 rok.
 5. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Lubsko za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubska.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2021r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021r.
 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2021r.
 11. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska za 2021 rok.
 12. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Lubska z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubsko za rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubsko na rok szkolny 2022/2023.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubsku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubsko.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie statutu Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/335/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Interpelacje i zapytanie sołtysów.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie sesji.
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                     /-/  Artur Bondarenko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-14 14:52:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-14 14:54:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 14:54:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej
w Lubsku, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń
(I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1.
 
Tematy posiedzenia:
 
 1. Analiza wykonania budżetu za rok 2021.
 2. Wpływy podatków z odnawialnych źródeł energii.
 3. Zapoznanie Rady z osiągnięciami placówek oświatowych w gminie.
4.    Omawianie i opiniowanie projektów uchwał.
5.    Sprawy różne.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
/-/Artur Bondarenko
 
 
 
Przewodniczący Komisji                                                 Przewodniczący Komisji
                 
 /-/ Robert Słowikowski                                                      /-/ Marcin Choiński
 
 
 
Przewodniczący Komisji                                                 Przewodnicząca Komisji
 
 /-/  Krzysztof Bielecki                                                      /-/Ewa Śmiałek- Kowalewska
 
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.
                                                     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-14 07:23:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-14 07:23:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 07:24:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
573 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA – utrudnienia w załatwieniu spraw społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniach od 09.06.2022r. do 13.06.2022r. Referat Spraw Społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, KDR, dodatki mieszkaniowe) będzie nieczynny dla klienta z uwagi na przeprowadzkę.
Za utrudnienia przepraszamy.
Nowe miejsce siedziby Referatu Spraw Społecznych – Urząd Miejski, Aleja Niepodległości 2, Lubsko.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-08 15:15:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-08 15:15:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-08 15:15:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

17 czerwca Urząd będzie zamknięty

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/z/2022 Burmistrza Lubska z dnia 2 czerwca 2022 r. informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 r. Urząd Miejski w Lubsku będzie zamknięty dla interesantów. 
Dokumenty i wnioski można:
- składać za pośrednictwem platformy EPUAP: /1e408uxblm/skrytka
- wysyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko.
Za utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-02 15:28:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-02 15:28:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-02 15:29:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
684 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLVIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLVIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r.
            Początek obrad o godz. 13:00 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Działalność Biblioteki -Centrum Kultury im Jana Raka w Lubsku po połączeniu od 1 lipca 2021 roku Lubskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko im. Komisji Edukacji Narodowej w jedną instytucję kultury.
 4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Interpelacje i zapytania sołtysów.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie sesji.
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej      
 /-/ Artur Bondarenko

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-17 15:14:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-17 15:17:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17 15:17:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
918 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc maj 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
 
16
 
15:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej
 
- Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Sołtysi
- Naczelnik Wydziału GKO
- Naczelnik Wydziału IGN
- Dyrektor OSiR
oraz goście zaproszeni wg porządku posiedzenia
 1. Ścieżki rowerowe jako element rekreacji oraz komunikacji w Gminie Lubsko.
 2. Utrzymanie Parku Miejskiego- plany i koncepcje.
 3. Miejsca wypoczynku w gminie-Zalew Karaś, zbiornik i kąpielisko Nowiniec.
 4. Odnowa i rewitalizacja na terenach wiejskich
 5. Informacja na temat pszczelarstwa i polityki Gminy Lubsko w zakresie ochrony i wsparcia pszczelarstwa.
 6. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 7.  Sprawy różne.
17
14:00
 
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
 
- Burmistrz Lubska
- Naczelnik Wydziału WE
- Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w gminie Lubsko
 
 1. Wstępna analiza i omówienie arkusza organizacyjnego szkół podstawowych oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsko.
 2.  Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 3.  Sprawy różne.
 
23
11:00
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
 
- Burmistrz Lubska,
- Naczelnik Wydziału OR oraz IGN
- Sołtysi
oraz goście zaproszeni wg porządku posiedzenia
 1. Realizowane i planowane inwestycje i remonty w gminie Lubsko w 2022 r. Wizytacja w budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 2 oraz Centrum Informacji Turystycznej.
 2. Dyskusja nad nową koncepcją organizacji ruchu, propozycje i możliwości zmian w kontekście poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności komunikacji na drogach w mieście i gminie Lubsko.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy sołeckie.
 5. Sprawy różne.
23
14:00
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
 
 
-Burmistrz Lubska
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Prezes LWiK
 
 1.  LWiK omówienie stawek wody i ścieków. Wydatkowanie środków na modernizację sieci wodociągowej.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne
 
Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku planowana jest na dzień 26.05.2022r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-29 10:43:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-29 10:43:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-29 12:28:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1567 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

2. maja Urząd Miejski będzie zamknięty dla interesantów

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 2 maja 2022 r. Urząd Miejski w Lubsku będzie zamknięty dla interesantów.
Dokumenty i wnioski można:
- składać za pośrednictwem platformy ePuap:   /1e408uxblm/skrytka
- wysyłać pocztą na adres Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-26 13:22:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-26 13:24:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-03 08:23:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLVI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 r.  
Początek obrad o godz. 15:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
 3. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Artur Bondarenko
 
 
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-01 12:59:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-01 12:59:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-01 13:02:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLV sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r.          
Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Działania Gminy Lubsko w zakresie realizacji Programu Czyste Powietrze i realizacja ogólnopolskiego programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz stan sieci wodociągowej w gminie Lubsko, potrzeby inwestycyjne w tym zakresie.
 4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego spółki Lubuskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Interpelacje i zapytania sołtysów.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Artur Bondarenko
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-15 12:07:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-15 12:07:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-15 12:07:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1646 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Starosty Żarskiego o wyłożeniu do wglądu projektu założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów wiejskich

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-08 09:14:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-08 09:15:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-08 09:15:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1744 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji