ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXXVI sesja nadzwyczajna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XXXVI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 13 września 2021 r.   
Początek obrad o godz. 8:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubsko”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Żarskiemu na dofinansowanie, poprzez udzielenie dotacji, z przeznaczeniem na zakup ambulansu transportowego dla Szpitala na Wyspie Sp. z o.o.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Lubsko w sprawie podjęcia działań dotyczących uporządkowania sieci dróg na terenie miasta Lubska poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 287.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinków obecnych dróg gminnych oraz zaliczenia obecnych odcinków dróg wojewódzkich do kategorii dróg gminnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
 8. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Artur Bondarenko

Akapit nr 2 - brak tytułu

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.
           
KLAUZULA INFORMACYJNA                    
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-09 13:44:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-09 13:44:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-09 13:44:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OR.0002.9.2021                                                                                 Lubsko, dnia 09 sierpnia 2021 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2021 r.     
Początek obrad o godz. 8:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Lubsko.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubsko
 6. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Artur Bondarenko
 
 
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności związanych z COVID- 19.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.W.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-09 13:44:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-09 13:44:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-16 14:22:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wody Polskie - ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie dot. pozwolenia wodnoprawnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wody Polskie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-03 08:55:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-03 08:55:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-03 09:01:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kasa urzędu

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA KASA URZĘDU
Informujemy, że Kasa Urzędu będzie nieczynna w dniach 3-4 sierpnia 2021 r.
Za utrudnienia przepraszamy.
Przypominamy, że wszelkich płatności można dokonywać na rachunki bankowe Urzędu (prosimy podawać tytuł płatności oraz kogo płatność dotyczy) :
podatki i opłaty –           indywidualne rachunki bądź
                                         nr 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714,
zwroty zasiłków -           nr  53 1020 5402 0000 0802 0267 7854,
wadia -                            nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821,
zwroty alimentacyjne – nr 63 1020 5402 0000 0402 0267 7870.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
AG
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-02 11:49:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-02 11:49:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-16 14:23:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
507 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

OR.0002.8.2021                                                                                 Lubsko, dnia 07 lipca 2021 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
              Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r.
              Początek obrad o godz. 8:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Porządek obrad:
1.        Otwarcie sesji.
2.         Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Tuchola Żarska oraz Stara Woda.
3.         Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko.
4.         Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko.
5.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
6.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubsko na rok szkolny 2021/2022.
7.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Lubsko.
8.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/77/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca 2015 w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Lubsku oraz nadania mu statutu.
9.         Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Artur Bondarenko
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
JM
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-07 13:35:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-07 13:35:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-16 14:24:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1099 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gminny Komisarz Spisowy w Lubsku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Akapit nr 1 - brak tytułu

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021
Pan Janusz Dudojć  – Gminny Komisarz Spisowy w Lubsku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: 16 lipca 2021 r. do godz. 14:00.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Informacje ogólne:
 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Lubsku. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

1. dane osobowe i kontaktowe:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail,
2.oświadczenie o:
 1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Składanie ofert:
 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: ), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Lubsku – nr tel. 68/457 62 42 lub 68 457 61 03 lub 68 457 62 37 lub 68 457 61 09, e-mail:  lub   lub lub  
Gminny Komisarz Spisowy w Lubsku
/-/ Janusz Dudojć

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I.P.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-02 12:22:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-02 12:38:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-16 14:24:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda Lubuski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-11 11:41:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-11 11:41:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-11 11:41:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r.        
Początek obrad o godz. 8:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Chocicz, Chocimek, Mokra i Lutol.  
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Artur Bondarenko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-07 13:39:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-07 13:40:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-07 13:40:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1664 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Debata na temat raportu o stanie gminy za 2020 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Lubska przedstawia Radzie Miejskiej w Lubsku RAPORT O STANIE GMINY LUBSKO za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.
 Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lubsko za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lubsko odbędzie się 29 czerwca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2021 r. w godzinach 7.30-17.00 Urzędu Miejskiego w Lubsku przy pl. Wolności 1 w biurze podawczym (parter).
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej gminy, a także w biurze podawczym urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-02 09:54:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-02 09:57:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-16 14:25:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Tuchola Żarska oraz Stara Woda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Słowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-25 10:22:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-25 10:34:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-25 10:34:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2440 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji