ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tymczasowy zakaz kąpieli na kąpielisku "Nowiniec"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Borkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-29 15:28:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-29 15:29:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-07 14:05:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Powszechny Spis Rolny - nabór kandydatów na rachmistrzów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
 2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie danej gminy;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
 6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 7. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenie.
 8. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 10. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 11. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 12. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning  - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.
 13. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 14. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 15. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 16. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  1. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  2. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 17. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 18. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte  po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
I. Poszwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-16 08:43:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-16 08:43:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09 08:55:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

12 czerwca Urząd Miejski będzie nieczynny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Lubska nr 6/w/2020 z dnia 28.01.2020 roku informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 roku (piątek), Urząd Miejski w Lubsku będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Kalinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-08 07:45:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-08 07:46:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19 13:19:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
567 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc czerwiec 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
5
9:00
Komisja Rewizyjna
- Burmistrz
- Dyrektor OSiR, MGOPS,ZGMK
- Dyrektor SP-1, SP-2, SP-3,       SP w Górzynie
- Dyrektor P-1, P-2, P-3, P-5
Przeprowadzenie kontroli rozliczeń finansowych wynikających z delegacji pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku oraz jednostek podległych za 2019 rok.
 
8
8:30
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
- Burmistrz
Lubska
- Naczelnik SO
- Naczelnik IGN
- Prezes LWiK
- Dowódca JRG w Lubsku
- Prezesi OSP
- Dyrektor OSiR
 1. Informacja na temat stanu przygotowania gminy na wypadek  zagrożeń związanych z anomaliami pogodowymi i klęskami żywiołowymi (w szczególności; intensywnymi opadami deszczu,  silnymi wiatrami i ich skutkami).
 2. Informacja na temat stanu technicznego sieci hydrantowej oraz przeprowadzonych okresowych  przeglądów technicznych.
 3. Informacja na temat przygotowania infrastruktury miejskiej do sezonu letniego Zalew Karaś, kąpielisko Nowiniec oraz stan techniczny i ocena bezpieczeństwa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.
 
15
8:30
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 
- Burmistrz Lubska,
- Sekretarz Gminy,
- Naczelnik Wydziału GKO
- Naczelnik Wydziału IGN
- Naczelnik Wydziału OR        
 
 1. Dopłaty do gruntów rolnych. Pomoc rolnikom, likwidacja skutków suszy.
 2. Skutki pandemii COVID-19 i jej oddziaływanie na rolnictwo.
 3. Miejsca szczególne w Gminie Lubsko.
 4. Przygotowania do Święta Plonów.
 5. Druga edycja konkursu ''Na Najładniejszą Posesję w Gminie Lubsko''.
 6. Omówienie projektów uchwał.
 7. Zostawmy coś po sobie- ławeczka od radnego.
 8. Podsumowanie I półrocza pracy Komisji Rolnictwa Leśnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
 9. Sprawy różne.
 
18
8:30
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
 
-Burmistrz Lubska
- Skarbnik Gminy
- Sekretarz Gminy
- Dyrektor LDK, - Dyrektor OSiR,
- Dyrektor Biblioteki
1. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy    ( LDK , OSiR , Biblioteka Publiczna).
2. Ocena działalności , plany na rok 2020 .
3. Wpływ pandemii na działalność jednostek .
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.
22
13:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
 
- Burmistrz Lubska,
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Naczelnik WE
- Dyrektorzy szkół i przedszkoli
- Dyrektor LDK, OSiR, Biblioteki
 1. Przedstawienie działań przez dyrektora szkoły i przedszkola w celu sprawnego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 (rekrutacja, przygotowania placówek pod względem wykonanych remontów, prac konserwatorskich i porządkowych).
 2. Oferta na wakacje jednostek  kulturalno-oświatowych, oraz sportowo – rekreacyjnych.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
 
Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Lubsku planowane jest na dzień 25 czerwca 2020 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-01 11:11:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-01 11:11:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-01 11:27:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XX sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 21 maja 2020r.    
Początek obrad o godz. 8:30 w sali widowiskowej w Lubskim Domu Kultury, plac Jana Pawła II 1.
W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa, a także uczestników posiedzenia zachęcamy do oglądania transmisji nadawanej na kanale: na stronie YouTube.
Porządek sesji
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2036.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Lubsko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Lubska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego"
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-14 14:14:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-14 14:15:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-15 09:11:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc maj 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data
Godzina
 Nazwa komisji
Goście zaproszeni
Temat posiedzenia
6
8:30
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
- Burmistrz Lubska
- Naczelnik SO
-  Naczelnik WE
- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Komendant Komisariatu Policji w Lubsku
- Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku.
 
 1. Informacja na temat bieżącego stanu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w przestrzeni gminy, powiatu, województwa oraz całej Polski. Problemy zdrowotne oraz skutki gospodarczo finansowe mieszkańców gminy Lubsko. Ochrona zdrowia i profilaktyka
  w placówkach edukacyjnych w gminie  Lubsko w kontekście zagrożenia wirusem SARS-CoV-2
 2. Patologie i zagrożenia przestępczością nieletnich na terenie gminy Lubsko w kontekście dostępu do alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Analiza bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w obrębie punktów sprzedających alkohol w okresie 2019 roku.  
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko za 2019 rok oraz plany na 2020 rok.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.
 
8
8:30
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- Burmistrz Lubska,
- Sekretarz Gminy,
- Naczelnik Wydziału GKO
- Kierownik PIORiN w Lubsku          
 
 1. Doradztwo rolnicze w Gminie Lubsko i aktualne programy dla rolników.
 2. Działalność Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lubsku.
 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenach wiejskich. Dzikie wysypiska śmieci.
 4. Omówienie projektów uchwał
 5. Sprawy różne
 6. Przyroda Lubska i okolic - wyjazd terenowy.
 
11
14:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
- Burmistrz Lubska,
- Sekretarz Gminy
- Naczelnik WE
 1. Zasłużeni dla Lubska i najwybitniejsi uczniowie. Założenia i kryteria wyboru.   
 2. Omówienie projektów uchwał
 3. Sprawy różne
 
11
15:00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- Burmistrz Lubska
-Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
 1. Zapoznanie się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z wnioskiem w sprawie uchwalenia zwolnienia z podatku od nieruchomości lokalnych przedsiębiorców, oraz petycją Koalicji Polska Wolna od 5G dot. Podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.
 2. Zajęcie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji .
 
14
8:30
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku
-Burmistrz Lubska
- Skarbnik Gminy
- Sekretarz Gminy
- Naczelnik IGN
 
 1. Bieżący stan dróg gminnych , szczególnie po okresie zimowym.
 2. Rozliczenie kosztów zimowego odśnieżania.
 3. Możliwości poprawy nawierzchni dróg pomimo złej sytuacji finansowej gminy.
 4. Dochody gminy w okresie pandemii. Zagrożenia płatności podatków od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
 5. Opiniowanie projektów uchwał
 6. Sprawy różne
 
Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Lubsku planowane jest na dzień 21 maja 2020 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-30 14:57:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-30 14:58:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-30 14:58:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIX Sesja Rady Miejskiej (zmiana miejsca)

Akapit nr 1 - brak tytułu

XIX Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku odbędzie się w dniu 31 marca 2020r.
Początek obrad o godz. 8:30 w sali widowiskowej w Lubskim Domu Kultury, plac Jana Pawła II 1.
 
Ogłoszenie w załączniku.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad sesji i głosowania
 
Transmisja sesji:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-23 13:52:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-23 13:58:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-31 10:20:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja ZGMK

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Dziopa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-16 08:49:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-16 08:50:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-28 10:25:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2911 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Od 16.03.2020 r. Urząd Miejski nieczynny dla Petentów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat Burmistrza Lubska – od 16 marca 2020 roku Urząd Miejski w Lubsku nieczynny dla Petentów (pracownicy urzędu normalnie pracują)
Szanowni Państwo!
W związku z dynamicznie rozwijającą się w Polsce sytuacją związaną z koronawirusem, mając na uwadze decyzje rządu Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), a także dbając o bezpieczeństwo petentów i pracowników naszego Urzędu informuję, że od  dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Miejski w Lubsku zostaje zamknięty dla Petentów.
Informuję jednakże, że pracownicy Urzędu nadal pracują i służą Państwu pomocą.
 
Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie poprzez kontakt telefoniczny 68 457 61 01; 68 457 61 15; 68 457 61 08 lub mailowy, 
 
Petenci będą wpuszczani jedynie w sprawach ważnych, w szczególności do Urzędu Stanu Cywilnego np. w sprawie rejestracji zgonu.
Pozostałe sprawy należy załatwiać telefonicznie, mailowo i drogą pocztową. Numery telefonów znajdują się poniżej oraz zostaną wywieszone na drzwiach Urzędu. W razie potrzeby proszę dzwonić pod wskazany numer telefonu. Po skontaktowaniu się z tutejszym Urzędem upoważniony pracownik, po zapoznaniu się z rodzajem sprawy zdecyduje o możliwościach i sposobie jej załatwienia.
 
Wykaz bezpośrednich numerów telefonicznych znajduje się na stronie internetowej Urzędu:  bip.lubsko.pl
 
Niezbędne druki są możliwe do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Lubsku BIP – Jak załatwić oraz BIP - druki
Jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikiem, a stroną. 
Informuję także, że z uwagi na zaistniałą sytuację, zaplanowane w miesiącu marcu br. posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Lubsku zostały odwołane.
Płatności na rzecz Gminy i wypłata świadczeń:
 • proszę o przekazywanie numerów rachunków bankowych, na które mają być przekazywane świadczenia i zasiłki kierownikowi Referatu Spraw Społecznych pod nr tel. 68 457 62 63,
 • w dniu 19 marca kasa będzie czynna tylko dla świadczeniobiorców. Jednocześnie  apelujemy,  aby w pomieszczeniu przed kasą Urzędu przebywały maksymalnie 2 osoby z zachowaniem bezpiecznej odległości  min. 1 metra. Pozostałe osoby prosimy o pozostanie na zewnątrz. Informujemy również, że w dniach 23-27 marca kasa Urzędu będzie NIECZYNNA,
 • przypominamy, że wszelkich płatności można dokonywać na rachunki bankowe Urzędu:
 • podatki i opłaty - indywidualne rachunki bądź rachunek główny Gminy Lubsko 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714,
 • zwroty zasiłków - nr  53 1020 5402 0000 0802 0267 7854,
 • wadia -  nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821
 • zwroty alimentacyjne – nr 63 1020 5402 0000 0402 0267 7870.
 
Wszystkim Mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, rekomenduję unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. Osoby młodsze proszę przy tym, by pamiętały o osobach w starszym wieku (o swoich dziadkach, czy sąsiadach) i otoczyły ich wymaganą opieką i pomocą.
 
Apeluję do rodziców o odpowiedzialne wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć w szkołach. Dzieciom należy zapewnić opiekę w domu i zadbać o to, by nie przebywały bez opieki poza nim.
Spotkania towarzyskie, rodzinne nie są wskazane, należy z nich zrezygnować lub mocno je ograniczyć, by nie stwarzać sobie i innym sytuacji zagrożenia.
 
Zachęcam do bieżącego śledzenia oficjalnej strony internetowej Urzędu www.lubsko.pl oraz gminnego facebook’a.
Proszę Państwa o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia!
 
Burmistrz Lubska
Janusz Dudojć

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Konieczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-13 11:38:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-13 11:38:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-01 08:33:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji