ˆ

Adresy i Telefony

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dane informacyjne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Adres do korespondencji:
 
URZĄD MIEJSKI w LUBSKU
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
e-mail:
  REGON: 000526156
NIP: 928-00-14-716
Strona internetowa www.lubsko.pl
Dane do fv:
Gmina Lubsko pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko
REGON: 970770646, NIP: 928-192-57-33
Urząd Miejski w Lubsku pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko

Akapit nr 2 - brak tytułu

Biuro Obsługi Interesanta
Ratusz
Magdalena Duszczak
Elżbieta Trzebińska
68 457 61 01
68 457 61 15
pl. Wolności 1
pok. 1
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 68 457 61 08 pl. Wolności 1
pok. 10

SEKRETARIAT BURMISTRZA
 
Anna Iwaniuch
68 457 61 08
pl. Wolności 1
pok. 8
Sekretarz Gminy
Zastępca Burmistrza
Iwona Poszwa 68 457 61 08 pl. Wolności 1
pok. 9
Skarbnik Gminy Anna Górska 68 457 62 32 ul. Powstańców Wlkp. 3
pok. 21
Fax Ratusz 68 457 61 00  
Fax Wydział Finansowy 68 457 62 22  
Samodzielne stanowisko ds. Archiwum Zakładowego Anna Dworczak 537 993 071 Adres do korespondencji:
pl. Wolności 1
Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej Agata Kromp-Myśliwiec 68 457 62 21 ul. Powstańców Wlkp. 3
pok. 19
Samodzielne stanowisko ds. Kadr Anna Paulus 68 457 62 43 pl. Wolności 1
pok. 11
Urząd Stanu Cywilnego pl. Wolności 1
Kierownik Beata Kowalska 68 457 62 61 pok. 14
z-ca kierownika Dorota Michalik 68 457 62 60 pok. 13
Wydział Organizacyjny pl. Wolności 1
Naczelnik Manuela Konieczka 68 457 61 16 pok. 7
z-ca naczelnika
projekty dofinansowane ze środków pozabudżetowych
Helena Miklaszewska 68 457 61 14 pok. 20
promocja gminy, promocja gospodarcza, obsługa inwestora, organizacja imprez, współpraca z zagranicą Maria Wolicka 68 457 61 14 pok. 20
zapytania ofertowe, zamówienia poniżej 130 000 zł Justyna Machniak 68 457 62 45 pok. 21
Biuro Rady Miejskiej Joanna Medyk 68 457 61 17 pok. 17
Referat ds. Informatyki  ul. Powstańców Wlkp. 3
Kierownik Sebastian Górski 68 457 62 42 pok. 39
miejskie serwisy internetowe Anna Kalinowska 68 457 62 52 pok. 40
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ul. Powstańców Wlkp. 3
Naczelnik Elżbieta Haściło 68 457 62 19 pok. 41
z-ca naczelnika Agnieszka Kaniowska 68 457 62 28 pok. 42
księgowość szkół i przedszkoli Ilona Witesko 68 457 62 28 pok. 42
Justyna Giedrojć-Rosińska
Iwona Zarzycka
68 457 62 38 pok. 43
Sylwia Torończak 68 457 62 48 pok. 44
Gminny Program Profilaktyki, świadczenia opieki zdrowotnej, stypendia Bartłomiej Sówka 68 457 62 18 pok. 9
sprawy oświatowe Marika Drewniak 68 457 62 49 pok. 38
GKRPA Barbara Reszczyńska 601 923 103 ul. 3 Maja 1
Przewodniczący GKRPA  Bartłomiej Sówka 601 060 594 ul. 3 Maja 1
Referat Spraw  Społecznych ul. Powstańców Wlkp. 3
Kierownik Dorota Jasińska 68 457 62 63 pok. 3
świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+) Karolina Koska 68 457 62 64 pok. 2
świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+) Agnieszka Osińska 68 457 62 65 pok. 1
świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny Agnieszka
Iwanowska-Winczewska
68 457 62 65 pok. 1
fundusz alimentacyjny Renata Maćko 68 457 62 65 pok. 1
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego pl. Wolności 1
Naczelnik 
rejestr wyborców, repatriacja
Henryk Dybka 68 457 61 05 pok. 5
z-ca naczelnika
ew. podmiotów gospodarczych
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Sylwia Urban 68 457 61 02 pok. 2
dowody osobiste Magdalena Witkowska 68 457 61 03 pok. 2
ewidencja ludności Marzena Karolczak 68 457 61 04 pok. 2
ewidencja ludności Elżbieta Bobińska 68 457 61 12 pok. 4
sprawy obronne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i ochrona przeciwpożarowa Norbert Kawka 68 457 61 54 ul. Powstańców Wlkp. 3
pok. 46
zwierzęta Magdalena Drosik 68 457 62 54 ul. Powstańców Wlkp. 3
pok. 48
Wydział Finansowy ul. Powstańców Wlkp. 3
Naczelnik Anna Gołębiewska 68 457 62 20 pok. 20
 księgowość budżetowa Ewa Szuber 68 457 62 31 pok. 22
 księgowość i sprawozdawczość budżetowa Anna Piasecka 68 457 62 33 pok. 22
planowanie budżetu Agata Kromp-Myśliwiec 68 457 62 21 pok. 19
Kasa (poniedziałki, wtorki, środy) Agnieszka Osińska 68 457 62 27 pok. 15
VAT Anna Michajłowska 68 457 62 29 pok. 29
płace, ZUS Małgorzata Dragańczuk 68 457 62 34 pok. 47
podatki - miasto Ewelina Mijalska 68 457 62 37 pok. 23
pod. od nieruchomości -osoby prawne
środki transportu
Jolanta Wiśniewska 68 457 62 30 pok. 23
podatki - wieś Aneta Marciniak 68 457 62 30 pok. 23
ks. podatkowa
egzekucje
Małgorzata Pich
Anita Herós
68 457 62 36 pok. 30
użytkowanie wieczyste, czynsz Ewelina Gwizdała 68 457 62 85 pok. 30
księgowość - odpady komunalne Jolanta Sikora 68 457 62 85 pok. 30
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami pl. Wolności 1
Naczelnik Kamil Zakrzewski 68 457 61 23 pok. 23
z-ca naczelnika Milena Małachowska 68 457 61 27 pok. 26
planowanie przestrzenne, ochrona zabytków Magdalena Gwoździńska-Gawron 68 457 61 24 pok. 24
oświetlenie, drogi, inwestycje Brygida Daszkiewicz 68 457 61 21 pok. 28
oświetlenie, drogi, inwestycje Rafał Jędryś 68 457 61 21 pok. 28
sprzedaż nieruchomości Elżbieta Perdoch 68 457 61 28 pok. 27
dzierżawy, najem, użyczenie Marta Słowińska 68 457 61 29 pok. 27
użytkowanie wieczyste, ewidencja nieruchomości Magdalena Kordiak 68 457 61 24 pok. 24
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Powstańców Wlkp. 3
Naczelnik Małgorzata Witos 68 457 62 86 pok. 31
z-ca naczelnika Tomasz Zbroszczyk 68 457 62 17 pok. 28
utrzymanie zieleni Anna Pietrus 68 457 62 26 pok. 26
odpady komunalne Elwira Glinka 68 457 62 87 pok. 28
deklaracje - odpady komunalne Marcin Firuta 68 457 62 87 pok. 28
rolnictwo Dorota Borkowska 68 457 62 88 pok. 24
utrzymanie czystości i porządku Daria Bober 68 457 62 88 pok. 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wydział Organizacyjny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-24 15:06:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-24 16:09:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-30 11:43:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »