ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-07 2018-01-15 10:00:00 USŁUGA RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ GMINY LUBSKO W WYSOKOŚCI 32 017 164,25 ZŁOTYCH POPRZEZ UDZIELENIE FINANSOWANIA (SUBROGACJĘ) NA PODST. ART. 518 § 1 PKT 3 Kc. rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 120.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam - zmian 08.01.2018 (PDF, 42.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ_IDW (DOC, 185.5 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOC, 70.5 KiB)
 • Zalącznik nr 1 a - kalkulacja do formularza oferty (XLS, 159 KiB)
 • Część IV_SIWZ_załączniki za 2014-2016 (7Z, 38.7 MiB)
 • część IV_SIWZ załączniki za 2017 (7Z, 23.6 MiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 68.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 5.6 MiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania - unieważnienie (PDF, 48.9 KiB)
2 2017-12-06 2017-12-14 10:00:00 Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam (PDF, 498.8 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOCX, 105.2 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy (PDF, 62.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postępowania - unieważnienie (PDF, 34.7 KiB)
3 2017-12-01 2018-01-10 10:00:00 Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Lubsko w toku
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 122.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam - zmiana 15.12.2017 (PDF, 586.1 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOC, 186 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do IDW SIWZ -JEDZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • SIWZ - Część IV Specyfikacje techniczne (RAR, 137.4 KiB)
 • Ogloszenie (PDF, 122.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 27.4 KiB)
4 2017-11-20 2017-11-30 10:00:00 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 124 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam - zmiana 28.11.2017 (PDF, 540.7 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOC, 288 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców -28.11.2017 (PDF, 53 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie wykonawcy - poprawiona z dnia 28.11.2017 (PDF, 75.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 32.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 28.2 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66 KiB)
5 2017-11-20 2017-11-28 10:00:00 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Lubsko rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 124.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam - zmiana 22.11.2017 (PDF, 513.6 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOCX, 104.7 KiB)
 • Cześć IV - Specyfikacja techniczna (RAR, 137.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 27.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 57.2 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 54.9 KiB)
6 2017-11-07 2017-11-22 10:00:00 Budowa budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymienice, Gmina Lubsko – ETAP I rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam (PDF, 497.7 KiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 123.7 KiB)
 • Załączniki do IDW_SIWZ - do edycji (DOCX, 101.4 KiB)
 • Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - projekt budowlany (PDF, 9.8 MiB)
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia - pozostałe załączniki (ZIP, 11.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców -17.11.2017 (PDF, 55.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 26.3 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 57.4 KiB)
7 2017-10-24 2017-12-04 10:00:00 ODBIÓR I TRANSPORT ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam (PDF, 597.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ - uchwały w związku z ustawa o utrzymaniu czystości (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zalączniki do SIWZ do edycji (DOC, 213 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 8, 11, 12, 14 (ZIP, 312.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Plan miasta Lubska (JPG, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Plan Gminy Lubsko (JPG, 9.7 MiB)
 • załącznik nr 13 do SIWZ - Mapka poglądowa miasta Lubska (JPG, 23.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.4 KiB)
 • Załącznik nr 15 - Jednolity Europejski Dokument Zamówień - do edycji (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 26.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 40.5 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 107.4 KiB)
8 2017-10-24 2017-11-09 10:00:00 Zagospodarowanie terenu , obejmujący częściową wymianę ciągu pieszego na ul. Śródmiejskiej (dawniej ul. Popławskiego) w Lubsku – ETAP I rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 127.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam (PDF, 505 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 103.4 KiB)
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 12.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 26.6 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania (PDF, 27 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 58.9 KiB)
9 2017-09-27 2017-10-13 10:00:00 Zagospodarowanie terenu , obejmujący częściową wymianę ciągu pieszego na ul. Śródmiejskiej (dawniej ul. Popławskiego) w Lubsku – ETAP I rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 124.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam (PDF, 517.4 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOCX, 145.3 KiB)
 • Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 12.4 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania - unieważnienie (PDF, 27.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu w BZP (PDF, 55.6 KiB)
10 2017-09-25 2017-10-12 10:00:00 Budowa budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymienice, Gmina Lubsko rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam (PDF, 498.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124 KiB)
 • Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówieni (ZIP, 23.6 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOCX, 100.5 KiB)
 • Przedmiar robót - swietlica Tymienice (PDF, 241.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 68.1 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - świetlica kontenerowa w Tymienicach (PDF, 2.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania - unieważnienie (PDF, 29.2 KiB)
 • Ogloszenie o unieważnieniu postepowania w BZP (PDF, 53.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu