ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-08 2018-11-19 12:00:00 Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lubsko rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 244.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 38.4 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ - do edycji (DOC, 163 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postęppowania (PDF, 34.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.5 KiB)
2 2018-11-07 2018-11-19 10:00:00 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko na 2019 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 513.3 KiB)
 • Załączniki do edycji do SIWZ (DOC, 291.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 28.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 49.6 KiB)
3 2018-10-24 2018-11-06 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2019 rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - zmiana 31.10.2018 (PDF, 311.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załączniki do edycji - do SIWZ- zmiana 31.10.2018 (DOC, 230 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawcy (PDF, 77.2 KiB)
 • Ogloszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 40 KiB)
4 2018-10-18 2018-10-29 10:00:00 Udzielenie pożyczki w wysokości 1 265 670,00 PLN dla Gminy Lubsko rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 302.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.7 KiB)
 • Załaczniki do edycji (DOC, 215.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy (PDF, 96.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 23.10.2018 r. i 25.10.2018 r. (PDF, 305.5 KiB)
 • Załącznik - RB NDS za 2017 (PDF, 261.2 KiB)
 • Załącznik - RB Z za 2017 (PDF, 94.1 KiB)
 • Załącznik - Aktualny WPF (PDF, 5.8 MiB)
 • Załączniki - dokumenty z powołania Skarbnika i wyboru Burmistrza (PDF, 846.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 23.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 39.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 43.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.7 KiB)
5 2018-09-15 2018-10-24 10:00:00 Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 659.5 KiB)
 • Załączniki do edycji do SIWZ (DOC, 215 KiB)
 • Załącznik nr 8, 9, 10 do SIWZ (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ_Regulamin utrzymania czystości (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ_Mapka (JPG, 181 KiB)
 • Załącznik nr12 do SIWZ_JEDZ (ZIP, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 27.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 26.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 107.5 KiB)
6 2018-08-08 2018-08-27 10:00:00 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUTOL - JANOWICE – ETAP II rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 526.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 107.9 KiB)
 • Część III_SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 3.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania - unieważnienie (PDF, 28.5 KiB)
7 2018-07-17 2018-08-07 10:00:00 Wykonanie przyłączy zewnętrznych do budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszyn, Gmina Lubsko rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 122 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - Cześć I-II (PDF, 466 KiB)
 • Część III_SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 7 MiB)
 • Zalączniki do edycji do SIWZ (DOCX, 98.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja o wyniku postepowania (PDF, 30.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 44.7 KiB)
8 2018-06-29 2018-07-09 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2018 – 31.08.2019 rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 89 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 494.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 a do oferty -Formularz cenowy-zmiana 04.07.2018 (DOCX, 32 KiB)
 • Załączniki do edycji - do SIWZ (DOC, 240 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ (PDF, 91.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 37.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 25.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 50.8 KiB)
9 2018-05-25 2018-07-20 10:00:00 Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 594 265,00 PLN dla Gminy Lubsko rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 20.06.2018 i 05.07.2018 (PDF, 328.4 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ do edycji (DOC, 215.5 KiB)
 • Cześć IV_SIWZ - dokumenty dotyczace zdolnosci kredytowej (ZIP, 110.5 MiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 80.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia -05.07.2018 (PDF, 25.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 50.1 KiB)
10 2018-04-25 2018-05-10 10:00:00 Wykonanie przyłączy zewnętrznych do budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymienice, Gmina Lubsko rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 116.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zalącznikami (PDF, 438.3 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ do edycji (DOCX, 97.1 KiB)
 • Cześć III_SIWZ _ Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 12 MiB)
 • Część III_SIWZ_OPZ_projekt budowlano wykonawczy (PDF, 9.8 MiB)
 • Część III_SIWZ_OPZ_Podlądowy przedmiar robót (PDF, 875.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 35 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 31 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu