ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2014-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa targowiska miejskiego w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 74.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -Część I-II (PDF, 652.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -Część III_Opis przedmiotu zamówienia (RAR, 27 MiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców 26.05.2014 (PDF, 312.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 81.8 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2014-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kontrakt nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Górzyn, Lutol, Małowice i Stara Woda - dokończenie zadania oraz budowa kanalizacji deszczowej w Górzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 187.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami -Część I_IDW - zmienione w punkcie 9.1.3)a) IDW (PDF, 598.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -Część II_Warunki umowy (PDF, 342.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -Część III_Opis przedmiotu umowy (RAR, 1.7 GiB)
 • Przedmiar robót - plik do edycji (XLS, 85.5 KiB)
 • Załączniki do IDW - do edycji (DOC, 233.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 58.7 KiB)
 • Informacja dodatkowa dla Wykonawcy o materiałach na budowie (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -27.05.2014 (PDF, 60.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 67.2 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2014-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Lutol, Osiek, Mierków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja świetlic (PDF, 678.4 KiB)
 • SIWZ - zmieniona 06.03.2014 (PDF, 757.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 222 MiB)
 • Formularze do wypełnienia - wersja edytowalna (DOC, 266.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - I tura (PDF, 104.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - I tura-uzupełnienie (PDF, 50.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 134.2 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2013-12-24
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami -zmieniona 30.12.2013 (PDF, 468.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 57.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ do edycji - zmiana 30.12.2013 r. (DOC, 290 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców -30.12.2013 (PDF, 2.8 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 512.8 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2013-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 60.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmieniona w dniu 19.12.2013 r. (PDF, 468.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ do edycji - zmienione 19.12.2013 r. (DOC, 240 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców -19.12.2013 (PDF, 2.9 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - CZĘŚĆ I (PDF, 26.1 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2013-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowywania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubsko”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 60 KiB)
 • Formularz cenowy - Załącznik Nr 1 do formularza oferty (XLSX, 48.7 KiB)
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia (XLSX, 44.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców -31.10.2013 (PDF, 454.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 628 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2013-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Indywidualizacja nauczania i wychowywania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych w Gminie Lubsko - Zajęcia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 71.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 563.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania z dnia 21.11.2013 r. (PDF, 26 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2013-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przystosowanie budynku przy ul. Bohaterów 2 w Lubsku dla osób niepełnosprawnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część - I - III - zmieniona w dniu 17.10.2013 (PDF, 416.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 67.1 KiB)
 • SIWZ - Część III - Specyfikacja techniczna (PDF, 150.5 KiB)
 • SIWZ - Część III - Dokumentacja projektowa (RAR, 84.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 46 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców -17.10.2013 (PDF, 53.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 30.8 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2013-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przetarg na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko (PDF, 555 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko (PDF, 78.5 KiB)
 • Formularze - wersja do edycji (DOC, 158.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 37.9 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2013-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - potwierdzenie przekazania do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 02.10.2013 r. (PDF, 143.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część - I - III - zmieniona w dniu 30.10.2013 (PDF, 608.7 KiB)
 • Załączniki graficzne do SIWZ (RAR, 4.2 MiB)
 • Część IV SIWZ_ogólne specyfikacje techniczne (RAR, 137.4 KiB)
 • Wzory formularzy do Części I SIWZ - do edycji (DOC, 158.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców -31.10.2013 (PDF, 580.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 34.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji