ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2015-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej Mierków – Gareja, obręb Mierków, gm. Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa odcinka drogi do Garei (PDF, 73.2 KiB)
 • SIWZ - przebudowa odcinka drogi do Garei (PDF, 570.9 KiB)
 • załączniki do SIWZ - przebudowa odcinka drogi do Garei (RAR, 1.2 MiB)
 • wzory formularzy (DOC, 185 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 415 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2015-05-15
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 w Lubsku wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek w Przedszkolu Nr 2 w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -Część I - II (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ _Część III_Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 531.9 KiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji (DOC, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 449.9 KiB)
 • SIWZ_Część III_Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna - Przedszkole Nr 1 (RAR, 4 MiB)
 • SIWZ_Część III_Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna - Przedszkole Nr 2 (RAR, 9.6 MiB)
 • SIWZ_Część III_Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna - Adaptacja Żłobka w Przedszkolu Nr 2 (RAR, 987.6 KiB)
 • SIWZ_Część III_Przedmiary robót (RAR, 22.4 MiB)
 • Część III - Wyjaśnienia dotyczące pozycji kosztorysów (PDF, 29.2 KiB)
 • Zdjęcia Przedszkole Nr 1 (RAR, 20.4 MiB)
 • Zdjęcia Przedszkole Nr 2 (RAR, 17.9 MiB)
 • Przedmiary robót - do edycji w Excel (XLS, 281.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 354 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2015-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 61.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 380 KiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji (DOC, 164.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie (PDF, 32.9 KiB)
 • Informacja o powtórzonej czynności w postępowaniu (PDF, 27.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.9 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2015-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2015-03-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kontrakt nr 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik Nr 11 do PFU_cześć informacyjna (JPG, 2.4 MiB)
 • Załącznik Nr 2 do PFU_cześć informacyjna (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115 KiB)
 • SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -Część I-II - zmiana 13.03.2015 (PDF, 752.5 KiB)
 • SIWZ _Część III_PFU_część opisowa - zmiana 18.03.2015 (PDF, 360.9 KiB)
 • SIWZ _Część III_PFU_Warunki wykonania - zmiana 18.03.2015 (PDF, 946.6 KiB)
 • SIWZ _Część III_PFU_część informacyjna (PDF, 214.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 13.03.2015 (PDF, 106.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 18.03.2015 (PDF, 141.3 KiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji (DOC, 305 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 19.03.2015 (PDF, 95.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 525.5 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2015-01-19
Termin składania ofert / wniosków
2015-02-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 400.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -Część I - II - zmiana 30.01.2015 (PDF, 937.7 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - SIWZ Część III - zmiana 30.01.2015 (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji -zmiana 30.01.2015 (DOC, 211 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 351.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 30.01.2015 (PDF, 430.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 351.1 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2014-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 23.12.2014 (PDF, 481.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 57.2 KiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji - zmiana 22.12.2014 (DOC, 279.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawcy (PDF, 78.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 24.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawcy -24.12.2014 (PDF, 97.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 31.3 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2014-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa bonów żywnościowych i ich realizacja dla klientów MGOPS w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 27.11.2014 (PDF, 455.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 64.1 KiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji -zmiana 27.11.2014 (DOC, 183 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 540.7 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2014-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kontrakt nr 8 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Lubsko, ul. Paderewskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Część I i II (PDF, 720.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 76.7 KiB)
 • SIWZ - Część III_Dokumantacja projektowa (RAR, 7.9 MiB)
 • SIWZ - Część III_Specyfikacje techniczne - zmiana dnia 02.12.2014 (RAR, 943.4 KiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji (DOC, 281.5 KiB)
 • Poglądowy przedmiar robót (PDF, 42.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy (PDF, 90.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 56.9 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2014-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kontrakt nr 9 - Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko, Lutol i Budziechów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 752.9 KiB)
 • SIWZ - Część III Program Funkcjonalno Użytkowy (RAR, 196.4 MiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji (DOC, 311.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 1 MiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2014-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I TRANSPORT ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Potwierdzenie przekazania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej- 14.10.2014 (PDF, 155.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 183.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana z dnia 07.11.2014 (PDF, 655.7 KiB)
 • Załączniki nr 1 - 7 - do edycji (DOC, 242.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ (RAR, 925.6 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ (RAR, 392.7 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SIWZ (JPG, 2.4 MiB)
 • Załącznik Nr 12 do SIWZ (PDF, 113.8 KiB)
 • Załącznik Nr 14 do SIWZ (JPG, 181 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SIWZ (JPG, 9.7 MiB)
 • Załącznik Nr 13 do SIWZ (JPG, 23.7 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 23.10.2014 (PDF, 79.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawcy(1) (PDF, 75 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 25.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji