ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 141
Data ogłoszenia
2010-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2010-07-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ulicy Strzeleckiej w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 327.6 KiB)
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - budowa boisk Orlik 2012 (PDF, 12.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (STWiOR typowa) (RAR, 8.1 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (STWiOR uzupełnienie) (RAR, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiar robót (RAR, 403.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ZIP, 95.5 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 1.6 MiB)
Lp 142
Data ogłoszenia
2010-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2010-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ulicy Reymonta w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ulicy Reymonta w Lubsku (PDF, 167.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (RAR, 30.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 06.07.2010 (PDF, 124.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 12.07.2010 (PDF, 2 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 1.9 MiB)
Lp 143
Data ogłoszenia
2010-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2010-06-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (RAR, 2 MiB)
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wymiana stolarki okiennej w Sp 1 w Lubsku-zmodyfikowane dnia 07.06.2010 (PDF, 38.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców 10.06.2010 (PDF, 34 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmodyfikowana 18.06.2010 (PDF, 294.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 22.06.2010 r. (PDF, 34.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (DOC, 36.5 KiB)
Lp 144
Data ogłoszenia
2010-05-19
Termin składania ofert / wniosków
2010-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wymiana stolarki okiennej w SP 3 w Lubsku (PDF, 38.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmodyfikowana dnia 21.05.2010 r. (RAR, 516.3 KiB)
 • Odpowiedzi z dnia 07.06.2010 na pytania Wykonawców (PDF, 41.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 33.3 KiB)
Lp 145
Data ogłoszenia
2010-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2010-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.912.946,00 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (RAR, 20 MiB)
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - kredyt długoterminowy (PDF, 37.7 KiB)
 • Uchwała nr 227/2010 opinia RIO osprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok (PDF, 3.7 MiB)
 • Odpowiedzi z dnia 31.05.2010 na pytania Wykonawcy z dnia 28.05.2010 (PDF, 2.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-modyfikacja z dnia 02.06.2010 (RAR, 222.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 842.2 KiB)
Lp 146
Data ogłoszenia
2010-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2010-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa bonów żywnościowych i ich realizacja dla klientów MGOPS w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o przetargu nieograniczonym (PDF, 156.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 227.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 808.8 KiB)
Lp 147
Data ogłoszenia
2010-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2010-05-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.912.946,00 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (RAR, 19.6 MiB)
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - kredyt długoterminowy (PDF, 1.5 MiB)
 • Sprawozdania RB za I kwartał 2010 (RAR, 451.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie przetargu (PDF, 727.8 KiB)
Lp 148
Data ogłoszenia
2010-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa gazu płynnego wraz z dostawą zbiornika i jego dzierżawą dla obiektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Górzynie, Gmina Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 203 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 30.5 KiB)
Lp 149
Data ogłoszenia
2010-04-09
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 1.912.946,00 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z załącznikami (RAR, 19.4 MiB)
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (PDF, 1.4 MiB)
 • Opinia RIO nr 58/2010 w sprawie możliwości spłaty kredytu (PDF, 2.5 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - 20.04.2010 r. (PDF, 3.7 MiB)
 • Opinia RIO 354.2009 w sprawie wykonania budżetu za I połrocze 2009 r. (PDF, 196.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmodyfikowana dnia 20.04.2010 (PDF, 243 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania - unieważnienie postępowania (PDF, 757.2 KiB)
Lp 150
Data ogłoszenia
2010-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2010-05-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 108 000 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2010/S 65-097577 (PDF, 137.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (RAR, 19.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia - cześć I - IV zmodyfikowan dnia 07.04.2010 r. (PDF, 200.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy - 15.04.2010 r. (PDF, 1.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - 23.04.2010 r. (PDF, 262.2 KiB)
 • Sprawozdania RB Gminy Lubsko za I kwartał 2010 r. (RAR, 451.3 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania (PDF, 420.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji