ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 131
Data ogłoszenia
2011-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2011-03-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kontrakt 1 - Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Górzyn, Lutol, Małowice, Stara Woda
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Kontrakt 1 (PDF, 190.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (RAR, 56.9 MiB)
 • SIWZ - Część III - PFU część opisowa - zmieniona 01.03.2011 (PDF, 420.1 KiB)
 • Odpowiedż na pytania wykonawców - 11.03.2011 r. (PDF, 141.8 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców II - 17.03.2011 r. (PDF, 137.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców III - 21.03.2011 r. (PDF, 82.8 KiB)
 • Załącznik 3a do części informacyjnej - mapa (RAR, 7.3 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania_K1 (PDF, 78.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 116.5 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2011-01-27
Termin składania ofert / wniosków
2011-02-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kontrakt 7 - Pomoc techniczna dla projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko współfinansowanego z Funduszu Spójności
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 856.5 KiB)
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Kontrakt 7 - Pomoc techniczna (PDF, 155.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmodyfikowana 09.02.2011 (PDF, 856.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 09.02.2011 (PDF, 104.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 09.02.2011 (PDF, 202.2 KiB)
 • Formularze do przetargu w wersji edytowalnej (DOC, 262 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmodyfikowana 10.02.2011 r. (PDF, 856.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 10.02.2011 (PDF, 96 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmodyfikowana 14.02.2011 (PDF, 857.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - 14.02.2011 (PDF, 154.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 2.3 MiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2010-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2010-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
KONTRAKT 6 – PEŁNIENIE ROLI INŻYNIERA KONTRAKTU dla Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” współfinansowanego z Funduszu Spójności
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (RAR, 885.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Kontrakt 6 - Inżynier Kontraktu (PDF, 196.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - 08.12.2010 (PDF, 13.8 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 1003.5 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2010-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony nazwa: "Obsługa i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Gminie Lubsko"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 356.8 KiB)
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa i zarządzanie cmentarzami (PDF, 92.6 KiB)
 • Mapa poglądowa rozmieszczenia cmentarzy w Gminie Lubsko (JPG, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (DOC, 35 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2010-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja Baszty Pachołków Miejskich w Lubsku – etap I – roboty wewnętrzne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (RAR, 29.7 MiB)
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - renowacja baszty-etap I-roboty wewnętrzne-nieaktualne (PDF, 6.2 MiB)
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - renowacja baszty-etap I-roboty wewnętrzne-poprawiona (DOC, 95.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 932.3 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2010-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2010-11-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmieniony: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 905 235 PLN dla Gminy Lubsko Pierwotny: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 601 898,00 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (RAR, 24.8 MiB)
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -kredyt długoterminowy 4.601.898,00 PLN (PDF, 130.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach (RAR, 25.6 MiB)
 • I Sprostowanie do Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym - zmiana kwoty kredytu na 8.905.235 PLN (PDF, 90.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 6.9 MiB)
 • Zestawienie przepływów pieniężnych-prognoza długu (XLS, 94.5 KiB)
 • Opinia RIO dot spłaty kredytu na kwotę 4.601.898 zł (PDF, 5 MiB)
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (PDF, 1.8 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach z dnia 09.11.2010 r. - noty termin składania ofert (RAR, 27.4 MiB)
 • II Sprostowanie do Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym - zmiana terminu składania ofert (do 30.11.2010) (PDF, 86 KiB)
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach (PDF, 2.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawcy-12.11.2010 (PDF, 869.8 KiB)
 • Opinia RIO - Uchwała nr 494/2010 z dnia 22.11.2010 r. w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Lubsko kredytu w wysokości 8.905.235PLN (PDF, 4.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - 23.11.2010 r. (PDF, 2.1 MiB)
 • Sprawozdanie RB za 09.2010r. (RAR, 150.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - 25.11.2010 (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 987.7 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2010-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2010-09-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa opału do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Lubsku i Punktu Filialnego w Mierkowie w ilości 160 t węgla gat. I kostka wraz z dostawą własnym transportem na sezon grzewczy 2010/2011
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 108 KiB)
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dostawa opału do Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku (DOC, 35.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 34.5 KiB)
 • Wzory formularzy dla Wykonawców (DOC, 50 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (DOC, 25 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2010-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2010-09-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Nr 1 w Lubsku w ilości 60.000 m3 na sezon grzewczy 2010/2011
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dostawa oleju opałowego do Gimnazjum nr 1 w Lubsku (PDF, 73.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 301.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (DOC, 31.5 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2010-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2010-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie oświetlenia drogowego przy ulicy Artyleryjskiej, Dębowej i Stolarskiej w Lubsku oraz wykonanie przyłącza do zasilania elektroenergetycznego budynku kaplicy na cmentarzu wiejskim w Starej Wodzie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjska, Dębowa i Stolarska w Lubsku oraz wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w kaplicy na cmentarzu w Starej Wodzie (PDF, 84.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (RAR, 17.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 14.09.2010 (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 1 MiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2010-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2010-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg rolniczych w Lutolu i Starej Wodzie, Gmina Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa dróg rolniczych w Lutolu i Starej Wodzie, Gmina Lubsko (PDF, 6.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (RAR, 26.9 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 1.1 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji