ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2013-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przystosowanie budynku przy ul. Bohaterów 2 w Lubsku dla osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 67.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część - I-III (PDF, 416.2 KiB)
 • SIWZ Część III- Specyfikacje techniczne (PDF, 150.5 KiB)
 • SIWZ Część III - Projekt budowlany (RAR, 84.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 46.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców -07.10.2013 (PDF, 51.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 25.6 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2013-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-26 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 49.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 148.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RTF, 256 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (DOC, 35.5 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2013-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - potwierdzenie przekazania do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 30.04.2013 r. (PDF, 152.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 177.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część - I - III (PDF, 599.7 KiB)
 • Załacznik 8 do SIWZ (RAR, 925.6 KiB)
 • Załacznik 9 do SIWZ (RAR, 34.1 KiB)
 • Załacznik 10 do SIWZ (JPG, 2.4 MiB)
 • Załacznik 12 do SIWZ (RAR, 601.9 KiB)
 • Załącznik 11 PLAN Gminy lubsko (JPG, 9.7 MiB)
 • Załącznik 13 Mapka poglądowa miasta Lubska (JPG, 23.7 MiB)
 • Załącznik 14 - Wykaz usytuowania pojemników na największym osiedlu mieszkaniowym w Lubsku (PDF, 258.6 KiB)
 • Załączniki do IDW -SIWZ w wersji do edycji (DOC, 180.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część - I - III - zmieniona w dniu 10.06.2013 (DOC, 794 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 32.2 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2013-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kontrakt 4 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubsku” - kontrakt na wykonanie robót zgodnie z procedurami FIDIC
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ogłoszone w dniu 10.04.2013 r. (PDF, 248.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część I_IDW (PDF, 612.8 KiB)
 • SIWZ-K4_Część II - Projekt umowy (PDF, 364 KiB)
 • SIWZ-K4.Część III- opis przedmiotu zamówienia (RAR, 369.7 MiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców -09.05.2013 (PDF, 142.3 KiB)
 • Załączniki do IDW w wersji do edycji (DOC, 224.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - dla części I zamówienia-branża elektryczna i AKPiA (PDF, 64.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - dla części II i III zamówienia-gospodarka osadowa i branża budowlana (PDF, 65.6 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2012-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2012-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa bonów żywnościowych i ich realizacja dla klientów MGOPS w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 340.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 55.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców - 07.12.2012 (PDF, 653.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 456 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 33.2 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2012-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2012-10-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Lubsko wraz z jednostkami organizacyjnymi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ubezpieczenie Gminy i jej jednostek (PDF, 54.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 42.2 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2012-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2012-10-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Nr 1 w Lubsku w ilości 55.000 dm3 na sezon grzewczy 2012.2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego (PDF, 69 KiB)
 • załączniki do SIWZ - formularze do wypełnienia (DOC, 124 KiB)
 • SIWZ na dostawę oleju opałowego (PDF, 334.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia (PDF, 30.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 331.2 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2012-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2012-10-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 166.4 KiB)
 • Wzory formularzy do wypełnienia (DOC, 176.5 KiB)
 • SIWZ na dowozy szkolne-zmieniona dnia 06.09.2012 r. (PDF, 547.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 26.09.2012 r. (PDF, 66.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (JPG, 762.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 111.1 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2012-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2012-08-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sanitariatu, przebudowa drogi dojazdowej oraz zagospodarowanie terenu przy zbiorniku Nowiniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140 KiB)
 • Wzory formularzy do wypełnienia (DOC, 165 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (RAR, 108 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 58.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.1 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2012-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2012-08-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 162.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 541 KiB)
 • Załączniki do oferty w wersji do edycji (DOC, 174 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy - 27.07.2012 (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wwyniku postępowania-unieważnienie postępowania (JPG, 193.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji