ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2019-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Lubsko
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe z dnia 07 sierpnia 2019 r. (PDF, 503.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do zapytania ofertowego - oferta wykonawcy (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik Nr 1b do zapytania ofertowego - Klauzula informacyjna (PDF, 461.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy (PDF, 892.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - oświadczenie Wykonawcy (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - umowa powierzenia danych (PDF, 235.6 KiB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 22/w/2019 Burmistrza Lubska (PDF, 871.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 200.8 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2019-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lutol – nawierzchnia placu zabaw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, projekt pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Lutol i Ziębikowo poprzez budowę placów zabaw”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 286.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 2.1 MiB)
 • Załacznik nr 2 - Przedmiar robót (PDF, 178 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Projekt zagospodarowania terenu Lutol (PDF, 1.7 MiB)
 • Protokół z postępowania (PDF, 186.4 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2019-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Lubsko w miejscowościach Lutol i Ziębikowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, projekt pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Lutol i Ziębikowo poprzez budowę placów zabaw”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 358.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 53.3 KiB)
 • Załacznik nr 3 - projekt zagospodarowania terenu Lutol (PDF, 1.7 MiB)
 • Załacznik nr 4 - projekt zagospodarowania terenu Ziębikowo (PDF, 3.6 MiB)
 • Protokół z postępowania (PDF, 247.5 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2019-01-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi gminnej publicznej nr 101801F al. Wojska Polskiego w Lubsku (Nr sprawy: RZ.2711.2.2019)
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 376.2 KiB)
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy (DOC, 35 KiB)
 • Zał. 2 - Projekt umowy (PDF, 279 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2018-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup z dostawą środków czystości, art. sanitarnych i innych artykułów do Urzędu Miejskiego w Lubsku w 2019 roku (Nr sprawy: RZ.2711.20.2018)
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 479.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Projekt umowy (PDF, 306.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw (PDF, 134.5 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2018-10-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa progów zwalniających i znaków drogowych (Nr sprawy: RZ.2711.14.2018)
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 372.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferowy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wykaz progów i znaków (PDF, 287.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 287.4 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2018-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-31 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa ubezpieczenia Gminy Lubsko i jednostek podległych
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
Lp8
Data ogłoszenia
2018-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-12 14:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Oferta cenowa na wykonanie elewacji frontowej w budynku przy ul. Niepodległości 8 w Lubsku
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 662.2 KiB)
 • Załącznik - przedmiar robót (PDF, 691.1 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2018-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych Gminy Lubsko
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
Lp10
Data ogłoszenia
2018-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych Gminy Lubsko
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 79.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 24.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji