ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogólne informacje 56176
Ogłoszenia i komunikaty 526682
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 65795
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 22583
Żłobek Nr 1 8383
Przedszkole Nr 1 54761
Przedszkole Nr 2 37088
Przedszkole Nr 3 21252
Przedszkole Nr 5 29330
Szkoła Podstawowa Nr 1 27015
Szkoła Podstawowa Nr 2 64974
Szkoła Podstawowa Nr 3 27551
Szkoła Podstawowa w Górzynie 20785
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37928
Ośrodek Sportu i Rekreacji 13993
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 16630
Gmina Lubsko 39898
Podstawa prawna działania 8978
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 14922
Liczba mieszkańców 23458
Strategia rozwoju gminy 5
Spółki z udziałem Gminy 7014
PGKiM Sp. z o.o. 33537
LWiK Sp. z o.o. 17567
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 269
Biblioteki 34771
Lubski Dom Kultury 14803
Sołectwa w Gminie 37831
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 51337
Regulamin Rady Miejskiej 5570
Uchwały Rady Miejskiej 2944450
Projekty Uchwał 289432
Wnioski Rady Miejskiej 10736
Skład Rady poprzednich kandecji 34149
Młodzieżowa Rada Miejska 29598
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 142211
Obwieszczenia - wybory 20598
Druki 70710
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13437
Jak załatwić 339298
Wydziały 212840
Sprawy 265540
Akty prawne 2466373
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 5558
Zarządzenia Burmistrza 2082089
Interpretacje 595
Nabór na wolne stanowiska 591495
Kwestionariusz osobowy 6367
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 343624
Wzory dokumentów 9300
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 3822
Inwestycje celu publicznego 2018 321
Inwestycje celu publicznego 2017 14747
Inwestycje celu publicznego 2016 35939
Inwestycje celu publicznego 2015 58740
Inwestycje celu publicznego 2013 47074
Inwestycje celu publicznego 2014 84176
Inwestycje celu publicznego 2012 70741
Zamówienia publiczne 1469935
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1269
Zamówienia do 30 000 Euro 197844
Zamówienia na Platformie Zakupowej 655
Zamówienia w BIP 1558
Regulamin 816
Archiwum do 31.01.2016 24169
Nieruchomości - wykazy 88595
Sprzedaż nieruchomości 571815
Najem 149181
Dzierżawy 301407
Nieruchomości - przetargi 288444
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 208146
Program Ochrony Środowiska 10933
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 37833
Usuwanie azbestu 13269
Zużyty sprzęt elektroniczny 14418
Ewidencja zezwoleń 10810
Wniosek 3911
Odpady komunalne 6751
Oświadczenia majątkowe 693164
Podstawa prawna 5932
Treść oświadczeń majątkowych 416127
Oświadczenia archiwalne 4
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 9248
Naczelnicy, Kierownicy 4955
Radni 4966
Dyrektorzy jednostek podległych 4831
Rejestry i Ewidencje 7525
Rejestry 17152
Ewidencje 4767
Archiwum Zakładowe 11511
Rejestr działalności regulowanej 4734
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5108
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 19813
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 1451
Wykazy 22974
Protokoły pokontrolne 5309
Plany zagospodarowania przestrzennego 47124
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Zawarte Umowy 165454
2006/2007 rok 6123
Sprawozdanie z wykonania budżetu 31965
Oświata 1557
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 15467
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4574
Dowozy szkolne 3674
Żłobki i kluby dziecięce 9455
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 33282
Wybory, referenda 6162
Parlament 2015 18565
Referendum 6.9.2015 12251
prezydenckie 2015 17507
do samorządu terytorialnego 2014 r. 64660
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 10557
Informacje dla pracowników 0
PKZP 21293
Statut, uchwały 2633
Skład Zarządu 3434
Skład Komisji Rewizyjnej 3112
Wzory deklaracji i wniosków 3748
Działalność telekomunikacyjna 2852
Kontrole podatkowe 2448
Zgromadzenia publiczne 1429
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 554

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 27321
O biuletynie 13876
Adresy i Telefony 177008
Redakcja Biuletynu 15519
Statystyki 6141
Rejestr zmian 1478235
Mapa serwisu 5584
Nieudostępnione w BIP 16841

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku