ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogólne informacje 61728
Ogłoszenia i komunikaty 574291
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 70005
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 24120
Żłobek Nr 1 9575
Przedszkole Nr 1 56580
Przedszkole Nr 2 39379
Przedszkole Nr 3 22570
Przedszkole Nr 5 30960
Szkoła Podstawowa Nr 1 28494
Szkoła Podstawowa Nr 2 66570
Szkoła Podstawowa Nr 3 29396
Szkoła Podstawowa w Górzynie 21971
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 40765
Ośrodek Sportu i Rekreacji 15217
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 17925
Gmina Lubsko 41706
Podstawa prawna działania 9579
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 16056
Liczba mieszkańców 25118
Strategia rozwoju gminy 5
Spółki z udziałem Gminy 7687
PGKiM Sp. z o.o. 35218
LWiK Sp. z o.o. 19027
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 269
Biblioteki 37359
Lubski Dom Kultury 15837
Sołectwa w Gminie 40547
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 54012
Regulamin Rady Miejskiej 5592
Uchwały Rady Miejskiej 3143770
Projekty Uchwał 311235
Wnioski Rady Miejskiej 11277
Skład Rady poprzednich kandecji 36618
Młodzieżowa Rada Miejska 31241
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 143247
Obwieszczenia - wybory 22279
Druki 79247
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15238
Jak załatwić 372583
Wydziały 236450
Sprawy 294707
Akty prawne 2615742
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 6556
Zarządzenia Burmistrza 2186361
Interpretacje 1796
Nabór na wolne stanowiska 639701
Wymagane dokumenty 6999
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 366336
Wzory dokumentów 11479
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 4083
Inwestycje celu publicznego 2018 4211
Inwestycje celu publicznego 2017 20101
Inwestycje celu publicznego 2016 41699
Inwestycje celu publicznego 2015 63947
Inwestycje celu publicznego 2013 50420
Inwestycje celu publicznego 2014 90920
Inwestycje celu publicznego 2012 75464
Zamówienia publiczne 1570452
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2069
Zamówienia do 30 000 Euro 228643
Zamówienia na Platformie Zakupowej 1620
Zamówienia w BIP 6238
Regulamin 1409
Archiwum do 31.01.2016 27670
Zawarte Umowy 175574
2006/2007 rok 6456
Nieruchomości - wykazy 92367
Sprzedaż nieruchomości 614063
Najem 166491
Dzierżawy 336696
Nieruchomości - przetargi 350597
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 230312
Program Ochrony Środowiska 12964
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 40428
Usuwanie azbestu 14255
Zużyty sprzęt elektroniczny 15375
Ewidencja zezwoleń 11792
Wniosek 4394
Odpady komunalne 8133
Oświadczenia majątkowe 764093
Podstawa prawna 6328
Treść oświadczeń majątkowych 447799
Rejestry i Ewidencje 8220
Rejestry 17716
Ewidencje 5034
Archiwum Zakładowe 12340
Rejestr działalności regulowanej 4887
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5752
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 21858
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 1924
Wykazy 24392
Protokoły pokontrolne 6282
Plany zagospodarowania przestrzennego 50620
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Wykonanie budżetu 34788
Oświata 2144
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 16352
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4871
Dowozy szkolne 4069
Żłobki i kluby dziecięce 11118
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 36620
Wybory, referenda 6185
Parlament 2015 21398
Referendum 6.9.2015 13356
prezydenckie 2015 18682
do samorządu terytorialnego 2014 r. 68428
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 11595
Informacje dla pracowników 0
PKZP 24051
Statut, uchwały 3014
Skład Zarządu 3866
Skład Komisji Rewizyjnej 3487
Wzory deklaracji i wniosków 4217
Działalność telekomunikacyjna 4405
Kontrole podatkowe 3960
Zgromadzenia publiczne 2255
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1558

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 29416
O biuletynie 14625
Adresy i Telefony 191391
Redakcja Biuletynu 16121
Statystyki 6689
Rejestr zmian 1572122
Mapa serwisu 6132
Nieudostępnione w BIP 18414
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 220

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku