Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 2449
Podstawa prawna działania 353
Statut Gminy 40
Burmistrz Lubska 737
Liczba mieszkańców 752
Strategia rozwoju gminy 36
Urząd Miejski 2434
Regulamin organizacyjny 925
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 1192
Żłobek Nr 1 486
Przedszkole Nr 1 781
Przedszkole Nr 2 871
Przedszkole Nr 3 697
Przedszkole Nr 5 812
Szkoła Podstawowa Nr 1 752
Szkoła Podstawowa Nr 2 785
Szkoła Podstawowa Nr 3 958
Szkoła Podstawowa w Górzynie 633
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1262
Ośrodek Sportu i Rekreacji 594
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 776
Spółki z udziałem Gminy 566
PGKiM Sp. z o.o. 845
LWiK Sp. z o.o. 646
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 481
Biblioteka 873
Lubski Dom Kultury 632
Sołectwa w Gminie 1513
Rada Miejska w Lubsku 3170
Radni 1979
Uchwały Rady Miejskiej 111300
Projekty Uchwał 11729
Raport o stanie gminy 199
Posiedzenia Rady Miejskiej 7406
Protokoły z głosowań 1021
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 1942
Transmisja obrad 1723
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 570
Młodzieżowa Rada Miejska 1154
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 463
Obwieszczenia - wybory 917
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2548

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 692526
Druki 94420
Jak załatwić 432263
Wydziały 282381
Sprawy 344040
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17765
Akty prawne 3157737
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 8730
Zarządzenia Burmistrza 2627894
Interpretacje 3659
Wykonanie budżetu 40573
Sprawozdania finansowe 810
Zamówienia publiczne 1830727
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3220
Zamówienia do 30 000 Euro 306380
Zamówienia na Platformie Zakupowej 3626
Zamówienia w BIP 23824
Regulamin 3373
Archiwum do 31.01.2016 34745
Zawarte Umowy 198055
Inwestycje celu publicznego 5399
Inwestycje celu publicznego 2019 4069
Inwestycje celu publicznego 2018 15745
Inwestycje celu publicznego 2017 31108
Inwestycje celu publicznego 2016 51562
Inwestycje celu publicznego 2015 74473
Plany zagospodarowania przestrzennego 56743
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 479980
Nieruchomości - wykazy 100389
Sprzedaż nieruchomości 716141
Najem 207110
Dzierżawy 402057
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 271416
Program Ochrony Środowiska 16417
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 44598
Usuwanie azbestu 15911
Zużyty sprzęt elektroniczny 16744
Ewidencja zezwoleń 13218
Wniosek 5196
Odpady komunalne 10861
Oświadczenia majątkowe 908423
Podstawa prawna 7070
Treść oświadczeń majątkowych 529923
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 422139
Wzory dokumentów 15215
Oświata 3452
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 18060
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5370
Dowozy szkolne 4978
Rejestry i Ewidencje 9969
Rejestry 18592
Ewidencje 5482
Archiwum Zakładowe 13406
Rejestr działalności regulowanej 5142
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7038
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 593
Rejestr Instytucji Kultury 25021
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 2744
Ewidencja kąpielik 1084
Protokoły pokontrolne 8004
Petycje 2265
Zgromadzenia publiczne 3669
Wybory, referenda 6237
PE 2019 3188
Wybory samorządowe 2018 3745
Parlament 2015 25571
Referendum 6.9.2015 15326
prezydenckie 2015 21125
Kontrole 534
Kontrole podatkowe 1080
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 311
Nabór na wolne stanowiska 732737
Wymagane dokumenty 8865
Działalność telekomunikacyjna 6572
Informacje dla pracowników 0
PKZP 28825
Statut, uchwały 3776
Skład Zarządu 4660
Skład Komisji Rewizyjnej 4142
Wzory deklaracji i wniosków 5038

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35249
O biuletynie 15832
Adresy i Telefony 223998
Redakcja Biuletynu 17200
Statystyki 7600
Rejestr zmian 1905619
Mapa serwisu 7274
Nieudostępnione w BIP 20395
RODO w Urzędzie 6077