ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogólne informacje 60490
Ogłoszenia i komunikaty 557411
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 68884
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 23716
Żłobek Nr 1 9268
Przedszkole Nr 1 56036
Przedszkole Nr 2 38567
Przedszkole Nr 3 22192
Przedszkole Nr 5 30534
Szkoła Podstawowa Nr 1 28085
Szkoła Podstawowa Nr 2 66008
Szkoła Podstawowa Nr 3 28904
Szkoła Podstawowa w Górzynie 21690
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 39889
Ośrodek Sportu i Rekreacji 14884
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 17678
Gmina Lubsko 41212
Podstawa prawna działania 9466
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 15748
Liczba mieszkańców 24734
Strategia rozwoju gminy 5
Spółki z udziałem Gminy 7493
PGKiM Sp. z o.o. 34772
LWiK Sp. z o.o. 18669
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 269
Biblioteki 36810
Lubski Dom Kultury 15610
Sołectwa w Gminie 39944
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 53345
Regulamin Rady Miejskiej 5584
Uchwały Rady Miejskiej 3082187
Projekty Uchwał 305300
Wnioski Rady Miejskiej 11154
Skład Rady poprzednich kandecji 36039
Młodzieżowa Rada Miejska 30941
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 142858
Obwieszczenia - wybory 21902
Druki 77182
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14895
Jak załatwić 363155
Wydziały 229597
Sprawy 286843
Akty prawne 2571113
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 6310
Zarządzenia Burmistrza 2154744
Interpretacje 1569
Nabór na wolne stanowiska 626604
Kwestionariusz osobowy 6794
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 358485
Wzory dokumentów 10971
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 3960
Inwestycje celu publicznego 2018 2765
Inwestycje celu publicznego 2017 18556
Inwestycje celu publicznego 2016 39891
Inwestycje celu publicznego 2015 62648
Inwestycje celu publicznego 2013 49531
Inwestycje celu publicznego 2014 89113
Inwestycje celu publicznego 2012 74170
Zamówienia publiczne 1540874
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1888
Zamówienia do 30 000 Euro 216765
Zamówienia na Platformie Zakupowej 1325
Zamówienia w BIP 4762
Regulamin 1172
Archiwum do 31.01.2016 26699
Zawarte Umowy 172467
2006/2007 rok 6387
Nieruchomości - wykazy 91195
Sprzedaż nieruchomości 600916
Najem 161574
Dzierżawy 327168
Nieruchomości - przetargi 332790
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 223740
Program Ochrony Środowiska 12441
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 39850
Usuwanie azbestu 14022
Zużyty sprzęt elektroniczny 15196
Ewidencja zezwoleń 11575
Wniosek 4278
Odpady komunalne 7814
Oświadczenia majątkowe 742539
Podstawa prawna 6216
Treść oświadczeń majątkowych 437787
Oświadczenia archiwalne 4
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 9819
Naczelnicy, Kierownicy 5263
Radni 5251
Dyrektorzy jednostek podległych 5166
Rejestry i Ewidencje 7943
Rejestry 17604
Ewidencje 4986
Archiwum Zakładowe 12188
Rejestr działalności regulowanej 4859
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5568
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 21394
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 1801
Wykazy 24070
Protokoły pokontrolne 6052
Plany zagospodarowania przestrzennego 49805
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu 34054
Oświata 1982
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 16115
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4795
Dowozy szkolne 3972
Żłobki i kluby dziecięce 10776
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 35777
Wybory, referenda 6174
Parlament 2015 20727
Referendum 6.9.2015 13111
prezydenckie 2015 18410
do samorządu terytorialnego 2014 r. 67424
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 11320
Informacje dla pracowników 0
PKZP 23398
Statut, uchwały 2934
Skład Zarządu 3765
Skład Komisji Rewizyjnej 3412
Wzory deklaracji i wniosków 4125
Działalność telekomunikacyjna 4058
Kontrole podatkowe 3598
Zgromadzenia publiczne 2072
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1273

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 28857
O biuletynie 14489
Adresy i Telefony 187369
Redakcja Biuletynu 15991
Statystyki 6583
Rejestr zmian 1543768
Mapa serwisu 5994
Nieudostępnione w BIP 18120

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku