Statystyki - Gmina Lubsko
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogólne informacje 62676
Ogłoszenia i komunikaty 588376
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 70934
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 24875
Żłobek Nr 1 9847
Przedszkole Nr 1 57120
Przedszkole Nr 2 40090
Przedszkole Nr 3 22977
Przedszkole Nr 5 31410
Szkoła Podstawowa Nr 1 28918
Szkoła Podstawowa Nr 2 67059
Szkoła Podstawowa Nr 3 29784
Szkoła Podstawowa w Górzynie 22180
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 41701
Ośrodek Sportu i Rekreacji 15653
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 18281
Gmina Lubsko 42082
Podstawa prawna działania 9709
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 16351
Liczba mieszkańców 25483
Strategia rozwoju gminy 5
Spółki z udziałem Gminy 7953
PGKiM Sp. z o.o. 35578
LWiK Sp. z o.o. 19380
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 269
Biblioteki 37859
Lubski Dom Kultury 16038
Sołectwa w Gminie 41000
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 54529
Regulamin Rady Miejskiej 5600
Uchwały Rady Miejskiej 3195122
Projekty Uchwał 318021
Wnioski Rady Miejskiej 11387
Skład Rady poprzednich kandecji 36975
Młodzieżowa Rada Miejska 31501
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 144328
Obwieszczenia - wybory 22588
Druki 80945
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15557
Jak załatwić 377909
Wydziały 240141
Sprawy 298232
Akty prawne 2653953
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 6784
Zarządzenia Burmistrza 2214149
Interpretacje 2112
Nabór na wolne stanowiska 649462
Wymagane dokumenty 7378
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 372434
Wzory dokumentów 11927
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 4285
Inwestycje celu publicznego 2018 5565
Inwestycje celu publicznego 2017 21446
Inwestycje celu publicznego 2016 43041
Inwestycje celu publicznego 2015 64944
Inwestycje celu publicznego 2013 50996
Inwestycje celu publicznego 2014 92363
Inwestycje celu publicznego 2012 76346
Zamówienia publiczne 1589164
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2249
Zamówienia do 30 000 Euro 238923
Zamówienia na Platformie Zakupowej 1856
Zamówienia w BIP 7127
Regulamin 1722
Archiwum do 31.01.2016 28303
Zawarte Umowy 178303
2006/2007 rok 6518
Nieruchomości - wykazy 93313
Sprzedaż nieruchomości 625803
Najem 170669
Dzierżawy 344030
Nieruchomości - przetargi 365101
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 235522
Program Ochrony Środowiska 13451
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 41049
Usuwanie azbestu 14461
Zużyty sprzęt elektroniczny 15574
Ewidencja zezwoleń 11979
Wniosek 4508
Odpady komunalne 8404
Oświadczenia majątkowe 785158
Podstawa prawna 6448
Treść oświadczeń majątkowych 457486
Rejestry i Ewidencje 8409
Rejestry 17824
Ewidencje 5101
Archiwum Zakładowe 12476
Rejestr działalności regulowanej 4935
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5900
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 22166
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 2038
Ewidencja miejsc wykorzystywanych do kąpieli 230
Wykazy 24665
Protokoły pokontrolne 6500
Plany zagospodarowania przestrzennego 51475
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Wykonanie budżetu 35634
Oświata 2277
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 16523
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4921
Dowozy szkolne 4187
Żłobki i kluby dziecięce 11402
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 37393
Wybory, referenda 6194
Parlament 2015 21963
Referendum 6.9.2015 13556
prezydenckie 2015 18851
do samorządu terytorialnego 2014 r. 69242
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 11888
Informacje dla pracowników 0
PKZP 24596
Statut, uchwały 3110
Skład Zarządu 3981
Skład Komisji Rewizyjnej 3583
Wzory deklaracji i wniosków 4344
Działalność telekomunikacyjna 4695
Kontrole podatkowe 4269
Zgromadzenia publiczne 2461
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1868

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 30323
O biuletynie 14777
Adresy i Telefony 195639
Redakcja Biuletynu 16257
Statystyki 6781
Rejestr zmian 1603182
Mapa serwisu 6262
Nieudostępnione w BIP 18671
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 490

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku