ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 1984
Podstawa prawna działania 258
Statut Gminy 29
Burmistrz Lubska 553
Liczba mieszkańców 586
Strategia rozwoju gminy 28
Urząd Miejski 1739
Regulamin organizacyjny 633
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 918
Żłobek Nr 1 333
Przedszkole Nr 1 635
Przedszkole Nr 2 698
Przedszkole Nr 3 510
Przedszkole Nr 5 632
Szkoła Podstawowa Nr 1 563
Szkoła Podstawowa Nr 2 583
Szkoła Podstawowa Nr 3 716
Szkoła Podstawowa w Górzynie 456
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1006
Ośrodek Sportu i Rekreacji 478
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 482
Spółki z udziałem Gminy 451
PGKiM Sp. z o.o. 602
LWiK Sp. z o.o. 492
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 377
Biblioteka 672
Lubski Dom Kultury 524
Sołectwa w Gminie 1216
Rada Miejska w Lubsku 2788
Radni 1640
Uchwały Rady Miejskiej 67378
Projekty Uchwał 10416
Posiedzenia Rady Miejskiej 5937
Protokoły z głosowań 881
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 1502
Transmisja obrad 1436
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 435
Młodzieżowa Rada Miejska 925
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 361
Obwieszczenia - wybory 698
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1827

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 674970
Druki 92425
Jak załatwić 426343
Wydziały 278918
Sprawy 339690
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17504
Akty prawne 3055209
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 8355
Zarządzenia Burmistrza 2541539
Interpretacje 3459
Wykonanie budżetu 39943
Sprawozdania finansowe 291
Zamówienia publiczne 1785889
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3061
Zamówienia do 30 000 Euro 295124
Zamówienia na Platformie Zakupowej 3318
Zamówienia w BIP 19899
Regulamin 3099
Archiwum do 31.01.2016 33745
Zawarte Umowy 194743
Inwestycje celu publicznego 4780
Inwestycje celu publicznego 2019 2011
Inwestycje celu publicznego 2018 14223
Inwestycje celu publicznego 2017 29386
Inwestycje celu publicznego 2016 50335
Inwestycje celu publicznego 2015 72979
Plany zagospodarowania przestrzennego 55842
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 462818
Nieruchomości - wykazy 99379
Sprzedaż nieruchomości 705846
Najem 204033
Dzierżawy 396998
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 265036
Program Ochrony Środowiska 15964
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 44051
Usuwanie azbestu 15714
Zużyty sprzęt elektroniczny 16571
Ewidencja zezwoleń 13066
Wniosek 5057
Odpady komunalne 10403
Oświadczenia majątkowe 886523
Podstawa prawna 6970
Treść oświadczeń majątkowych 516559
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 414753
Wzory dokumentów 14665
Oświata 3281
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 17829
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5293
Dowozy szkolne 4842
Rejestry i Ewidencje 9329
Rejestry 18447
Ewidencje 5423
Archiwum Zakładowe 13216
Rejestr działalności regulowanej 5095
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6908
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 444
Rejestr Instytucji Kultury 24652
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 2628
Ewidencja miejsc wykorzystywanych do kąpieli 863
Protokoły pokontrolne 7788
Petycje 1782
Zgromadzenia publiczne 3483
Wybory, referenda 6227
PE 2019 1849
Wybory samorządowe 2018 2832
Parlament 2015 25021
Referendum 6.9.2015 14971
prezydenckie 2015 20708
Kontrole 444
Kontrole podatkowe 837
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 224
Nabór na wolne stanowiska 727523
Wymagane dokumenty 8656
Działalność telekomunikacyjna 6251
Informacje dla pracowników 0
PKZP 28350
Statut, uchwały 3655
Skład Zarządu 4552
Skład Komisji Rewizyjnej 4054
Wzory deklaracji i wniosków 4940

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 34255
O biuletynie 15648
Adresy i Telefony 220430
Redakcja Biuletynu 17065
Statystyki 7481
Rejestr zmian 1857178
Mapa serwisu 7104
Nieudostępnione w BIP 20107
RODO w Urzędzie 5043

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku