ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory samorządowe 2018 5356
Ogłoszenia i komunikaty 609773
Ogólne informacje 64125
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 72050
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 26431
Żłobek Nr 1 10224
Przedszkole Nr 1 57889
Przedszkole Nr 2 41045
Przedszkole Nr 3 23497
Przedszkole Nr 5 32117
Szkoła Podstawowa Nr 1 29445
Szkoła Podstawowa Nr 2 67971
Szkoła Podstawowa Nr 3 30467
Szkoła Podstawowa w Górzynie 22561
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42843
Ośrodek Sportu i Rekreacji 16174
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 18711
Spółki z udziałem Gminy 8239
PGKiM Sp. z o.o. 36184
LWiK Sp. z o.o. 19904
ZZO Sp. z o.o. 0
Gmina Lubsko 42643
Podstawa prawna działania 9881
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 16818
Liczba mieszkańców 26065
Strategia rozwoju gminy 5
Instytucje kultury 269
Biblioteki 38534
Lubski Dom Kultury 16310
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 55479
Regulamin Rady Miejskiej 5608
Uchwały Rady Miejskiej 3304846
Projekty Uchwał 332400
Wnioski Rady Miejskiej 11595
Skład Rady poprzednich kandecji 37978
Sołectwa w Gminie 41894
Młodzieżowa Rada Miejska 31856
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 146490
Obwieszczenia - wybory 23221
Druki 83594
Jak załatwić 391027
Wydziały 250316
Sprawy 309220
Akty prawne 2744795
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 7087
Zarządzenia Burmistrza 2283893
Interpretacje 2432
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15919
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 382574
Wzory dokumentów 12682
Nabór na wolne stanowiska 671481
Wymagane dokumenty 7791
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 4533
Inwestycje celu publicznego 2018 7618
Inwestycje celu publicznego 2017 23343
Inwestycje celu publicznego 2016 44977
Inwestycje celu publicznego 2015 66898
Inwestycje celu publicznego 2013 52302
Inwestycje celu publicznego 2014 95099
Inwestycje celu publicznego 2012 78343
Zamówienia publiczne 1635119
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2426
Zamówienia do 30 000 Euro 251291
Zamówienia na Platformie Zakupowej 2147
Zamówienia w BIP 9693
Regulamin 2053
Archiwum do 31.01.2016 29654
Zawarte Umowy 182748
2006/2007 rok 6633
Nieruchomości - wykazy 94529
Sprzedaż nieruchomości 647309
Najem 179140
Dzierżawy 358157
Nieruchomości - przetargi 390400
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 243308
Program Ochrony Środowiska 14087
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 41707
Usuwanie azbestu 14812
Zużyty sprzęt elektroniczny 15776
Ewidencja zezwoleń 12245
Wniosek 4645
Odpady komunalne 8806
Oświadczenia majątkowe 812696
Podstawa prawna 6575
Treść oświadczeń majątkowych 474002
Rejestry i Ewidencje 8679
Rejestry 17977
Ewidencje 5179
Archiwum Zakładowe 12676
Rejestr działalności regulowanej 4973
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6141
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 22776
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 2193
Ewidencja miejsc wykorzystywanych do kąpieli 433
Protokoły pokontrolne 6745
Plany zagospodarowania przestrzennego 52526
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Wykonanie budżetu 36682
Żłobki i kluby dziecięce 11811
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 38584
Wybory, referenda 6213
Parlament 2015 22947
Referendum 6.9.2015 13864
prezydenckie 2015 19296
do samorządu terytorialnego 2014 r. 70798
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 12266
Informacje dla pracowników 0
PKZP 25572
Statut, uchwały 3229
Skład Zarządu 4125
Skład Komisji Rewizyjnej 3681
Wzory deklaracji i wniosków 4481
Działalność telekomunikacyjna 5064
Kontrole podatkowe 4749
Zgromadzenia publiczne 2683
Oświata 2450
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 16844
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4996
Dowozy szkolne 4342
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 2143

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32034
O biuletynie 14976
Adresy i Telefony 201598
Redakcja Biuletynu 16448
Statystyki 6947
Rejestr zmian 1657412
Mapa serwisu 6441
Nieudostępnione w BIP 19013
RODO w Urzędzie 1136

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku