ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 358
Podstawa prawna działania 66
Statut Gminy 16
Burmistrz 110
Liczba mieszkańców 159
Strategia rozwoju gminy 16
Urząd Miejski 533
Regulamin organizacyjny 106
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 306
Żłobek Nr 1 51
Przedszkole Nr 1 100
Przedszkole Nr 2 96
Przedszkole Nr 3 73
Przedszkole Nr 5 98
Szkoła Podstawowa Nr 1 75
Szkoła Podstawowa Nr 2 79
Szkoła Podstawowa Nr 3 84
Szkoła Podstawowa w Górzynie 73
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 111
Ośrodek Sportu i Rekreacji 76
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 87
Spółki z udziałem Gminy 163
PGKiM Sp. z o.o. 111
LWiK Sp. z o.o. 97
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 140
Biblioteki 149
Lubski Dom Kultury 120
Sołectwa w Gminie 285
Rada Miejska w Lubsku 682
Radni 594
Uchwały Rady Miejskiej 1226
Projekty Uchwał 1069
Posiedzenia Rady Miejskiej 574
Protokoły z głosowań 241
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 155
Transmisja obrad 413
Klauzula informacyjna 0
Młodzieżowa Rada Miejska 233
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 73
Obwieszczenia - wybory 108
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 358

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 634946
Ogólne informacje 66661
Druki 87175
Jak załatwić 405654
Wydziały 262882
Sprawy 321987
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16433
Akty prawne 2861189
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 7593
Zarządzenia Burmistrza 2373481
Interpretacje 2855
Wykonanie budżetu 38011
Zamówienia publiczne 1690867
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2691
Zamówienia do 30 000 Euro 270237
Zamówienia na Platformie Zakupowej 2693
Zamówienia w BIP 12475
Regulamin 2473
Archiwum do 31.01.2016 31369
Zawarte Umowy 187651
Inwestycje celu publicznego 4579
Inwestycje celu publicznego 2019 141
Inwestycje celu publicznego 2018 10842
Inwestycje celu publicznego 2017 25952
Inwestycje celu publicznego 2016 47416
Inwestycje celu publicznego 2015 69518
Plany zagospodarowania przestrzennego 53890
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - wykazy 97075
Sprzedaż nieruchomości 671178
Najem 190246
Dzierżawy 375147
Nieruchomości - przetargi 420867
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 251892
Program Ochrony Środowiska 14823
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 42692
Usuwanie azbestu 15190
Zużyty sprzęt elektroniczny 16090
Ewidencja zezwoleń 12609
Wniosek 4801
Odpady komunalne 9355
Oświadczenia majątkowe 844092
Podstawa prawna 6732
Treść oświadczeń majątkowych 490810
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 393712
Wzory dokumentów 13514
Oświata 2736
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 17262
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5125
Dowozy szkolne 4541
Zgromadzenia publiczne 2993
Rejestry i Ewidencje 8897
Rejestry 18166
Ewidencje 5286
Archiwum Zakładowe 12868
Rejestr działalności regulowanej 5019
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6426
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 101
Rejestr Instytucji Kultury 23509
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 2381
Ewidencja miejsc wykorzystywanych do kąpieli 631
Protokoły pokontrolne 7168
Petycje 796
Wybory, referenda 6219
Wybory samorządowe 2018 844
Parlament 2015 23852
Referendum 6.9.2015 14304
prezydenckie 2015 19841
do samorządu terytorialnego 2014 r. 72982
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 12793
Kontrole 140
Kontrole podatkowe 75
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 49
Nabór na wolne stanowiska 695970
Wymagane dokumenty 8180
Działalność telekomunikacyjna 5543
Informacje dla pracowników 0
PKZP 26730
Statut, uchwały 3394
Skład Zarządu 4308
Skład Komisji Rewizyjnej 3842
Wzory deklaracji i wniosków 4711

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32819
O biuletynie 15256
Adresy i Telefony 210176
Redakcja Biuletynu 16726
Statystyki 7146
Rejestr zmian 1739200
Mapa serwisu 6718
Nieudostępnione w BIP 19448
RODO w Urzędzie 2373

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku