ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 2447
Podstawa prawna działania 352
Statut Gminy 40
Burmistrz Lubska 737
Liczba mieszkańców 752
Strategia rozwoju gminy 36
Urząd Miejski 2434
Regulamin organizacyjny 924
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 1191
Żłobek Nr 1 485
Przedszkole Nr 1 781
Przedszkole Nr 2 871
Przedszkole Nr 3 697
Przedszkole Nr 5 812
Szkoła Podstawowa Nr 1 752
Szkoła Podstawowa Nr 2 785
Szkoła Podstawowa Nr 3 958
Szkoła Podstawowa w Górzynie 633
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1262
Ośrodek Sportu i Rekreacji 594
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 776
Spółki z udziałem Gminy 565
PGKiM Sp. z o.o. 845
LWiK Sp. z o.o. 646
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 480
Biblioteka 873
Lubski Dom Kultury 632
Sołectwa w Gminie 1513
Rada Miejska w Lubsku 3169
Radni 1979
Uchwały Rady Miejskiej 111140
Projekty Uchwał 11729
Raport o stanie gminy 199
Posiedzenia Rady Miejskiej 7404
Protokoły z głosowań 1021
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 1942
Transmisja obrad 1723
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 570
Młodzieżowa Rada Miejska 1152
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 463
Obwieszczenia - wybory 916
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2545

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 692494
Druki 94414
Jak załatwić 432245
Wydziały 282374
Sprawy 344036
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17763
Akty prawne 3157473
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 8730
Zarządzenia Burmistrza 2627654
Interpretacje 3659
Wykonanie budżetu 40572
Sprawozdania finansowe 810
Zamówienia publiczne 1830609
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3220
Zamówienia do 30 000 Euro 306347
Zamówienia na Platformie Zakupowej 3625
Zamówienia w BIP 23811
Regulamin 3373
Archiwum do 31.01.2016 34741
Zawarte Umowy 198049
Inwestycje celu publicznego 5399
Inwestycje celu publicznego 2019 4063
Inwestycje celu publicznego 2018 15743
Inwestycje celu publicznego 2017 31105
Inwestycje celu publicznego 2016 51562
Inwestycje celu publicznego 2015 74468
Plany zagospodarowania przestrzennego 56741
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 479945
Nieruchomości - wykazy 100386
Sprzedaż nieruchomości 716124
Najem 207102
Dzierżawy 402042
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 271398
Program Ochrony Środowiska 16417
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 44597
Usuwanie azbestu 15910
Zużyty sprzęt elektroniczny 16744
Ewidencja zezwoleń 13217
Wniosek 5196
Odpady komunalne 10861
Oświadczenia majątkowe 908358
Podstawa prawna 7070
Treść oświadczeń majątkowych 529873
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 422125
Wzory dokumentów 15215
Oświata 3451
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 18060
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5370
Dowozy szkolne 4978
Rejestry i Ewidencje 9968
Rejestry 18592
Ewidencje 5482
Archiwum Zakładowe 13406
Rejestr działalności regulowanej 5141
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7038
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 593
Rejestr Instytucji Kultury 25019
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 2743
Ewidencja kąpielik 1081
Protokoły pokontrolne 8003
Petycje 2265
Zgromadzenia publiczne 3669
Wybory, referenda 6237
PE 2019 3185
Wybory samorządowe 2018 3745
Parlament 2015 25569
Referendum 6.9.2015 15326
prezydenckie 2015 21125
Kontrole 534
Kontrole podatkowe 1078
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 310
Nabór na wolne stanowiska 732735
Wymagane dokumenty 8864
Działalność telekomunikacyjna 6571
Informacje dla pracowników 0
PKZP 28822
Statut, uchwały 3776
Skład Zarządu 4660
Skład Komisji Rewizyjnej 4140
Wzory deklaracji i wniosków 5038

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35246
O biuletynie 15832
Adresy i Telefony 223991
Redakcja Biuletynu 17200
Statystyki 7599
Rejestr zmian 1905520
Mapa serwisu 7273
Nieudostępnione w BIP 20391
RODO w Urzędzie 6076
« powrót do poprzedniej strony