ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogólne informacje 49760
Ogłoszenia i komunikaty 475965
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 61642
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 20977
Żłobek Nr 1 6993
Przedszkole Nr 1 51486
Przedszkole Nr 2 33164
Przedszkole Nr 3 19195
Przedszkole Nr 5 27069
Szkoła Podstawowa Nr 1 25287
Szkoła Podstawowa Nr 2 61542
Szkoła Podstawowa Nr 3 25203
Szkoła Podstawowa w Górzynie 18771
Gimnazjum Nr 1 15494
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 33737
Ośrodek Sportu i Rekreacji 12555
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 15308
Gmina Lubsko 38165
Podstawa prawna działania 8323
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 13537
Liczba mieszkańców 21456
Strategia rozwoju gminy 5
Spółki z udziałem Gminy 6245
PGKiM Sp. z o.o. 31588
LWiK Sp. z o.o. 15997
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 269
Biblioteki 32632
Lubski Dom Kultury 13467
Sołectwa w Gminie 34712
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 48770
Regulamin Rady Miejskiej 5548
Uchwały Rady Miejskiej 2693987
Projekty Uchwał 259877
Wnioski Rady Miejskiej 10034
Skład Rady poprzednich kandecji 31002
Młodzieżowa Rada Miejska 28026
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 140465
Obwieszczenia - wybory 18671
Druki 59562
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11902
Jak załatwić 292020
Wydziały 183617
Sprawy 222152
Akty prawne 2264648
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Interpretacje 4556
Uchwały Składu Orzekającego RIO 4649
Zarządzenia Burmistrza 1930178
Nabór na wolne stanowiska 528615
Kwestionariusz osobowy 5708
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 312665
Wzory dokumentów 6625
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 3522
Inwestycje celu publicznego 2017 6480
Inwestycje celu publicznego 2016 28082
Inwestycje celu publicznego 2015 51600
Inwestycje celu publicznego 2013 43218
Inwestycje celu publicznego 2014 75158
Inwestycje celu publicznego 2012 64401
Zamówienia publiczne 1355871
Plan postępowań o udzielenie zamówień 748
Zamówienia do 30 000 Euro 161275
Regulamin 248
Zamówienia do 31.01.2016 19565
Nieruchomości - wykazy 84818
Sprzedaż nieruchomości 515758
Najem 128802
Dzierżawy 262334
Nieruchomości - przetargi 230111
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 179348
Program Ochrony Środowiska 9216
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 34038
Usuwanie azbestu 11862
Zużyty sprzęt elektroniczny 13562
Ewidencja zezwoleń 9494
Wniosek 3439
Odpady komunalne 5564
Oświadczenia majątkowe 627351
Podstawa prawna 5619
Treść oświadczeń majątkowych 375388
Oświadczenia archiwalne 4
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 8434
Naczelnicy, Kierownicy 4453
Radni 4486
Dyrektorzy jednostek podległych 4313
Zawarte Umowy 154224
2006/2007 rok 5673
Rejestry i Ewidencje 6718
Rejestry 16653
Ewidencje 4544
Archiwum Zakładowe 10711
Rejestr działalności regulowanej 4606
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4111
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 17465
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 989
Wykazy 21438
Protokoły pokontrolne 4415
Plany zagospodarowania przestrzennego 43927
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu 29060
Oświata 943
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 14242
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4131
Dowozy szkolne 3149
Żłobki i kluby dziecięce 7775
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 29467
Wybory, referenda 6105
Parlament 2015 15577
Referendum 6.9.2015 10765
prezydenckie 2015 15835
do samorządu terytorialnego 2014 r. 59696
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 9146
Informacje dla pracowników 0
PKZP 18268
Statut, uchwały 2164
Skład Zarządu 3029
Skład Komisji Rewizyjnej 2783
Wzory deklaracji i wniosków 3314
Działalność telekomunikacyjna 1657
Kontrole podatkowe 1360
Zgromadzenia publiczne 701

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 25625
O biuletynie 13244
Adresy i Telefony 158813
Redakcja Biuletynu 14994
Statystyki 5615
Rejestr zmian 1326693
Mapa serwisu 5157
Nieudostępnione w BIP 15404
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu