ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogólne informacje 52326
Ogłoszenia i komunikaty 496356
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 63207
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 21458
Żłobek Nr 1 7516
Przedszkole Nr 1 52574
Przedszkole Nr 2 34370
Przedszkole Nr 3 19901
Przedszkole Nr 5 27752
Szkoła Podstawowa Nr 1 25968
Szkoła Podstawowa Nr 2 62628
Szkoła Podstawowa Nr 3 26071
Szkoła Podstawowa w Górzynie 19466
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 35017
Ośrodek Sportu i Rekreacji 13150
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 15715
Gmina Lubsko 38731
Podstawa prawna działania 8575
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 14033
Liczba mieszkańców 22176
Strategia rozwoju gminy 5
Spółki z udziałem Gminy 6495
PGKiM Sp. z o.o. 32302
LWiK Sp. z o.o. 16617
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 269
Biblioteki 33398
Lubski Dom Kultury 13961
Sołectwa w Gminie 35950
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 49640
Regulamin Rady Miejskiej 5557
Uchwały Rady Miejskiej 2837026
Projekty Uchwał 270695
Wnioski Rady Miejskiej 10326
Skład Rady poprzednich kandecji 32325
Młodzieżowa Rada Miejska 28607
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 141077
Obwieszczenia - wybory 19493
Druki 63348
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12439
Jak załatwić 311993
Wydziały 197437
Sprawy 240955
Akty prawne 2389524
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 4999
Zarządzenia Burmistrza 2035655
Interpretacje 46
Nabór na wolne stanowiska 552395
Kwestionariusz osobowy 5920
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 328171
Wzory dokumentów 7756
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 3642
Inwestycje celu publicznego 2017 8899
Inwestycje celu publicznego 2016 30890
Inwestycje celu publicznego 2015 54568
Inwestycje celu publicznego 2013 45127
Inwestycje celu publicznego 2014 78894
Inwestycje celu publicznego 2012 67584
Zamówienia publiczne 1418396
Plan postępowań o udzielenie zamówień 938
Zamówienia do 30 000 Euro 172998
Regulamin 343
Zamówienia do 31.01.2016 21748
Nieruchomości - wykazy 86014
Sprzedaż nieruchomości 540594
Najem 137114
Dzierżawy 279608
Nieruchomości - przetargi 252416
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 189842
Program Ochrony Środowiska 9806
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 35583
Usuwanie azbestu 12324
Zużyty sprzęt elektroniczny 13883
Ewidencja zezwoleń 9939
Wniosek 3593
Odpady komunalne 6029
Oświadczenia majątkowe 657630
Podstawa prawna 5757
Treść oświadczeń majątkowych 399860
Oświadczenia archiwalne 4
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 8759
Naczelnicy, Kierownicy 4658
Radni 4686
Dyrektorzy jednostek podległych 4533
Rejestry i Ewidencje 6980
Rejestry 16867
Ewidencje 4631
Archiwum Zakładowe 10961
Rejestr działalności regulowanej 4658
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4564
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 18382
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 1175
Wykazy 21916
Protokoły pokontrolne 4698
Plany zagospodarowania przestrzennego 45135
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Zawarte Umowy 158740
2006/2007 rok 5874
Sprawozdanie z wykonania budżetu 30122
Oświata 1160
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 14688
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4312
Dowozy szkolne 3324
Żłobki i kluby dziecięce 8321
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 30973
Wybory, referenda 6113
Parlament 2015 16592
Referendum 6.9.2015 11327
prezydenckie 2015 16635
do samorządu terytorialnego 2014 r. 61711
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 9706
Informacje dla pracowników 0
PKZP 19428
Statut, uchwały 2327
Skład Zarządu 3181
Skład Komisji Rewizyjnej 2929
Wzory deklaracji i wniosków 3492
Działalność telekomunikacyjna 2021
Kontrole podatkowe 1712
Zgromadzenia publiczne 948

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 26294
O biuletynie 13464
Adresy i Telefony 165626
Redakcja Biuletynu 15171
Statystyki 5775
Rejestr zmian 1421262
Mapa serwisu 5299
Nieudostępnione w BIP 15962
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu