ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogólne informacje 61175
Ogłoszenia i komunikaty 566341
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 69505
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 23934
Żłobek Nr 1 9423
Przedszkole Nr 1 56333
Przedszkole Nr 2 39012
Przedszkole Nr 3 22403
Przedszkole Nr 5 30789
Szkoła Podstawowa Nr 1 28290
Szkoła Podstawowa Nr 2 66319
Szkoła Podstawowa Nr 3 29164
Szkoła Podstawowa w Górzynie 21846
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 40348
Ośrodek Sportu i Rekreacji 15058
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 17793
Gmina Lubsko 41472
Podstawa prawna działania 9522
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 15920
Liczba mieszkańców 24938
Strategia rozwoju gminy 5
Spółki z udziałem Gminy 7593
PGKiM Sp. z o.o. 34996
LWiK Sp. z o.o. 18844
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 269
Biblioteki 37109
Lubski Dom Kultury 15744
Sołectwa w Gminie 40266
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 53671
Regulamin Rady Miejskiej 5587
Uchwały Rady Miejskiej 3112452
Projekty Uchwał 309229
Wnioski Rady Miejskiej 11224
Skład Rady poprzednich kandecji 36391
Młodzieżowa Rada Miejska 31099
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 142968
Obwieszczenia - wybory 22145
Druki 78418
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15072
Jak załatwić 368944
Wydziały 234173
Sprawy 292006
Akty prawne 2595530
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 6430
Zarządzenia Burmistrza 2172416
Interpretacje 1695
Nabór na wolne stanowiska 634686
Kwestionariusz osobowy 6866
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 363026
Wzory dokumentów 11252
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 4006
Inwestycje celu publicznego 2018 3546
Inwestycje celu publicznego 2017 19426
Inwestycje celu publicznego 2016 40858
Inwestycje celu publicznego 2015 63332
Inwestycje celu publicznego 2013 50057
Inwestycje celu publicznego 2014 90138
Inwestycje celu publicznego 2012 74972
Zamówienia publiczne 1559409
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1986
Zamówienia do 30 000 Euro 223472
Zamówienia na Platformie Zakupowej 1466
Zamówienia w BIP 5834
Regulamin 1402
Archiwum do 31.01.2016 27195
Zawarte Umowy 174128
2006/2007 rok 6420
Nieruchomości - wykazy 91817
Sprzedaż nieruchomości 609324
Najem 164382
Dzierżawy 332853
Nieruchomości - przetargi 343011
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 227360
Program Ochrony Środowiska 12681
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 40167
Usuwanie azbestu 14152
Zużyty sprzęt elektroniczny 15281
Ewidencja zezwoleń 11683
Wniosek 4337
Odpady komunalne 7989
Oświadczenia majątkowe 754459
Podstawa prawna 6267
Treść oświadczeń majątkowych 443429
Oświadczenia archiwalne 4
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 9917
Naczelnicy, Kierownicy 5310
Radni 5292
Dyrektorzy jednostek podległych 5217
Rejestry i Ewidencje 8052
Rejestry 17664
Ewidencje 5016
Archiwum Zakładowe 12257
Rejestr działalności regulowanej 4873
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5705
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 21654
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 1864
Wykazy 24229
Protokoły pokontrolne 6164
Plany zagospodarowania przestrzennego 50253
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Wykonanie budżetu 34457
Oświata 2066
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 16249
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4834
Dowozy szkolne 4029
Żłobki i kluby dziecięce 10963
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 36242
Wybory, referenda 6177
Parlament 2015 21101
Referendum 6.9.2015 13232
prezydenckie 2015 18552
do samorządu terytorialnego 2014 r. 67981
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 11483
Informacje dla pracowników 0
PKZP 23751
Statut, uchwały 2970
Skład Zarządu 3822
Skład Komisji Rewizyjnej 3457
Wzory deklaracji i wniosków 4173
Działalność telekomunikacyjna 4252
Kontrole podatkowe 3779
Zgromadzenia publiczne 2168
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1438

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 29140
O biuletynie 14558
Adresy i Telefony 189520
Redakcja Biuletynu 16046
Statystyki 6645
Rejestr zmian 1557759
Mapa serwisu 6067
Nieudostępnione w BIP 18289
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu