ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogólne informacje 54101
Ogłoszenia i komunikaty 511440
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 64536
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 22108
Żłobek Nr 1 7937
Przedszkole Nr 1 53806
Przedszkole Nr 2 35829
Przedszkole Nr 3 20656
Przedszkole Nr 5 28579
Szkoła Podstawowa Nr 1 26502
Szkoła Podstawowa Nr 2 63895
Szkoła Podstawowa Nr 3 26833
Szkoła Podstawowa w Górzynie 20153
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36422
Ośrodek Sportu i Rekreacji 13530
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 16237
Gmina Lubsko 39304
Podstawa prawna działania 8768
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 14505
Liczba mieszkańców 22780
Strategia rozwoju gminy 5
Spółki z udziałem Gminy 6818
PGKiM Sp. z o.o. 32907
LWiK Sp. z o.o. 17115
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 269
Biblioteki 34092
Lubski Dom Kultury 14379
Sołectwa w Gminie 36860
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 50518
Regulamin Rady Miejskiej 5564
Uchwały Rady Miejskiej 2881854
Projekty Uchwał 279326
Wnioski Rady Miejskiej 10515
Skład Rady poprzednich kandecji 33118
Młodzieżowa Rada Miejska 29124
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 141860
Obwieszczenia - wybory 19971
Druki 66655
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12944
Jak załatwić 324685
Wydziały 203564
Sprawy 252261
Akty prawne 2423699
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 5235
Zarządzenia Burmistrza 2054858
Interpretacje 299
Nabór na wolne stanowiska 570220
Kwestionariusz osobowy 6161
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 336224
Wzory dokumentów 8465
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 3776
Inwestycje celu publicznego 2017 11877
Inwestycje celu publicznego 2016 33520
Inwestycje celu publicznego 2015 56424
Inwestycje celu publicznego 2013 45923
Inwestycje celu publicznego 2014 81097
Inwestycje celu publicznego 2012 68808
Zamówienia publiczne 1438770
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1100
Zamówienia do 30 000 Euro 185306
Platforma Zakupowa 356
Regulamin 532
Archiwum do 06.10.2017 884
Archiwum do 31.01.2016 22841
Nieruchomości - wykazy 87396
Sprzedaż nieruchomości 558183
Najem 142712
Dzierżawy 289187
Nieruchomości - przetargi 267922
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 198624
Program Ochrony Środowiska 10362
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 36632
Usuwanie azbestu 12841
Zużyty sprzęt elektroniczny 14108
Ewidencja zezwoleń 10405
Wniosek 3751
Odpady komunalne 6380
Oświadczenia majątkowe 672173
Podstawa prawna 5831
Treść oświadczeń majątkowych 406674
Oświadczenia archiwalne 4
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 9023
Naczelnicy, Kierownicy 4764
Radni 4816
Dyrektorzy jednostek podległych 4662
Rejestry i Ewidencje 7331
Rejestry 17010
Ewidencje 4701
Archiwum Zakładowe 11234
Rejestr działalności regulowanej 4701
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4841
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 18874
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 1299
Wykazy 22387
Protokoły pokontrolne 4997
Plany zagospodarowania przestrzennego 46085
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Zawarte Umowy 161711
2006/2007 rok 5992
Sprawozdanie z wykonania budżetu 31071
Oświata 1363
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 15032
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4429
Dowozy szkolne 3478
Żłobki i kluby dziecięce 8940
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32158
Wybory, referenda 6137
Parlament 2015 17496
Referendum 6.9.2015 11783
prezydenckie 2015 17075
do samorządu terytorialnego 2014 r. 63164
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 10087
Informacje dla pracowników 0
PKZP 20306
Statut, uchwały 2492
Skład Zarządu 3306
Skład Komisji Rewizyjnej 3021
Wzory deklaracji i wniosków 3617
Działalność telekomunikacyjna 2437
Kontrole podatkowe 2091
Zgromadzenia publiczne 1191
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 287

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 26880
O biuletynie 13663
Adresy i Telefony 171891
Redakcja Biuletynu 15349
Statystyki 5972
Rejestr zmian 1447425
Mapa serwisu 5448
Nieudostępnione w BIP 16427
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu