ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 2987
Podstawa prawna działania 439
Statut Gminy 44
Burmistrz Lubska 923
Liczba mieszkańców 902
Strategia rozwoju gminy 42
Urząd Miejski 2960
Regulamin organizacyjny 1089
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 1415
Żłobek Nr 1 682
Przedszkole Nr 1 959
Przedszkole Nr 2 1078
Przedszkole Nr 3 858
Przedszkole Nr 5 993
Szkoła Podstawowa Nr 1 953
Szkoła Podstawowa Nr 2 988
Szkoła Podstawowa Nr 3 1246
Szkoła Podstawowa w Górzynie 862
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1466
Ośrodek Sportu i Rekreacji 715
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 1060
Spółki z udziałem Gminy 676
PGKiM Sp. z o.o. 1069
LWiK Sp. z o.o. 773
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 553
Biblioteka 1022
Lubski Dom Kultury 742
Sołectwa w Gminie 1864
Rada Miejska w Lubsku 3451
Radni 2240
Uchwały Rady Miejskiej 187558
Projekty Uchwał 12929
Raport o stanie gminy 306
Posiedzenia Rady Miejskiej 8507
Protokoły z głosowań 1138
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 2393
Transmisja obrad 1858
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 679
Młodzieżowa Rada Miejska 1378
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 593
Obwieszczenia - wybory 1176
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3292

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 709061
Druki 96213
Jak załatwić 437700
Wydziały 285502
Sprawy 348073
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18061
Akty prawne 3271778
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 9129
Zarządzenia Burmistrza 2727675
Interpretacje 3880
Wykonanie budżetu 41154
Sprawozdania finansowe 1300
Zamówienia publiczne 1882484
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3357
Zamówienia do 30 000 Euro 316111
Zamówienia w BIP 28860
Zamówienia na Platformie Zakupowej 3894
Regulamin 3429
Archiwum do 31.01.2016 35616
Zawarte Umowy 201162
Inwestycje celu publicznego 5850
Inwestycje celu publicznego 2019 7209
Inwestycje celu publicznego 2018 17303
Plany zagospodarowania przestrzennego 57901
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 494306
Nieruchomości - wykazy 101493
Sprzedaż nieruchomości 723986
Najem 209274
Dzierżawy 406187
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 278251
Program Ochrony Środowiska 16905
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 45083
Usuwanie azbestu 16092
Zużyty sprzęt elektroniczny 16941
Ewidencja zezwoleń 13385
Wniosek 5321
Odpady komunalne 11341
Oświadczenia majątkowe 928230
Podstawa prawna 7181
Treść oświadczeń majątkowych 542444
Wzory oświadczeń 48
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 428576
Wzory dokumentów 15704
Oświata 3644
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 18224
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5439
Dowozy szkolne 5237
Rejestry i Ewidencje 10337
Rejestry 18752
Ewidencje 5560
Archiwum Zakładowe 13615
Rejestr działalności regulowanej 5180
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7170
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 725
Rejestr Instytucji Kultury 25361
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 2874
Ewidencja kąpielik 1342
Protokoły pokontrolne 8215
Petycje 2889
Zgromadzenia publiczne 3865
Wybory, referenda 6243
Parlament 2019 607
PE 2019 4172
Wybory samorządowe 2018 4662
Referendum 6.9.2015 15638
prezydenckie 2015 21519
Kontrole 633
Kontrole podatkowe 1345
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 397
Nabór na wolne stanowiska 739301
Wymagane dokumenty 9260
Działalność telekomunikacyjna 6943
Informacje dla pracowników 0
PKZP 29243
Statut, uchwały 3894
Skład Zarządu 4765
Skład Komisji Rewizyjnej 4234
Wzory deklaracji i wniosków 5150

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35984
Adresy i Telefony 227683
Redakcja Biuletynu 17328
Statystyki 7744
Rejestr zmian 1948572
Mapa serwisu 7426
O biuletynie 16052
Nieudostępnione w BIP 20706
RODO w Urzędzie 7219
Polityka prywatności 69
« powrót do poprzedniej strony