ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogólne informacje 59153
Ogłoszenia i komunikaty 547608
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 67821
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 23427
Żłobek Nr 1 8998
Przedszkole Nr 1 55601
Przedszkole Nr 2 38022
Przedszkole Nr 3 21891
Przedszkole Nr 5 30174
Szkoła Podstawowa Nr 1 27745
Szkoła Podstawowa Nr 2 65645
Szkoła Podstawowa Nr 3 28439
Szkoła Podstawowa w Górzynie 21379
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 39237
Ośrodek Sportu i Rekreacji 14564
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 17433
Gmina Lubsko 40810
Podstawa prawna działania 9306
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 15479
Liczba mieszkańców 24348
Strategia rozwoju gminy 5
Spółki z udziałem Gminy 7360
PGKiM Sp. z o.o. 34377
LWiK Sp. z o.o. 18311
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 269
Biblioteki 36162
Lubski Dom Kultury 15339
Sołectwa w Gminie 39247
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 52732
Regulamin Rady Miejskiej 5579
Uchwały Rady Miejskiej 3035906
Projekty Uchwał 300610
Wnioski Rady Miejskiej 11005
Skład Rady poprzednich kandecji 35430
Młodzieżowa Rada Miejska 30487
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 142645
Obwieszczenia - wybory 21491
Druki 75239
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14432
Jak załatwić 355748
Wydziały 224538
Sprawy 279923
Akty prawne 2534370
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 6073
Zarządzenia Burmistrza 2128942
Interpretacje 1260
Nabór na wolne stanowiska 617557
Kwestionariusz osobowy 6665
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 353628
Wzory dokumentów 10464
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 3930
Inwestycje celu publicznego 2018 1980
Inwestycje celu publicznego 2017 17470
Inwestycje celu publicznego 2016 38727
Inwestycje celu publicznego 2015 61650
Inwestycje celu publicznego 2013 48808
Inwestycje celu publicznego 2014 87705
Inwestycje celu publicznego 2012 73084
Zamówienia publiczne 1516857
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1669
Zamówienia do 30 000 Euro 210886
Zamówienia na Platformie Zakupowej 1122
Zamówienia w BIP 3380
Regulamin 1100
Archiwum do 31.01.2016 25972
Zawarte Umowy 170205
2006/2007 rok 6309
Nieruchomości - wykazy 90383
Sprzedaż nieruchomości 592415
Najem 157803
Dzierżawy 319627
Nieruchomości - przetargi 318979
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 218878
Program Ochrony Środowiska 11930
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 39342
Usuwanie azbestu 13789
Zużyty sprzęt elektroniczny 14967
Ewidencja zezwoleń 11325
Wniosek 4158
Odpady komunalne 7414
Oświadczenia majątkowe 726477
Podstawa prawna 6112
Treść oświadczeń majątkowych 430531
Oświadczenia archiwalne 4
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 9622
Naczelnicy, Kierownicy 5160
Radni 5155
Dyrektorzy jednostek podległych 5063
Rejestry i Ewidencje 7838
Rejestry 17454
Ewidencje 4915
Archiwum Zakładowe 11974
Rejestr działalności regulowanej 4816
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5392
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 20881
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 1679
Wykazy 23717
Protokoły pokontrolne 5812
Plany zagospodarowania przestrzennego 48897
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu 33350
Oświata 1868
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 15915
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4738
Dowozy szkolne 3870
Żłobki i kluby dziecięce 10370
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 34972
Wybory, referenda 6169
Parlament 2015 20135
Referendum 6.9.2015 12812
prezydenckie 2015 18087
do samorządu terytorialnego 2014 r. 66610
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 11063
Informacje dla pracowników 0
PKZP 22689
Statut, uchwały 2827
Skład Zarządu 3647
Skład Komisji Rewizyjnej 3319
Wzory deklaracji i wniosków 4000
Działalność telekomunikacyjna 3648
Kontrole podatkowe 3237
Zgromadzenia publiczne 1866
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1036

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 28390
O biuletynie 14314
Adresy i Telefony 183789
Redakcja Biuletynu 15864
Statystyki 6429
Rejestr zmian 1522291
Mapa serwisu 5869
Nieudostępnione w BIP 17698
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu