ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 1944
Podstawa prawna działania 253
Statut Gminy 28
Burmistrz Lubska 539
Liczba mieszkańców 580
Strategia rozwoju gminy 28
Urząd Miejski 1684
Regulamin organizacyjny 626
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 899
Żłobek Nr 1 320
Przedszkole Nr 1 624
Przedszkole Nr 2 686
Przedszkole Nr 3 504
Przedszkole Nr 5 620
Szkoła Podstawowa Nr 1 548
Szkoła Podstawowa Nr 2 576
Szkoła Podstawowa Nr 3 703
Szkoła Podstawowa w Górzynie 447
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 988
Ośrodek Sportu i Rekreacji 468
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 474
Spółki z udziałem Gminy 446
PGKiM Sp. z o.o. 587
LWiK Sp. z o.o. 480
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 367
Biblioteki 662
Lubski Dom Kultury 519
Sołectwa w Gminie 1193
Rada Miejska w Lubsku 2745
Radni 1612
Uchwały Rady Miejskiej 64864
Projekty Uchwał 10257
Posiedzenia Rady Miejskiej 5757
Protokoły z głosowań 869
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 1490
Transmisja obrad 1431
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 427
Młodzieżowa Rada Miejska 907
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 355
Obwieszczenia - wybory 692
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1794

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 673762
Druki 92293
Jak załatwić 425962
Wydziały 278679
Sprawy 339437
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17476
Akty prawne 3039859
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 8349
Zarządzenia Burmistrza 2535423
Interpretacje 3449
Wykonanie budżetu 39911
Sprawozdania finansowe 246
Zamówienia publiczne 1782089
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3050
Zamówienia do 30 000 Euro 294380
Zamówienia na Platformie Zakupowej 3290
Zamówienia w BIP 19583
Regulamin 3086
Archiwum do 31.01.2016 33689
Zawarte Umowy 194565
Inwestycje celu publicznego 4779
Inwestycje celu publicznego 2019 1890
Inwestycje celu publicznego 2018 14126
Inwestycje celu publicznego 2017 29303
Inwestycje celu publicznego 2016 50264
Inwestycje celu publicznego 2015 72903
Plany zagospodarowania przestrzennego 55801
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 461775
Nieruchomości - wykazy 99302
Sprzedaż nieruchomości 705178
Najem 203825
Dzierżawy 396695
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 264722
Program Ochrony Środowiska 15940
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 44021
Usuwanie azbestu 15707
Zużyty sprzęt elektroniczny 16557
Ewidencja zezwoleń 13060
Wniosek 5048
Odpady komunalne 10366
Oświadczenia majątkowe 884680
Podstawa prawna 6965
Treść oświadczeń majątkowych 515658
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 414202
Wzory dokumentów 14630
Oświata 3265
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 17820
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5287
Dowozy szkolne 4835
Rejestry i Ewidencje 9316
Rejestry 18436
Ewidencje 5412
Archiwum Zakładowe 13200
Rejestr działalności regulowanej 5093
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6899
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 439
Rejestr Instytucji Kultury 24631
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 2618
Ewidencja miejsc wykorzystywanych do kąpieli 862
Protokoły pokontrolne 7771
Petycje 1723
Zgromadzenia publiczne 3470
Wybory, referenda 6227
PE 2019 1651
Wybory samorządowe 2018 2769
Parlament 2015 25000
Referendum 6.9.2015 14952
prezydenckie 2015 20691
Kontrole 438
Kontrole podatkowe 827
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 220
Nabór na wolne stanowiska 727056
Wymagane dokumenty 8640
Działalność telekomunikacyjna 6233
Informacje dla pracowników 0
PKZP 28321
Statut, uchwały 3650
Skład Zarządu 4546
Skład Komisji Rewizyjnej 4048
Wzory deklaracji i wniosków 4937

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 34217
O biuletynie 15642
Adresy i Telefony 220183
Redakcja Biuletynu 17057
Statystyki 7473
Rejestr zmian 1853034
Mapa serwisu 7094
Nieudostępnione w BIP 20077
RODO w Urzędzie 4962
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu