ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 5167
Podstawa prawna działania 668
Statut Gminy 55
Burmistrz Lubska 1371
Liczba mieszkańców 1429
Strategia rozwoju gminy 53
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 3953
Regulamin organizacyjny 1521
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 1826
Żłobek Nr 1 1694
Przedszkole Nr 1 1460
Przedszkole Nr 2 1908
Przedszkole Nr 3 1281
Przedszkole Nr 5 1551
Szkoła Podstawowa Nr 1 1576
Szkoła Podstawowa Nr 2 1434
Szkoła Podstawowa Nr 3 2107
Szkoła Podstawowa w Górzynie 1379
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2283
Ośrodek Sportu i Rekreacji 1284
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 1696
Spółki z udziałem Gminy 953
PGKiM Sp. z o.o. 1604
LWiK Sp. z o.o. 1146
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 729
Biblioteka 1546
Lubski Dom Kultury 1170
Sołectwa w Gminie 2798
Rada Miejska w Lubsku 4532
Radni 2987
Uchwały Rady Miejskiej 364076
Projekty Uchwał 16838
Raport o stanie gminy 634
Posiedzenia Rady Miejskiej 14328
Protokoły z głosowań 1590
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 3881
Transmisja obrad 2462
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 995
Młodzieżowa Rada Miejska 1976
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 937
Obwieszczenia - wybory 1947
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7489

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 751831
Druki 103255
Jak załatwić 450295
Wydziały 291646
Sprawy 358635
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18748
Akty prawne 3499569
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 10289
Zarządzenia Burmistrza 2924375
Interpretacje 4405
Wykonanie budżetu 42956
Sprawozdania finansowe 2439
Zamówienia publiczne 1952011
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4072
Zamówienia do 30 000 Euro 329964
Zamówienia w BIP 34971
Zamówienia na Platformie Zakupowej 4405
Regulamin 3471
Archiwum do 31.01.2016 37756
Zawarte Umowy 204699
Inwestycje celu publicznego 8278
Inwestycje celu publicznego 2019 15769
Plany zagospodarowania przestrzennego 59989
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 519519
Nieruchomości - wykazy 102971
Sprzedaż nieruchomości 739961
Najem 213768
Dzierżawy 414512
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 294761
Program Ochrony Środowiska 17992
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 46535
Usuwanie azbestu 17031
Zużyty sprzęt elektroniczny 17369
Ewidencja zezwoleń 13769
Wniosek 5591
Odpady komunalne 13168
Odpady w gospodarstwach 282
Oświadczenia majątkowe 969317
Podstawa prawna 7453
Treść oświadczeń majątkowych 568016
Wzory oświadczeń 302
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 443973
Wzory dokumentów 16943
Oświata 4034
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 18695
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5567
Dowozy szkolne 6125
Rejestry i Ewidencje 12052
Rejestry 19108
Ewidencje 5725
Archiwum Zakładowe 14172
Rejestr działalności regulowanej 5299
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7497
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1069
Rejestr Instytucji Kultury 26418
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 3154
Ewidencja kąpielik 1864
Protokoły pokontrolne 8730
Petycje 5366
Zgromadzenia publiczne 4343
Wybory, referenda 6255
Parlament 2019 3965
PE 2019 7265
Wybory samorządowe 2018 6822
Referendum 6.9.2015 16752
prezydenckie 2015 23089
Kontrole 830
Kontrole podatkowe 1990
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 618
Nabór na wolne stanowiska 749176
Wymagane dokumenty 9887
Działalność telekomunikacyjna 7668
Podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem 373
Informacje dla pracowników 0
PKZP 30471
Statut, uchwały 4216
Skład Zarządu 5589
Skład Komisji Rewizyjnej 4568
Wzory deklaracji i wniosków 5479

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 38150
Adresy i Telefony 234419
Redakcja Biuletynu 17664
Statystyki 7996
Rejestr zmian 2050809
Mapa serwisu 7764
O biuletynie 16499
Nieudostępnione w BIP 21502
RODO w Urzędzie 10101
Polityka prywatności 387
« powrót do poprzedniej strony