ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogólne informacje 56106
Ogłoszenia i komunikaty 526395
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 65758
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 22575
Żłobek Nr 1 8372
Przedszkole Nr 1 54736
Przedszkole Nr 2 37074
Przedszkole Nr 3 21244
Przedszkole Nr 5 29311
Szkoła Podstawowa Nr 1 27007
Szkoła Podstawowa Nr 2 64960
Szkoła Podstawowa Nr 3 27520
Szkoła Podstawowa w Górzynie 20769
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37898
Ośrodek Sportu i Rekreacji 13971
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 16625
Gmina Lubsko 39887
Podstawa prawna działania 8965
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 14907
Liczba mieszkańców 23431
Strategia rozwoju gminy 5
Spółki z udziałem Gminy 7013
PGKiM Sp. z o.o. 33512
LWiK Sp. z o.o. 17553
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 269
Biblioteki 34764
Lubski Dom Kultury 14787
Sołectwa w Gminie 37796
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 51323
Regulamin Rady Miejskiej 5570
Uchwały Rady Miejskiej 2942111
Projekty Uchwał 289155
Wnioski Rady Miejskiej 10723
Skład Rady poprzednich kandecji 34116
Młodzieżowa Rada Miejska 29577
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 142154
Obwieszczenia - wybory 20573
Druki 70596
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13424
Jak załatwić 338827
Wydziały 212409
Sprawy 265024
Akty prawne 2464535
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 5552
Zarządzenia Burmistrza 2080777
Interpretacje 587
Nabór na wolne stanowiska 590898
Kwestionariusz osobowy 6364
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 343433
Wzory dokumentów 9265
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 3809
Inwestycje celu publicznego 2018 293
Inwestycje celu publicznego 2017 14676
Inwestycje celu publicznego 2016 35885
Inwestycje celu publicznego 2015 58655
Inwestycje celu publicznego 2013 47024
Inwestycje celu publicznego 2014 84063
Inwestycje celu publicznego 2012 70674
Zamówienia publiczne 1468614
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1262
Zamówienia do 30 000 Euro 197584
Zamówienia na Platformie Zakupowej 648
Zamówienia w BIP 1542
Regulamin 816
Archiwum do 31.01.2016 24103
Nieruchomości - wykazy 88568
Sprzedaż nieruchomości 571425
Najem 148968
Dzierżawy 300893
Nieruchomości - przetargi 287600
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 207896
Program Ochrony Środowiska 10897
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 37789
Usuwanie azbestu 13253
Zużyty sprzęt elektroniczny 14397
Ewidencja zezwoleń 10787
Wniosek 3904
Odpady komunalne 6738
Oświadczenia majątkowe 692229
Podstawa prawna 5928
Treść oświadczeń majątkowych 415805
Oświadczenia archiwalne 4
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 9244
Naczelnicy, Kierownicy 4952
Radni 4959
Dyrektorzy jednostek podległych 4828
Rejestry i Ewidencje 7517
Rejestry 17149
Ewidencje 4765
Archiwum Zakładowe 11508
Rejestr działalności regulowanej 4730
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5099
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 19760
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 1444
Wykazy 22964
Protokoły pokontrolne 5297
Plany zagospodarowania przestrzennego 47080
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Zawarte Umowy 165287
2006/2007 rok 6113
Sprawozdanie z wykonania budżetu 31935
Oświata 1555
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 15453
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4569
Dowozy szkolne 3672
Żłobki i kluby dziecięce 9442
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 33246
Wybory, referenda 6162
Parlament 2015 18545
Referendum 6.9.2015 12238
prezydenckie 2015 17485
do samorządu terytorialnego 2014 r. 64614
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 10541
Informacje dla pracowników 0
PKZP 21263
Statut, uchwały 2626
Skład Zarządu 3433
Skład Komisji Rewizyjnej 3110
Wzory deklaracji i wniosków 3745
Działalność telekomunikacyjna 2844
Kontrole podatkowe 2440
Zgromadzenia publiczne 1425
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 552

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 27306
O biuletynie 13875
Adresy i Telefony 176946
Redakcja Biuletynu 15515
Statystyki 6137
Rejestr zmian 1476986
Mapa serwisu 5581
Nieudostępnione w BIP 16832
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu