ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 3557
Podstawa prawna działania 535
Statut Gminy 49
Burmistrz Lubska 1079
Liczba mieszkańców 1024
Strategia rozwoju gminy 46
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 3451
Regulamin organizacyjny 1214
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 1613
Żłobek Nr 1 842
Przedszkole Nr 1 1084
Przedszkole Nr 2 1245
Przedszkole Nr 3 972
Przedszkole Nr 5 1157
Szkoła Podstawowa Nr 1 1132
Szkoła Podstawowa Nr 2 1170
Szkoła Podstawowa Nr 3 1471
Szkoła Podstawowa w Górzynie 1052
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1654
Ośrodek Sportu i Rekreacji 824
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 1305
Spółki z udziałem Gminy 797
PGKiM Sp. z o.o. 1238
LWiK Sp. z o.o. 891
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 626
Biblioteka 1202
Lubski Dom Kultury 863
Sołectwa w Gminie 2173
Rada Miejska w Lubsku 3995
Radni 2543
Uchwały Rady Miejskiej 253498
Projekty Uchwał 14179
Raport o stanie gminy 424
Posiedzenia Rady Miejskiej 9655
Protokoły z głosowań 1294
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 2752
Transmisja obrad 2120
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 805
Młodzieżowa Rada Miejska 1616
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 729
Obwieszczenia - wybory 1411
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4016

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 723209
Druki 97772
Jak załatwić 441428
Wydziały 287217
Sprawy 351071
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18316
Akty prawne 3346432
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 9518
Zarządzenia Burmistrza 2796042
Interpretacje 4103
Wykonanie budżetu 41697
Sprawozdania finansowe 1794
Zamówienia publiczne 1911459
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3480
Zamówienia do 30 000 Euro 322631
Zamówienia w BIP 31445
Zamówienia na Platformie Zakupowej 4097
Regulamin 3454
Archiwum do 31.01.2016 36236
Zawarte Umowy 202552
Inwestycje celu publicznego 6075
Inwestycje celu publicznego 2019 10336
Inwestycje celu publicznego 2018 18518
Plany zagospodarowania przestrzennego 58715
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 504728
Nieruchomości - wykazy 102311
Sprzedaż nieruchomości 731727
Najem 211304
Dzierżawy 409749
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 283193
Program Ochrony Środowiska 17301
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 45535
Usuwanie azbestu 16250
Zużyty sprzęt elektroniczny 17116
Ewidencja zezwoleń 13533
Wniosek 5431
Odpady komunalne 11745
Odpady w gospodarstwach 18
Oświadczenia majątkowe 941844
Podstawa prawna 7284
Treść oświadczeń majątkowych 550607
Wzory oświadczeń 156
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 433315
Wzory dokumentów 16094
Oświata 3819
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 18368
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5497
Dowozy szkolne 5450
Rejestry i Ewidencje 10532
Rejestry 18896
Ewidencje 5615
Archiwum Zakładowe 13804
Rejestr działalności regulowanej 5225
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7276
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 854
Rejestr Instytucji Kultury 25639
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 2979
Ewidencja kąpielik 1551
Protokoły pokontrolne 8451
Petycje 3565
Zgromadzenia publiczne 4083
Wybory, referenda 6249
Parlament 2019 2586
PE 2019 6109
Wybory samorządowe 2018 5503
Referendum 6.9.2015 15938
prezydenckie 2015 21894
Kontrole 723
Kontrole podatkowe 1594
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 470
Nabór na wolne stanowiska 743407
Wymagane dokumenty 9505
Działalność telekomunikacyjna 7208
Podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem 107
Informacje dla pracowników 0
PKZP 29598
Statut, uchwały 3999
Skład Zarządu 4858
Skład Komisji Rewizyjnej 4331
Wzory deklaracji i wniosków 5259

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 36456
Adresy i Telefony 230936
Redakcja Biuletynu 17454
Statystyki 7852
Rejestr zmian 1989517
Mapa serwisu 7580
O biuletynie 16247
Nieudostępnione w BIP 21003
RODO w Urzędzie 8345
Polityka prywatności 183
« powrót do poprzedniej strony