ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: RN.6840.22.2018

Ogłaszający: Burmistrz Lubska

Rodzaj: sprzedaż

Dotyczy: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową

Ogłoszono dnia: 2018-06-22 00:00:00 przez Milena Małachowska

Data przetargu

2018-07-24 10:30:00

Miejsce

Urząd Miejski w Lubsku
pl. Wolności 1
68 - 300 Lubsko

Księga wieczysta

ZG1R/00052063/6

Cena wywoławcza

75.900,00 złotych

Wadium

15.000,00 złotych (termin wpłaty do 19.07.2018r.)

Opis

Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 216/54 o pow. 0,2866 ha położona jest w Lubsku przy ul. Hubalczyków (obręb 8 miasta Lubsko) w sąsiedztwie terenów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywności oraz usług nieuciążliwych. Działka posiada kształt nieregularny, porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi niewielkimi drzewami samosiewnymi (bez wartości użytkowej) i inną roślinnością. Dostęp do działki z drogi publicznej ul. Hubalczyków o nawierzchni bitumicznej. Przez działkę następujące sieci:  wzdłuż wschodniej granicy działki sieć kanalizacyjna wraz ze studniami (k200, k300, k400), gazowa (g150), wodociągowa (w250),  wzdłuż południowej granicy działki sieć kanalizacyjna wraz ze studniami (k200), gazowa (g150) i wodociągowa (w250),  w części północnej działki sieć energetyczna kablowa oraz sieć ciepłownicza (2x150). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały, która wyznaczałaby obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Milena Małachowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Milena Małachowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-22 10:45:41
Wprowadził informację do BIP: Milena Małachowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 10:47:44
Osoba, która zmieniła informację: Milena Małachowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-22 10:47:44
Artykuł był wyświetlony: 529 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku